ေရႊေရာင္ မလႊမ္းႏုိင္ေသးတဲ့ ျမန္မာ့ခရီးသြား

ေရႊေရာင္ မလႊမ္းႏုိင္ေသးတဲ့ ျမန္မာ့ခရီးသြား
January 25, 2017 Asian Fame

5:40 pm
ေရႊေရာင္ မလႊမ္းႏုိင္ေသးတဲ့ ျမန္မာ့ခရီးသြား

HEZ feature

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရႊေရာင္လႊမ္းေသာႏုိင္ငံဟုပင္ တင္စားၾကရသည့္ ေရႊေရာင္တဝင္းဝင္းေစတီ ပုထုိးမ်ားႏွင့္တင့္တယ္လွပေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားေပါမ်ားလွသကဲ့သုိ႔ စိမ္းလန္းစုိျပည္၍ အပန္းေျဖ နားေနခ်င္စဖြယ္ ေနရာ မ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္တစား လာေရာက္ေလ့လာ ႏုိင္သည့္ သမုိင္းဝင္ေနရာမ်ားျပည့္ ႏွက္ေနသည္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္း ဂုဏ္ယူၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ပုိမုိစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလာေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွရွိ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ အ ေနာက္ကမၻာက အေရးတယူ လာ ေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းမ်ား ရွိၾကၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီးပြားေရး ပုိမုိ ျဖစ္ထြန္းလာမႈမ်ားကုိလည္း ျမင္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အ ေပၚ ကမၻာတဝန္းက အာ႐ံုစိုက္ ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ပံုရိပ္သည္ ႏိုင္ငံတကာက ခရီးသြားမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြား လုပ္ငန္း စီးပြားေရးကုိ ပုိမုိတုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အေျခအေန ကုိ မေရာက္ရွိဘဲ တုိးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရ သည္။ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ ထုိင္း ႏုိင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီးပြား ေရးျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ လုိအပ္ေန ေသာ ဘ႑ာေငြအေတာ္မ်ားမ်ား ကုိ ရွာေဖြႏုိင္ေသာ္လည္း ေရခံ ေျမခံခ်င္း ကြာျခားမႈ မရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိႏုိင္ေသးေပ။

အထူးသျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီး သြားမ်ားအတြက္ ဇုန္ဝင္ေၾကးမ်ားကုိ တစ္ေျပးညီ ညိႇႏႈိင္းထားျခင္းမရွိဘဲ ေကာက္ခံေနျခင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ အဆုိပါ နယ္ေျမ၏ တာဝန္ရွိသူဆုိသူမ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေကာက္ခံေနျခင္းမ်ားအျပင္ အ ေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ဟုိတယ္ခ အလြန္ေစ်းႀကီးေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေနျခင္းကလည္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဟန္႔ အတားမ်ားျဖစ္ေနသည္။ အဆုိပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ဇုန္ဝင္ေၾကး ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား မရွိေသးေပ။ ထုိ႔အျပင္ ဘာသာေရး အေဆာက္ အအံုဆုိင္ရာေနရာမ်ားကုိ ဇုန္ဝင္ ေၾကးေကာက္ခံရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ တုိက္႐ုိက္ေကာက္ ခံေနၿပီး ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ မရွိေနျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိသည္။

