ဆင္သတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) တစ္ပတ္ အတြင္း ထြက္ရွိမည္

ဆင္သတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) တစ္ပတ္ အတြင္း ထြက္ရွိမည္
January 18, 2017 Asian Fame

2:02 pm
ဆင္သတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (မူၾကမ္း) တစ္ပတ္ အတြင္း ထြက္ရွိမည္

Elepant-kill(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇)

ျမန္မာ့ဆင္မ်ား သတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)ကုိ ေရးဆြဲေနၿပီး တစ္ပတ္ အတြင္း ထြက္ရွိလာ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သစ္ေတာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ ဆင္မ်ဳိးစိတ္ မ်ားျဖစ္ သည့္ ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ား၏ စား က်က္ေျမစာရင္းမ်ား ေကာက္ယူ ျခင္း၊  ေတာင္႐ုိင္းဆင္မ်ား စာရင္း ေကာက္ ယူျခင္းႏွင့္ အိမ္ေမြးဆင္ မ်ား မွတ္ပုံတင္ စာရင္းမွန္ကန္စြာေကာက္ယူျခင္း၊ ဆင္ပုိင္ရွင္မ်ား အားလုံး စနစ္တက် မွတ္ပုံတင္ၾက ရန္ စည္း႐ုံး ပညာေပး ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊ ဆင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထိန္း သိမ္းေရး နည္းပညာမ်ား သိပၸံဆုိင္ ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိ ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ လာေစျခင္း၊ လူႏွင့္ ဆင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကုိ ကာ ကြယ္တားဆီးျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား က ပုိမုိ နားလည္ လာၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ေစျခင္း စသည့္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ မ်ားကုိလည္း အ ဆုိပါ မူၾကမ္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းေရး ဆြဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

”က႑ အလုိက္က ပညာရွင္ ေတြနဲ႔ တာဝန္ရွိသူ အသီးသီးက လည္း ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် မူၾကမ္း ထြက္ေပၚလာေရး အတြက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ၾကပါ”ဟု ျပည္ ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ထြက္ေပၚလာမည့္ (မူၾကမ္း)ကုိ အစုိးရ အဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပၿပီး အ တည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမည္ဟု သိရ သည္။

ထုိသုိ႔  ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း စီမံခ်က္(မူၾကမ္း) ထြက္ေပၚလာခဲ့ ပါက အနာဂတ္တြင္ ဆင္မ်ဳိးစိတ္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း အတြက္ ထိ ေရာက္ႏုိင္ၿပီး လက္ေတြ႕ အသုံးခ် ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာ သည္။

ဆင္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ အမ်ား ဆုံး ေဒသမ်ားမွာ ဧရာဝတီ၊ ရန္ ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသ ႀကီး တုိ႔ ျဖစ္ ၿပီး ၂ဝ၁ဝ မွ ၂ဝ၁၆အထိ ၇ ႏွစ္ တာကာလ အတြင္းေသဆုံး /သတ္ ျဖတ္ခံရသည့္ ေတာ ဆင္႐ုိင္းေကာင္ ေရ ၁၃ဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*