YBS ဘယ္လဲ ဘာလဲ

YBS ဘယ္လဲ ဘာလဲ
January 18, 2017 Asian Fame

11:19 am
YBS ဘယ္လဲ ဘာလဲ

PC1

Popular Choice ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ားအနက္ အမ်ားျပည္သူ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုးတစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးဟု ယူဆသည့္အေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရာ စာဖတ္သူတို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုကြဲလြဲမႈသည္ပင္ မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားသံုးသပ္ႏိုင္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္မူ ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔အတြက္ ရင္းႏွီးရ ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခားမႈတို႔ကို သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက စတင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္လုိက္သည့္ YBS ကားစနစ္ကား ေဝဖန္သံအဖန္ဖန္ၾကားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈသက္တမ္း ၂ ရက္ ေက်ာ္ခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ခရီးသည္ ၅ သန္းခန္႔ကို လိုရာခရီးပို႔ေဆာင္ေပးေနသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ ကိစၥမွာ လည္း ခရီးသည္မ်ား အားလံုးအ ေပၚတြင္ တိုက္႐ိုက္ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ မထသအဖြဲ႕ႀကီးကို စတင္ဖ်က္သိမ္းၿပီဟုဆိုေသာအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္သူလူ ထုအားလံုးနီးပါး ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ႀကိဳဆိုေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

YBS စနစ္ စတင္အသက္ဝင္သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္မူ ေဝဖန္သူမ်ားလည္းရွိသည္။ ဆဲ ဆိုသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ေထာက္ခံသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အသံေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ သြက္သြက္ညံခဲ့သည္ကို အားလံုးသိရွိၿပီးပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ေဝဖန္ဆဲ၊ ေထာက္ခံဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အေရြ႕တစ္ခုကို ဝိုင္းဝန္းအင္ တိုက္အားတိုက္ ကူညီေနသူမ်ားလည္းရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းအ တူ ၿငိမ္သက္အသားက်သည့္ အ ေျခအေနတစ္ခုကိုကား ေရာက္ရွိ ရန္လိုေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ YBS ၏ ၂ ရက္ ေက်ာ္အတြင္းအားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ၾကပါ စို႔….။

ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မူလစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခဲ့ သည္ကိုကား သိသာစြာျမင္ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္က ယာဥ္လုိင္းေပါင္း ၅၉ လိုင္းေျပးဆြဲရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း စတင္ေျပးဆြဲသည့္ေန႔မွာ ပင္ လိုအပ္ခ်က္အရ ေနာက္ထပ္ ဆယ္လိုင္းထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ရမႈ၊ ယခင္ သတ္မွတ္ထားေသာအမွတ္ ၅၇ ယာဥ္လိုင္းမွ ကားမ်ား မေျပးဆြဲခဲ့ သည့္အတြက္ အျခားအေဝးေျပး ယာဥ္လိုင္းအခ်ိဳ႕မွကားမ်ား၊ အျခား အခမဲ့ႀကိဳပုိ႔ကားမ်ား ေျပးဆြဲေပးခဲ့ ရမႈ၊ စတစ္ကာေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ ေနမႈေၾကာင့္ ပထမအစရက္တြင္ ယာဥ္အစီးေရအျပည့္အစံု ေျပးဆြဲ ေပး ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့မႈမ်ားက ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈပိုင္းႏွင့္ အရန္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အားနည္းျခင္းကို ေပၚလြင္ေစသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ YBS ပထမေန႔တြင္ ယာဥ္စီးခရီးသည္မ်ား ယခုကဲ့သို႔ အခက္အခဲ မ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ တိုင္းအစိုးရက မိနစ္ျခားအလိုက္ ကားမ်ားဆက္တုိက္လႊတ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း နာရီ ဝက္ၾကာသည္အထိ ကားမလာေသာ မွတ္တိုင္မ်ား ရွိခဲ့သည္။

