ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားၿငိမ္၊ အေရာင္းအဝယ္ပါး

ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားၿငိမ္၊ အေရာင္းအဝယ္ပါး
January 12, 2017 Asian Fame

5:20 pm
ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားၿငိမ္၊ အေရာင္းအဝယ္ပါး

(ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၉)

ယခု တစ္ပတ္ အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အ တက္အက် အနည္းငယ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မႈ ပမာဏသည္ MTSH မွလြဲ၍ က်န္သည့္ ရွယ္ယာမ်ား အေရာင္းအဝယ္ ပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းမွ သိရသည္။

ယခင္ တစ္ပတ္က ေစ်းက်ဆင္းခဲ့သည့္ FMI ၏ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ယခုတစ္ပတ္တြင္ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၄ဝဝဝ ျဖင့္ ေစ်းၿငိမ္ေနေသာ္ လည္း အေရာင္းအဝယ္ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေရာင္းအဝယ္မွာ ရာဂဏန္း သာ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (MTSH) ရွယ္ယာမ်ားမွာမႈ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၄၅ဝဝ ဝန္း က်င္ခန္႔တြင္ ရွိေနၿပီး အေရာင္းအဝယ္မွာ ရွယ္ယာအစု ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ အထိ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB)၏ အစုရွယ္ယာ ေစ်းသည္ ယခုတစ္ပတ္ အတြင္း အတက္အက် အနည္း ငယ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၉၄ဝဝ ဝန္း က်င္အထိ ရွိေနၿပီး အေရာင္းအဝယ္မွာ ရာဂဏန္းသာျဖစ္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

”အဓိကကေတာ့ ရွယ္ယာ ဝယ္လုိသူေတြကလည္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းကုိ သိပ္ၿပီး စိတ္မဝင္စား ၾကသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ သူေတြကလည္း ေနာက္လာမယ့္ ကုမၸဏီေတြကုိ ေစာင့္ေနတာလည္း ပါတာေၾကာင့္ ေစ်းေတြ ၿငိမ္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ ပါးေနတာပါ”ဟု ရွယ္ယာပုိင္ဆုိင္ သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိရန္ေနာင္က သုံးသပ္သည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ (FPB) ဘဏ္၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ရန္ကုန္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စတင္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စတင္ ေရာင္းခ်မည့္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကို ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ မည့္ေန႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ေၾကညာေပးသြားမည္ ဟု ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ပထမဆုံးစာ ရင္းဝင္ခြင့္ရၿပီး ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းဝယ္ ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ၏ စတုတၳေျမာက္ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ လည္း ျဖစ္ လာေတာ့မည္ ျဖစ္ကာ ျမန္မာ့လယ္ ယာစီးပြား အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီကလည္း စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*