ျပည္သူတီးတဲ့ တရားစည္ ပီပီသသျမည္ပါေစ

ျပည္သူတီးတဲ့ တရားစည္ ပီပီသသျမည္ပါေစ
January 19, 2017 Asian Fame

3:53 pm
ျပည္သူတီးတဲ့ တရားစည္ ပီပီသသျမည္ပါေစ

Tayar Si-3

ဟစ္တုိင္၊ လူထုေအာ္သံ၊ ျပည္သူ႔အသံ၊ အယ္ဒီတာ့ထံေပးစာ စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးကာ ျပည္သူတုိ႔၏ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲႏွင့္ နစ္နာမႈမ်ား အတြက္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၌ ေနရာေပးေဖာ္ျပၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူတုိ႔တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိခြင့္ ရိွျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္ ထိုအခြင့္အေရးကုိ စည္းကမ္းနည္းလမ္းတက် အသံုးျပဳရန္လိုအပ္၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔အသံစစ္စစ္ကို မၾကားမျမင္ေသာ နားမ်က္စိတုိ႔ျဖင့္ အေလးဂ႐ုမထားပါက ေစတနာသည္ ကံ၊ အမွန္တရား ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို ခံၾကရပါလိမ့္မည္။ ထိုယံုၾကည္တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ပင္ ေပၚျပဴလာနယူးစ္ဂ်ာနယ္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔အတြက္ တရားစင္ျမင့္ ဖြင့္ေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏ အမွန္တကယ္ နစ္နာမႈမ်ား၊ အဖိႏွိပ္ခံရျခင္းမ်ား၊ အဂတိတရားမ်ားႏွင့္ အပစ္ပယ္ခံ တရားမွ်တျခင္းတုိ႔အတြက္ ႀကိဳဆိုလက္ကမ္းအပ္ပါသည္။

အညစ္အေၾကးအရည္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသြားလာေနေသာ လမ္းမႀကီးေပၚသို႔
ေန႔စဥ္ လာေရာက္၍ စည္းကမ္းမဲ့စြာ စြန္႔ပစ္ေနမႈအား အေရးယူေပးပါရန္

သို႔
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊
ပဲခူူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
ပဲခူးၿမိဳ႕

ေန႔စြဲ။ ။ -၁၂-၂ဝ၁၆

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ေစ်းဝယ္စင္တာတစ္ခုမွ အညစ္အေၾကး အရည္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ား အား အမ်ားျပည္သူသြားလာေနေသာ လမ္းမ ႀကီးေပၚသို႔ ေန႔စဥ္လာေရာက္၍ စည္းကမ္းမဲ့ စြာ စြန္႔ပစ္ေနမႈအား အေရးယူေပးပါရန္ႏွင့္ ¤င္း ေစ်းဝယ္စင္တာတစ္ခုတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ထားရွိေစရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးပါရန္။

အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေစ်းဝယ္စင္တာ တစ္ခုမွ ¤င္းတုိ႔ ဃနညအနမ ရွိ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာအမိႈက္မ်ားႏွင့္ အညစ္အ ေၾကးမ်ားကို ပလတ္စတစ္အိတ္အျပာမ်ားျဖင့္ ထုပ္ပိုး၍ ၂၉ လမ္း လမ္းမေပၚသို႔ ေန႔စဥ္ စည္းကမ္းမဲ့စြာလာေရာက္စြန္႔ပစ္ေနပါသည္။ ေစ်းဝယ္စင္တာတစ္ခုသည္ စည္ပင္အမိႈက္ သိမ္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပိုက္ဆံေပး၍ နံနက္ ၅ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔ လူေျခတိတ္ခ်ိန္တြင္ ၂၉ လမ္းေပၚသို႔ တိတ္တဆိတ္ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ ေနသည္မွာ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ျဖစ္ပါသည္။ အ မိႈက္သိမ္းစည္ပင္သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ လည္း အမိႈက္ထုပ္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္ပံုးမ်ားအ တြင္းမွ ျပန္လည္ေရာင္းစားလို႔ရေသာ ပစၥည္း မ်ားကို ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြေသာေၾကာင့္ အိတ္ မ်ားအတြင္းမွ အညစ္အေၾကး အရည္မ်ားမွာ လမ္းမေပၚ၌ စိုရႊဲက်န္ခဲ့ပါသည္။ အမိႈက္ကား သိမ္းၿပီးေနာက္ အမိႈက္မ်ားအား ထပ္မံလာ ေရာက္စြန္႔ပစ္ၾကပါသည္။ ¤င္းထပ္မံစြန္႔ပစ္ ေသာ အမိႈက္မ်ားအား အမိႈက္ေကာက္ေသာ သူမ်ားမွ ထပ္မံေမႊေႏွာက္ရွာေဖြၿပီး အမိႈက္ မ်ားအား ျပန္႔က်ဲထားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ၂၉ လမ္း၊ လမ္းမေပၚတြင္ အမိႈက္မ်ားႏွင့္အနံ႔ဆိုး ရည္မ်ားမွာ ၂၄ နာရီလံုး ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ၂၉ လမ္းပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ ေသာျပည္သူမ်ားမွာ ¤င္းအနံ႔ဆိုးမ်ားကို ေန႔ စဥ္ေန႔တိုင္း တစ္ေန႔လံုး ႐ွဴ႐ိႈက္ေနရပါသည္။ ¤င္းအနံ႔ဆိုးမ်ားကို ေန႔စဥ္႐ွဴ႐ိႈက္ေနၾကရ၍ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ ေတာ္ျဖစ္သလို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ႐ံုးစိုက္ ရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕ ႐ံုးႀကီး ရပ္ကြက္၊ ၂၉ လမ္းဆိုသည္မွာလည္း တိုင္းေဒ သႀကီးအစိုးရ႐ံုးတည္ရွိရာေနရာႏွင့္ အလြန္နီး ကပ္စြာတည္ရွိပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕လယ္ ေကာင္အထင္ကရ အဓိကလမ္းမႀကီးေပၚသို႔ စည္းကမ္းမဲ့စြာ အညစ္အေၾကးအရည္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ားအား လာေရာက္စြန္႔ပစ္သည့္အတြက္ ထိုလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾက ေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီး သြားမ်ားပင္လွ်င္ ¤င္းအနံ႕ဆိုးမ်ားကို ႐ွဴ႐ိႈက္ ေနၾကရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပဲခူးၿမိဳ႕ရဲ႕ က်က္သေရေဆာင္ နာရီစင္အနီး ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး၊ ပဲခူး ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ ၂၉ လမ္းမႀကီးေပၚသို႔ ေစ်း ဝယ္စင္တာတစ္ခု မွ အညစ္အေၾကးအရည္ မ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ား ပလတ္စတစ္အျပာထုပ္ မ်ား ထုပ္၍ စည္းကမ္းမဲ့စြာ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ ေနမႈကို အခ်ိန္မီတားဆီးေပးပါရန္ ¤င္း ေစ်း ဝယ္စင္တာတစ္ခုအား ကိုယ္ပိုင္အမိႈက္သိမ္း ယာဥ္ထားရွိႏိုင္ေရးလိုအပ္သလို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ၂၉ လမ္း ေန ျပည္သူ မ်ားမွတင္ျပတိုင္ၾကား အပ္ပါသည္။

ပူးတြဲပါ-
– ၂၉ လမ္းေန ျပည္သူမ်ား၏ လက္မွတ္ေရးထိုး စာရင္း
– အမိႈက္မ်ား စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ဓာတ္ပံု
– တည္ေနရာျပေျမပံု
ဦးႏိုင္ဝင္းၫြန္႔ (၇/ပခန(ႏိုင္)၂၄ဝ၅၂၇)
၂၉ လမ္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕
မိတၱဴကို
-ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။
-ဝန္ႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။
-ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။
-အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာ ယာေရးအဖြဲ႕၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။
-ဥကၠ႒၊ ႐ံုုးႀကီးရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။
-လက္ခံ။

တနသၤာရီတိုင္းရဲ႕ ပညာေရးအေျပာင္းအေရႊ႕နဲ႔ ရာထူးတိုးကို Checking ျပန္လိုက္ေပးပါ

သို႔ /
ေလးစားအပ္ပါေသာ
တနသၤာရီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ေဒါက္တာေဒၚလဲ့လဲ့ေမာ္ရွင့္

တနသၤာရီတိုင္းရဲ႕ ပညာေရးအေျပာင္းအေရႊ႕ ရာထူးတိုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းအထိကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျပာင္း ေရႊ႕ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ Checkingျပန္လိုက္ေပးပါရွင္။