ခရီးသည္ဦးေရႏွင့္ ယာဥ္အ စီးေရမမွ်တသည့္အတြက္ ႐ံုးတက္႐ံုးဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ခရီးသည္မ်ား ၾကပ္ညပ္စြာ စီးရျခင္း၊ ယခင္ကား တစ္ဆင့္တည္း စီးနင္းရသည့္ ခရီး စဥ္မ်ားတြင္ ယခု ယာဥ္သံုးဆင့္ခန္႔ ေျပာင္းလဲစီးနင္းရျခင္းႏွင့္ ယင္း အတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးပိုမို ကုန္က်ျခင္းတို႔အျပင္ အဆိုးရြားဆံုးအျဖစ္ စပယ္ယာႏွင့္ ယာဥ္အခ်ိဳ႕ တို႔၏ ယာဥ္စီးခပိုမိုေကာက္ခံမႈ၊ ႐ိုင္း ျပစြာေျပာဆိုမႈ၊ ယာဥ္ၿပိဳင္ေမာင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းက ခရီးသည္မ်ားအတြက္ႀကီးစြာေသာ အ ဆင္မေျပမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္း ေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ(မထသ)ကို ျပည္သူလူထုက ခါးခါးသီးသီးျဖစ္ခဲ့ျခင္းသည္ ယင္းကဲ့သို႔ ယာဥ္စီးခပိုမိုေတာင္းခံျခင္း ႏွင့္ ႐ိုင္းျပစြာေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္လည္း YBS စနစ္ကိုအားလံုးက ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုထိ ကပ္ပါလာေသာ စနစ္ေဟာင္းမွ စပယ္ယာအခ်ိဳ႕၏ အက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး လိုအပ္ေန သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရျပန္သည္။ မဟုတ္ပါက ‘ေျပာင္းေသာ္ေျပာင္း ၏ မထူး’ ျဖစ္သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

YBS ဒုတိယေန႔တြင္မူ ပထမ ေန႔ေလာက္ အေျခအေနမဆိုးေတာ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေတြ႕ရွိရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ႀကိဳၾကား၊ ႀကိဳၾကားတက္လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ယာဥ္စီးခပိုေတာင္းမႈ၊ ႐ိုင္းျပစြာေျပာဆိုမႈ၊ ယာဥ္အစီးေရ နည္းပါးမႈ၊ ကားက်ပ္တည္းစြာစီးရမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသး ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ လ ၁၆ ရက္ (YBS ပထမေန႔)က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဘတ္စ္ ကားစနစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းအေပၚ ၎ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကားမွ ရွာရသည့္ ပိုက္ဆံကို မိမိတစ္ဦးတည္းရယူ လိုျခင္းကိစၥ ေျဖရွင္းေနရေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယင္းအ ေပၚတြင္ YBSမစတင္ခင္ကတည္းက ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ဘူးလားဟု ေဝဖန္မႈအခ်ိဳ႕ကလည္း ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ယင္းသတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ”ခရီးသည္ေတြကလည္း ပုိက္ဆံ ပိုေပးရရင္ ေပးရပါေစ၊ ကိုယ္လို ခ်င္တဲ့ခရီးကိုပဲ တုိက္႐ိုက္ေရာက္ ခ်င္တယ္။ အခုဟာက စနစ္ေျပာင္း သြားတဲ့အတြက္ ဘယ္ကားစီးရမ လဲ မသိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအေျခ အေနက တစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးပဲ။ အသစ္ကို လက္ခံႏုိင္ ေအာင္ေပါ့။ စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈနဲ႔။ ပထမဆံုးေန႔မွာ အားလံုး အ ဆင္ေခ်ာလိမ့္မယ္လို ့ ကြၽန္ေတာ္ မထင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ဘက္မွာလည္း အ ခက္အခဲရွိတယ္။ နဂိုမူလ ပံုစံအ တုိင္းပဲ သြားခ်င္တဲ့ ပံုစံရွိတယ္။ ယာဥ္စီးသူေတြကလည္း အသစ္ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အံဝင္မႈမရွိေသးဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကားေတြ ေတာ္ေတာ္က်ပ္တယ္။ ကားလႊတ္ ေပးႏုိင္တဲ့အခ်ိန္က နည္းနည္းေလး မစိပ္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအေျခအ ေနအေပၚမွာ အဆင္ေျပေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ယာဥ္စီးခကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ေပးမယ္” ဟု ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထူးျခားမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ YBS ပထမေန႔ကတည္းကပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မွတ္တိုင္မ်ား အားလံုးတြင္ တူညီဝတ္စံုဝတ္၍ အခမဲ့ကူညီေနၾကေသာေစတနာ့ဝန္ထမ္း မ်ား၊ မိမိတို႔ စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္ ကူညီေျပးဆြဲေပးခဲ့ၾကေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ အေဝးေျပးယာဥ္လုိင္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ YBS Control Center မွ ဒိုင္ခံ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈ၊ ေမးျမန္းမႈအေပါင္းကို ေျဖၾကားေပးခဲ့ၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္လည္း YBS ပထမေန႔ႏွင့္ ဒုတိယေန႔ကား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္သေလာက္ အဆင္ေျပခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သိရွိရေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိ YBS ဘတ္စ္ကားစုစုေပါင္း ၃၄၂၂ စီး ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းထဲမွ အစီးေရ ၆၈၅ စီးသည္ ယာဥ္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ကားဘီးေပါက္ျခင္း၊ စက္ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ယာဥ္အေကာင္း ၂၇၃၇ စီး ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အနည္းဆံုးကား အစီး ၁၂ဝ ထပ္မံ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းကားယာဥ္လို အပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

