မေလးရွားေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ MH370 ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းကို စုံစမ္း ရွာေဖြျခင္းအား ရပ္နား ပိတ္သိမ္းလိုက္ၿပီ

မေလးရွားေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ MH370 ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းကို စုံစမ္း ရွာေဖြျခင္းအား ရပ္နား ပိတ္သိမ္းလိုက္ၿပီ
January 18, 2017 Asian Fame

2:53 pm
မေလးရွားေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ MH370 ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းကို စုံစမ္း ရွာေဖြျခင္းအား ရပ္နား ပိတ္သိမ္းလိုက္ၿပီ

MH370

(ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇)

ေရေအာက္ဝယ္ ဧရိယာစတုရန္း မိုင္ ၄၆ဝဝဝ မွ်ကို ပိုက္စိပ္တိုက္ ရွာေဖြ ၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ ေသာ ဘိုးအင္း ၇၇၇ ေလယာဥ္ကို မေတြ႕ရသည့္ အဆုံး ယခုကဲ့သို႔ ရွာေဖြမႈကို ရပ္နား လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ထိုသို႔ ရွာေဖြျခင္း အတြက္ ကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၅ဝ မွ် ကုန္က်ခဲ့ ရာ ေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းမႈသမိုင္း ဝယ္ အကုန္အက် အမ်ား ဆုံးေသာ ေလယာဥ္ေပ်ာက္ ရွာေဖြမႈျဖစ္ခဲ့ သည္။

”နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ေနာက္ ဆုံးေပၚေတြအားလုံးကို အသုံးျပဳ ကာ အဆင့္ျမင့္ ကြၽမ္းက်င္သူ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆုံး ရွာေဖြ ခဲ့ ေသာ္ လည္း ေလယာဥ္ပ်က္ကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း မရွိေခ်” ဟု ေလယာဥ္ပ်က္ ပူးေပါင္းရွာေဖြမႈ ဗဟိုမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာ ခ်က္ တြင္ ေရးသား ထားသည္။

ခရီးသည္ ၂၃၉ ဦးကို တင္ ေဆာင္ခဲ့ေသာ မေလးရွားေလ ေၾကာင္းမွ ခရီးစဥ္အမွတ္ MH370 ဘိုးအင္း ၇၇၇ ေလယာဥ္သည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ေစာေစာပိုင္း က အရပ္ဘက္ေလ ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး ေရဒါျမင္ ကြင္းမွ ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

PN002
REF: Search for Malaysia Airlines Flight 370 finally called off with mystery unsolved

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*