တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္တားျမစ္ေတာ့မည္ဟုဆို

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္တားျမစ္ေတာ့မည္ဟုဆို
January 19, 2017 Asian Fame

11:57 am
တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္တားျမစ္ေတာ့မည္ဟုဆို

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆

တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔က လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာၾကား လုိက္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္ကုန္စည္ စီး ဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ထိခိုက္နစ္နာလ်က္ရွိရာ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိထား ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားမဝင္ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အခြန္အေကာက္မ်ားမရရွိျခင္း၊ စားသံုးရန္မသင့္ေသာ ကုန စည္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းစေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ ေပၚေစၿပီး တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသူ မ်ားကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကေျပာဆုိသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ တရားမဝင္ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မရွိေစေရးအ တြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းေအာင္ေဆာင္ ရြက္ထားေၾကာင္းလည္း ၎က ဆုိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြကလည္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းက႑တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႀကီး ငါးရပ္အားဖြဲ႔စည္းဆဲျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေကာ္မတီငါးခုအေနျဖင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Public Private Partnership (PPP) ပံုစံအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိလုိက္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလည္း ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ကိစၥမ်ား၊ Import ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ တင္ဒါစနစ္ကို အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ အစုိးရမွသင့္တင္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚေရးကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*