YBS Control Center မွသိရွိ ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ YBS ပထမ တစ္ရက္တည္းတြင္ YBS Control Center သို႔ ဖုန္းျဖင့္ တုိင္ၾကားေသာ ခရီးသည္မ်ား၏ တုိင္ၾကားမႈ ၅ဝဝ ခန္႔ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ YBS Control Center တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုမင္းသူေက်ာ္က ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ ”မထသ ကားသမားေတြ ပညာျပတဲ့ျပႆနာ၊ လံုးဝလိုင္းမ ထြက္တာတို႔၊ ထြက္ရင္ ခဏပဲထြက္တာတို႕၊ Gas မရွိဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဂိတ္ျပန္သြားတာတို႔၊ လူလံုးဝမတင္ဘဲ ၿမိဳ႕ထဲမွာ ေလွ်ာက္ေမာင္းျပေနတာတို႔၊ ကားခ ပိုက္ဆံကို တစ္ေထာင္ထိတိုးၿပီး ေကာက္တာတို႔၊ သူမ်ားလိုင္းေတြမွာ ဝင္ဆြဲေနတာတို႔ စသည္ျဖင့္ သူတို႔ လုပ္ေနၾကတာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ကားမလံုေလာက္တဲ့ ျပႆနာ၊ သြားရမယ့္မွတ္တိုင္ မသိတဲ့ ျပႆနာ။ ဒါ့အျပင္ YBS ကားေတြ ည ၉ နာရီမွ သိမ္းမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ကားအေတာ္မ်ားမ်ားက ညေန ၆ နာရီနဲ႔ ၇ နာရီေလာက္မွာ သိမ္းကုန္ၾကပါတယ္။ ကားလမ္းေတြလည္း အရင္ကလိုပဲ ေက်ာ္တက္ၾကတယ္။ စည္းကမ္း မရွိၾကဘူး။ ခရီးသည္ေတြကို ေအာ္ ေငါက္ၾကတယ္။ မွတ္တိုင္ေတြမွာ လည္းမရပ္ဘဲ ေမာင္းခ်င္သလို ေမာင္းၾကတဲ့အတြက္ ခရီးသည္ေတြက အရမ္းေဒါသထြက္ၿပီး ဝုန္းဝုန္းဒိုင္းဒုိင္း ျဖစ္ကုန္တဲ့အထိပါပဲ”ဟု ျပန္လည္ တင္ျပေရးသားထား သည္။

YBS ဒုတိယေန႔တြင္မူ YBS Control Center သို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလံုး သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးYBS Control Center သို႔ တိုင္ၾကားလာေသာ ျပႆနာမ်ားအားလံုးကို စစ္ ေဆးသြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ ျပည္သူလူထု ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာမ်ား အားလံုးကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးျပန္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ YBS စနစ္အတြက္ ယာဥ္ စီးေရ ၉ဝဝ ခန္႔ ထပ္မံလိုအပ္ၿပီး ၎ကို အစိုးရမွ ကိုယ္တိုင္ဝယ္ယူ ေျပးဆဲြသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားအရသိရွိရသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ဗရပြႏွင့္ စတင္ခဲ့သည့္အတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ားကျဖင့္ စစခ်င္း အဖြင့္တြင္ မ်ားစြာေတြ႕ခဲ့ ရသည္။ သို႔ေသာ္ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ား၊ ျပည္သူလူထု အစုစုတို႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ YBS ပထမေန႔၊ ဒုတိယေန႔တို႔ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခုအခ်ိန္သည္ စတင္ခဲ့ၿပီးခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အားလံုး ပူးေပါင္းရမည့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ သည္။ အျပစ္တင္ျခင္းထက္ ေထာက္ျပေဝဖန္ျခင္း၊ အျပစ္ေျပာ ျခင္းထက္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ခ်ျပ ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအတြက္ ပိုမို၍ လိုအပ္ ေနမည္မွာ မလြဲပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတူ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေန ျဖင့္လည္း ျပည္သူလူထု၏ ေဝဖန္ ေထာက္ျပမႈမ်ားအေပၚ ၿခံဳငံုသံုးသပ္အေရးတယူျပဳ၍ လိုအပ္ သည္မ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ကာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲ၍ ေအာင္ျမင္သည့္ စနစ္သစ္တစ္ခုသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ယခုတစ္ပတ္ Popular Choice က႑မွ တိုက္တြန္း ေရးသားလိုက္ရပါေတာ့သည္။

PNews သတင္းအဖြဲ႔

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*