HEZ feature-2

”ကြၽန္မတုိ႔ အရင္ကတည္းက ေျပာေနတာရွိတယ္။ ဇုန္ဝင္ေၾကးေတြကုိ ကတ္စနစ္နဲ႔လုပ္ဖုိ႔။ ျပည္ တြင္းကုိ ဝင္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ေဒၚလာ ငါးဆယ္ျဖင့္ ငါးဆယ္ သတ္မွတ္ၿပီး အဲဒီကတ္နဲ႔ ႀကိဳက္တဲ့ဇုန္ကုိ ဝင္ခြင့္ ရွိမယ္ဆုိတာမ်ိဳးေပါ့။ တခ်ိဳ႕ဆုိလည္း ေရႊတိဂုံဘုရားလုိ ေနရာမ်ား ဆုိ တစ္ေခါက္ၿပီး တစ္ေခါက္ တက္ခ်င္ၾကေပမယ့္ တစ္ခါဝင္ တစ္ခါေပးေနရေတာ့ မသြားၾက ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလုိ ကတ္စနစ္နဲ႔ လုပ္ရင္လုပ္ေပါ့၊ မလုပ္လည္းပုိၿပီး ေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွိရင္လည္းလုပ္ေပါ့။ ဒါဆုိရင္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းပုိၿပီးအဆင္ေျပမွာပါ” ဟု Nature Dream ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ေဒၚစံပယ္ေအာင္က ေထာက္ျပ ေျပာဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဟုိတယ္တည္းခုိခမ်ားသည္ အိမ္နီး ခ်င္းျဖစ္ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အလြန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မား ေနၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈျခင္းလည္း ကြာ ျခားေသာေၾကာင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ သာ ဝင္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင္း သိရ သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ လွည့္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၉ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ ႏႈန္း တုိးခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မႈ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ခရီး သည္ ဝင္ေရာက္မႈႏႈန္းက်ဆင္းေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရ ျခင္းမွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားလုိအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မေပးႏုိင္သည့္ အျပင္ ဇုန္ဝင္ေၾကးမ်ားေကာက္ခံရာတြင္ ၎တုိ႔အစီအစဥ္ျဖင့္ ေကာက္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ မစၥတာကီရန္က ၎၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ”ဥေရာပနဲ႔ အေနာက္ ႏုိင္ငံကလူေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလာလည္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟုိတယ္ခေတြက ေစ်းႀကီးၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈပုိင္းမွာ အားနည္းေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ သြားမလား၊ ထုိင္းကုိ သြားမလားဆုိရင္ ထုိင္းကုိ ပဲ သြားၾကတာမ်ားတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုကဇုန္ဝင္ေၾကးေတြပါ။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအေနနဲ႔ ဇုန္ဝင္ေၾကး ေတြေကာက္ခံရမွာ မမွ်တမႈေတြ ရွိေနတယ္ထင္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ခရီးသြားလုပ္ငန္း တုိးတက္ဖုိ႔ဆုိရင္ ဇုန္ဝင္ေၾကးေတြေကာက္ခံတာကုိ စနစ္တက်လုပ္ဖုိ႔ လုိမယ္ထင္ပါ တယ္။ ခရီးသြားေတြက အစုိးရကုိ ပုိက္ဆံေပးရတာကုိ ေက်နပ္ေပ မယ့္ ေဒသအလုိက္ဆုိၿပီး ေကာက္ ခံေနတာေတြကုိေတာ့ သိပ္သ ေဘာမက်ၾကဘူး။ သူတုိ႔ ေပးတဲ့ ပုိက္ဆံကုိ အစုိးရကရၿပီး ႏုိင္ငံ အတြက္ လုပ္ေပးတာမ်ိဳးလုိခ်င္ၾက ၿပီး လူတစ္စုကသူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ခုတုံးလုပ္ၿပီး ေကာက္ခံေနတာမ်ိဳးကုိေတာ့ မႀကိဳက္ၾကဘူး” ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားဇုန္၊ ယဥ္ေက်းမႈဇုန္ဝင္ေၾကးမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လုပ္ကုိင္ ရန္ ခက္ခဲေသာအေနအထားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။”ဇုန္ဝင္ေၾကးက သက္ဆုိင္ ရာ ေဒသအာဏာပုိင္ေတြကေန သတ္မွတ္တာရွိတယ္။ ယဥ္ေက်း မႈဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္တာ ရွိ တယ္၊ ေဂါပက က သတ္မွတ္တာ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ထဲမွာမပါဘူး။ သူတုိ႔ေဒသနဲ႔ သူတုိ႔ သတ္မွတ္တာ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ေစ်းနဲ႔ သူတုိ႔ရွိေန မွာပဲ။ ေျပာရတာေတာ့ ခက္တယ္။ ေဒသအာဏာပုိင္ေတြက ေကာက္ ရင္ ေဒသထဲကုိဝင္သြားတယ္။ ေဂါပက က ေကာက္ေတာ့ ေဂါပ ကထဲေရာက္သြားတယ္။ ယဥ္ေက်း မႈဝန္ႀကီးဌာနက ေကာက္ရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ထဲ ဝင္သြား တာေပါ့” ဟုဟိုတယ္၊ ခရီးဝန္ႀကီး ဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေထြး က ေျပာသည္။

ထုိသုိ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေကာက္ခံေန ၾကျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ”ဒါေတြကေတာ့ ဌာနဆုိင္ရာေတြေရာ ေပါင္း စပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း သူ႔ဟာနဲ႔သူ ေကာက္ခံေနတာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ လူသိမ်ားေသာ Lonely Planet ခရီးသြားလမ္းၫႊန္မွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၏ သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္ေသာ ထိပ္တန္း ၁ဝ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၏ သြား ေရာက္လည္ပတ္သင့္ေသာ ထိပ္တန္း ၁ဝ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ၉ ႏိုင္ငံေျမာက္ စာရင္းဝင္ခဲ့ သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၏ သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္ေသာ အေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကေနဒါက စာရင္းဝင္ခဲ့ၿပီး သူ႔ေနာက္တြင္ ကေမၻာဒီးယား၊ ဖင္လန္၊ ဒိုေမနီကန္၊ နီေပါ၊ ဘာျမဴဒါ၊ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ အိုမန္တို႔ရွိၿပီး အီသီယိုးပီးယား ႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၁ဝ ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္တြင္ တည္ရွိပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ခရီးသြားစရိတ္ ႀကီးျမင့္ေနမႈအား ႏုိင္ငံတကာနည္းတူ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္လုိက္မည္ဆုိပါက ျပည္တြင္းခရီးသြား ေစ်းကြက္တစ္ခုမွာ ပုိမုိ ေအာင္ျမင္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာမႈလက္မႈ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ႏွစ္သက္ ဝယ္ယူမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကုိပါ ထိန္းသိမ္းေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း ခရီးသြား ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားက သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ အမွန္တကယ္ တုိးတက္ေစလုိပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလုံးကုိ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ လက္ေအာက္တြင္ထားကာစနစ္ တက် ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ တုိးတက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဟုိတယ္ခ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ရန္ႏွင့္ ဇုန္ဝင္ေၾကးမ်ားအား စနစ္တက် ေကာက္ခံေစရန္ ဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ယူ၍ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္ပါက ေရႊျမန္မာ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အမွန္တကယ္တုိးတက္ကာ တုိင္းျပည္ဝင္ေငြ အမ်ားအျပားပုိမုိရရွိႏုိင္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးမ်ား ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*