ျမန္မာ လုပ္သားမ်ား မေလးရွားတြင္ အစိုးရ အခြန္ (လဲဗီးေၾကး) ေပးေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့

ျမန္မာ လုပ္သားမ်ား မေလးရွားတြင္ အစိုးရ အခြန္ (လဲဗီးေၾကး) ေပးေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့
January 12, 2017 Asian Fame

2:05 pm
ျမန္မာ လုပ္သားမ်ား မေလးရွားတြင္ အစိုးရ အခြန္ (လဲဗီးေၾကး) ေပးေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့

(ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၉)

မေလးရွား တြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာမ်ား ယခုႏွစ္မွ စတင္၍ အစိုးရအခြန္ (လဲဗီး ေၾကး) ေပးေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က မေလးရွားတြင္လုပ္ ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္သား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ သမားမ်ားသည္ မေလးရွားအစိုး ရမွ လစဥ္ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေသာ အခြန္ (လဲဗီးေၾကး) ေပးေဆာင္ေန ခဲ့ရၿပီး ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္စ မွစတင္၍ အလုပ္သမား မ်ားေပး ေဆာင္ရမည့္ လဲဗီးေၾကးကို အလုပ္ ရွင္မွေပးေဆာင္ရန္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ MOEAF မွ သိရသည္။

”အရင္တုန္းက အလုပ္သမား ေတြေပးေဆာင္ ရမယ့္အခြန္ကို အလုပ္ရွင္ေတြ ေပးေဆာင္ေပးၿပီး အရစ္က် စနစ္နဲ႔ ျပန္ျဖတ္တယ္။ အခု က အဲ့ဒီလို မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အလုပ္သမားေတြ အတြက္ အလုပ္ ရွင္ေတြက ပဲေပးရေတာ့မွာ။ ဒါကို မေလးရွား အစိုးရက သတ္မွတ္ လိုက္တာပါ” ဟု MOEAF မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ အခြန္ကုိ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွစ၍ အလုပ္ရွင္ မ်ားကသာ ေပးေဆာင္ရန္  မေလး ရွား ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ အာ မတ္ဇာ ဟစ္ ဟာမီဒီက မီဒီ ယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း MOEAF မွ သိရသည္။

ဒုတိယ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္ လက္၍ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္သား မ်ား မေလးရွားသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္မွ မူရင္း ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ ခ်ိန္ထိ အလုပ္ ရွင္ မ်ားတြင္ တာဝန္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဤေျပာင္း လဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၄င္းတို႔ အလုပ္သမား မ်ားအား ပိုမို ဂ႐ုစိုက္ လာလိမ့္မည္ဟု  ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ ျပည္ပမွ အလုပ္ လာေရာက္လုပ္ ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား အလုိက္ လဲဗီးေၾကး အျဖစ္ မေလးရွားရင္း ဂစ္ ၁၂ဝဝ မွ ၁၈ဝဝ ၾကားေကာက္ ခံလ်က္ ရွိၿပီး ၁၈ဝဝ မွာ အျမင့္ဆံုး ေကာက္ခံမႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ရဲလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*