ကြၽန္မလည္း တစ္ခါတုန္းက ဆရာမ ျဖစ္ခဲ႔ဖူးပါတယ္။ အေျပာင္းအေရႊ႕ရာထူးတိုးအတြက္ ေငြမေပးႏိုင္လို႔ ေျပာင္းေရႊ႕စာရြက္ေတြ ပယ္ဖ်က္တာခံခဲ႔ရဖူးတယ္။ အဲဒီစနစ္ကို ကြၽန္မလက္မ ခံႏိုင္တာေၾကာင့္ ဆရာမအလုပ္ကို ကြၽန္မသေဘာနဲ႔ ကြၽန္မ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ျပည္ပသို႔ထြက္သြားတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈကို ကြၽန္မ ေက်နပ္ခဲ႔တယ္။ အခု ကြၽန္မရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းတခ်ိဳ႕ေတြ လုပ္သက္လည္းၾကာေနပါၿပီ။ အမ်ားဆံုး ၇ ႏွစ္ေတာင္ရိွေနပါၿပီ။ အဲဒါ ေတာင္ ေျပာင္းေရႊ႕နဲ႔ ရာထူးတိုးကို ေလွ်ာက္တာ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးအထိပဲ စာရြက္ရိွၿပီး ခ႐ိုင္႐ံုးနဲ႔ တိုင္း႐ံုးအထိ အဲဒီစာရြက္ေတြ မေရာက္ ဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္ရွင္။ အေၾကာင္းရွာလိုက္ေတာ့ နင္ကဘယ္သူနဲ႔ လုပ္ထားလို႔လဲ။ သူကေရာ ဘယ္သူ႕လူလဲဆိုၿပီး အသံေတြ ထြက္လာပါတယ္တဲ႔။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လာဘ္ထိုးမႈမပါလို႔ သူတို႔တင္ထားတဲ႔ စာရြက္စာတမ္းေတြဟာ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးအထိပဲ ေရာက္ၿပီး ခ႐ိုင္႐ံုးနဲ႔ တိုင္း႐ံုးကို ပါမလာတာ ျဖစ္ရပါတယ္ရွင္။ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးကတင္ေပးမွ ခ႐ိုင္႐ံုးေရာက္ပါမယ္။ ခ႐ိုင္႐ံုးကတင္ေပးမွ တိုင္း႐ံုးကို ေရာက္ပါမယ္။ တိုင္း႐ံုးေရာက္ၿပီးမွ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕အေျပာင္း အေရႊ႕နဲ႔ ရာထူးတိုးကို ရရိွပါမယ္ မဟုတ္လား။

အခု ကြၽန္မမွာ သက္ေသနဲ႔ျပဖို႔ေတာ့ ဘာမွမရိွပါဘူး။ တနသၤာ ရီတိုင္းရဲ႕ ပညာေရးအေျပာင္းအေရႊ႕နဲ႔ ရာထူးတိုးအတြက္ကိုေတာ့ ကြၽန္မေကာင္းေကာင္း သိေနပါၿပီရွင္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း အခု သူငယ္ခ်င္းေတြ ခံစားေနရတဲ့ Feeling ကို ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး အခု စာကို ေရးတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕ Post သည္ တနသၤာရီတိုင္း ဝန္းႀကီးခ်ဳပ္အထိေရာက္ခ်င္မွ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ Post ကို ဟိုလူ Share ဒီလူ Share နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီေရာက္သြားမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ ဒီ Post ကို ကြၽန္မေရးရက်ိဳးနပ္ပါတယ္ရွင္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး တနသၤာရီတိုင္းရဲ႕ ပညာေရးအ ေျပာင္းအေရႊ႕နဲ႔ ရာထူးတိုးကို Checking ျပန္လိုက္ေပးပါဆိုၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ကိုယ္စားေမတၱာရပ္ခံပါရေစရွင္။

တနသၤာရီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေလးနက္စြာ ေမတၱာရပ္ခံသူေလး ကြၽန္မ Joyce Sg @ Nway(11.1.2017)

ရြာသာႀကီး တိုးဂိတ္မွ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္

ဒီေန႔ ၉-၁-၂ဝ၁၇ မနက္ ၁၁ နာရီ ခန္႔မွာ ၂ တန္ကုန္ကားတစ္စီး အဆိုပါ Toll ဂိတ္ကို ျဖတ္ဖို႔ ေရာက္လာပါတယ္။ကားဆရာက ”ညီေလး …ဘယ္ေလာက္လဲ”လို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ ၁ဝဝဝ တဲ့။ ကားဆရာ က ”ေဘာင္ခ်ာျဖတ္ေပး ပါ”လို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။ ေဘာင္ ခ်ာလာျပတယ္။ ေဘာက္ခ်ာေပၚမွာ ကားနံပါတ္ပဲပါၿပီး တန္ခ်ိန္မပါပါ။ အဲဒါနဲ႔ ကားဆရာက ကားကိုလမ္း ေဘးထိုးၿပီး ဆင္းလာပါတယ္။ ကား ဆရာက ဒီဂိတ္တာဝန္ခံနဲ႔ ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္တန္က ဘယ္ႏႈန္းလဲလို႔ ေရးထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကို ျပပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။

