“သူတုိ႔ဘ၀_သူတုိ႔အေၾကာင္း” အေမွာင္ေလာကမွ လာေသာအလင္း (သုိ႔) စေကာ္ပီယံဂုိဏ္း၏ ပဲ့ကုိင္ရွင္ အပိုင္း(၁)

“သူတုိ႔ဘ၀_သူတုိ႔အေၾကာင္း” အေမွာင္ေလာကမွ လာေသာအလင္း (သုိ႔) စေကာ္ပီယံဂုိဏ္း၏ ပဲ့ကုိင္ရွင္ အပိုင္း(၁)
January 23, 2017 Asian Fame

4:19 pm
“သူတုိ႔ဘ၀_သူတုိ႔အေၾကာင္း” အေမွာင္ေလာကမွ လာေသာအလင္း (သုိ႔) စေကာ္ပီယံဂုိဏ္း၏ ပဲ့ကုိင္ရွင္ အပိုင္း(၁)

လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေလာက္က ျမန္မာျပည္တြင္ မေကာင္းသတင္းျဖင့္ ေက်ာ္ေဇာေသာ “စေကာ္ပီယံဂိုဏ္း” အမည္နာမတစ္ခုရွိခဲ့ဖူးသည္။ အထက္တန္းလႊာလူတန္းစားသားမ်ားစုေပါင္းကာ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဆိုပါ စေကာ္ပီယံဂုိဏ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပံုျပင္တစ္ပုဒ္မဟုတ္ခဲ့ေပ။

ထိုဂိုဏ္းသည္ လူမုိက္ဂိုဏ္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားၾကား တြင္ထင္ရွားခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေတာ့စေကာ္ပီယံဂုိဏ္းဟူေသာ အမည္နာမသည္ ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး ဂုိဏ္းဝင္မ်ားသည္ လည္းေထာင္က်သူက်၊ ဆုံးသူဆုံး တစ္ကြဲတျပားျဖစ္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕မွာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ ေနၾကသလုိ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ဖူး ေသာ ကိုရန္ႏုိင္ေအာင္ ကရွင္းျပခဲ့သည္။ “စေကာ္ပီယံဂိုဏ္း” ေခါင္းေဆာင္ ကိုရန္ႏိုင္ေအာင္သည္ အက်ဥ္း ေထာင္တြင္ ၁၂ ႏွစ္က်ခံရေသာ္လည္း ၁ဝ ႏွစ္ ျပည့္သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ေထာင္မွလြတ္လာၿပီးေနာက္ စေကာ္ပီယံဂိုဏ္း လူမိုက္တစ္ဦးအသြင္ျဖစ္ အသက္ရွင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ‘ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ ပရဟိတ’ အလုပ္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေက်းကၽြန္ျဖစ္ေနေသာ လူငယ္၊ လူႀကီးမ်ား ကို ေဆးျဖတ္သည့္စခန္းလုပ္ေပးသည့္အျပင္ ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာတစ္ဦး ျဖစ္လို႔ေနၿပီျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*