အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အခြင့္အေရးပိုရရွိေရး ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဥပေဒကို ျပင္မည္

အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အခြင့္အေရးပိုရရွိေရး ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဥပေဒကို ျပင္မည္
January 25, 2017 Asian Fame

2:14 pm
အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အခြင့္အေရးပိုရရွိေရး ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ဥပေဒကို ျပင္မည္

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃

အမ်ိဳးသမီးေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒအရကာကြယ္မႈ ပိုမုိရရွိေရးအတြက္ ၁၉၉၉ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ ရာဥပေဒပါ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ျပင္ ဆင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါဥပေဒပါ အခ်ိဳ႕အပိုင္းမ်ားသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအ တြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္အ တြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေရးရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေပၚျပဴလာနယူးစ္သို႔ ေျပာသည္။

”တခ်ိဳ႕ေသာ အပိုင္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ထိခိုက္ေနတဲ့ အပိုင္းေတြရွိေနတဲ့အတြက္ပါ။ သူတို႔အတြက္ပိုၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ ေပးဖို႔ လိုတဲ့အပိုင္းေတြေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီလို လိုအပ္ခ်က္ေတြ အတြက္ပါ”ဟု အဆိုပါတာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို လာမည့္ဇန္နဝါရီ လ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမရာဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သားက႑၌ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳး သားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိ ေနေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအ တြက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အသက္ဝင္ က်င့္သံုးေနေသာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ျပည္ ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ အတည္ျပဳအသက္ဝင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခန္း ၁၁ ခန္း ပါဝင္သည္။ လက္ရွိတြင္ အသက္ဝင္ေန ေသာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား အား လံုးကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အလုပ္ သမားေကာ္မတီက ျပန္လည္သံုး သပ္ေနမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ယခု ၁၉၉၉ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မည့္ကာလကိုမူ အတိအက်မသိရွိရေသးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*