သူတို႔က မရွိဘူးတဲ့။ အဲဒါနဲ႔ ကား ဆရာက အစိုးရကခြင့္ျပဳထားတဲ့ေကာက္ ခံခြင့္ႏႈန္းထားေရးထားတဲ့ စာရြက္ကို ၾကည္႔ခ်င္ပါတယ္လို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္မွာ တိုးဂိတ္တာဝန္ခံ ဆိုသူေရာက္လာၿပီး စည္ပင္က ငါတို႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေပးထားတာ၊ မေဆာင္ရင္ ကားကို ေပးမသြားဘူး ဘယ္ကားမဆို ၂ဝဝဝ ထိ ေကာက္လို႔ရတယ္လို႔ ဆိုၿပီး ကားတံခါးကို ဖြင့္ၿပီး ကားေသာ့ကို ယူဖို႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ ”အဘ ဖြင္႔ရဲရင္ဖြင္႔လိုက္ ကြၽန္ ေတာ္က ရဲကို တိုင္လိုက္မွာေနာ္” လို႔ ကားဆရာက ေျပာလိုက္မွ တာဝန္ခံ ဆိုသူ အေနာက္ဆုတ္သြားပါတယ္။ အဲဒီခ်ိန္မွာ တိုးဂိတ္က လူ ၃၊ ၄ ေယာက္က ကားဆရာကို ဝိုင္းၿပီး မိုက္ ေၾကးခြဲပါတယ္။မင္းက ဘာေကာင္လဲ၊ မေပးလို႔ရ မလား။ ပိုက္ဆံ ၁ဝဝဝ မေပးရင္ ထသတ္ ေတာ႔မယ္႔အတိုင္း စတင္ျပဳမူၿပီး ကား ဆရာရဲ႕ရင္ဘတ္ကို လက္ျဖင္႔ တြန္းလိုက္ ပါတယ္။ကားဆရာက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ရဲတိုင္မွာေနာ္ ေျပာေတာ႔မွ လက္နဲ႔ မထိရဲေတာ့ဘဲ လက္ညႇိဳးထိုးၿပီး ဝိုင္းၿပီးဆဲဆို ႀကိမ္း ေမာင္းပါတယ္။အဲအခ်ိန္မွာ အနီးက ကားဆရာ တစ္ဦးက ဝိုင္းၿပီးေျဖရွင္းမွ အဲဒီကားဟာ ၃ဝဝ က်ပ္သာ ေဆာင္ရမယ့္ကားျဖစ္တာ သိရပါေတာ့တယ္။ အကယ္၍သာ ကားဆရာက ေစာ ဒကမတက္ဘဲ ၁ဝဝဝ က်ပ္ ေဆာင္သြား ပါက ကားတစ္စီးလွ်င္ ၇ဝဝ က်ပ္ ဂိတ္ မွ လူတစ္စု အိတ္ကပ္ထဲ ဝင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါဂိတ္ကို တစ္ရက္လွ်င္ ကုန္ ကား အစီး ၁ဝဝဝ ျဖတ္မယ္ဆိုပါစို႔။

သူတို႔ရဲ႕ တစ္ရက္ဝင္ေငြ မနည္းဘူး..

၇ဝဝ X ၁ဝဝဝ= ၇သိန္း
တစ္လ = ၃ဝရက္ = ၂၁ဝသိန္း
တစ္ႏွစ္ ၃၆၅ ရက္= ၂၅၅၅ သိန္း

ကုန္ကားဆရာ အခြန္ထမ္းျပည္သူ ေတြဆီက တစ္ႏွစ္ကို ၂၅၅၅ သိန္း ကုပ္ေသြးစုပ္ယူသြားတာ ခုမွ သိမိေတာ့တယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ အဆိုပါဂိတ္မ်ား မွာ ေကာက္ခံမည့္ႏႈန္းထား (မည္သည့္ တန္ခ်ိန္ဆို ဘယ္ႏွက်ပ္ႏႈန္း)ကိုေရးထား ေသာ အနီေရာင္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေရး သားထားေပးဖို႔ ကုန္ကားသမားမ်ား ကိုယ္စား ေမတၱာရပ္ခံမိပါတယ္။

၂ တန္ ကုန္ကားဆရာ

(မွတ္ခ်က္။     ။ ေဖာ္ျပပါ တင္ျပစာမ်ားသည္ ကာယကံရွင္မ်ား၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး ေပၚျပဴလာနယူးစ္ဂ်ာနယ္၏ အာေဘာ္ မဟုတ္ပါ။)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*