၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေတာဆင္႐ုိင္း သတ္ျဖတ္သူ ၃ဝ နီးပါးကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေတာဆင္႐ုိင္း သတ္ျဖတ္သူ ၃ဝ နီးပါးကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့
January 11, 2017 Asian Fame

3:24 pm
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေတာဆင္႐ုိင္း သတ္ျဖတ္သူ ၃ဝ နီးပါးကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့

elephantp-ko-myo(ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁ဝ)

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေတာ ဆင္႐ုိင္း မ်ားကို လုိက္လံ သတ္ျဖတ္ သည့္ မုဆုိး အဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ကုိ ဖမ္းဆီး အေရးယူ ခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာ ဦးစီး ဌာနမွ သိရသည္။

သစ္ေတာ ဦးစီး ဌာနသည္ ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္၊ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဖမ္းဆီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီး တြင္ ဆင္သတ္ျဖတ္သည့္ မုဆုိး အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္  ၁ ဖြဲ ့၊  စုစုေပါင္း တရားခံ ၂၇  ဦး ကုိ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္ မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ (က)ျဖင့္ တရားစြဲ အေရးယူ ထားသည္ဟု သိရသည္။

ေတာဆင္႐ုိင္း သတ္ျဖတ္ခံရမႈ မ်ား ေလ်ာ့နည္း လာသည္ဟုယူ ဆရေသာ္လည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ မ်ား တြင္ ဆင္စြယ္၊ ဆင္အေရခြံႏွင့္ ဆင္၏ အစိတ္အပုိင္း မ်ား ဝယ္လုိ အားျမင့္တက္ လာမႈေၾကာင့္ အ လြယ္တကူ ပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ ေတာ ဆင္႐ုိင္းမ်ားကုိ ဆင္သတ္ဂုိဏ္း မ်ားဖြဲ႕ ကာသတ္ျဖတ္၍ တရားမဝင္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ရွိေန ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးညီညီေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ေတာဆင္႐ုိင္း မ်ားကုိ တရား မဝင္လုိက္လံ သတ္ျဖတ္ေနသည့္ ဆင္ခုိး ဂုိဏ္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး အရ သတ္ျဖတ္ ေရာင္း ခ်ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထုိနည္းတူ သတ္ျဖတ္၍ ရရွိလာေသာ အစိတ္ အပုိင္းမ်ား ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ထြက္ ေပါက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အိမ္နီး ခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့သစ္ လုပ္ငန္းမွ ေဒါက္ တာဝမ္ထြန္းက ”ေတာဆင္႐ုိင္းေတြ ရဲ႕အ႐ုိးစုေတြကုိ ခဏခဏ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ဆင္သတ္ျဖတ္မႈ ေလ်ာ့ နည္းလာတာေတာ့ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဆင္သတ္ျဖတ္တ့ဲ ပစၥည္းေတြက ေစ်းႀကီးပါတယ္။ ေငြေၾကး သာမန္ တတ္ႏုိင္တ့ဲသူေတြ မလုပ္ႏုိင္ပါ ဘူး။ ေငြေၾကးမ်ားမ်ား တတ္ႏုိင္တ့ဲ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ တြင္း ျပည္ပ ေစ်းကြက္မွာ ေငြေၾကး တတ္ႏုိင္တ့ဲ သူေတြပါ ပါဝင္ႏုိင္ပါ တယ္” ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးမ်ား၌ ေတာဆင္႐ုိင္း ေသဆုံးမႈ ႏွင့္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ စုစုေပါင္း ေကာင္ေရ ၁၃၃ ေကာင္ ရွိၿပီး ဧရာဝ တီတုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းတြင္  ေတာ ဆင္႐ုိင္းမ်ား အမ်ားဆုံး အသတ္ခံရ ေၾကာင္း သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ထားသည့္ စာရင္းမ်ား အရ ျမန္မာ့သစ္ လုပ္ငန္းပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ ဆင္ ၄၈ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး သစ္ေတာ ႀကိဳးဝုိင္း ႀကိဳးျပင္ကာ ကြယ္ေတာမ်ားႏွင့္ သဘာဝနယ္ ေျမမ်ား အတြင္း ေတာဆင္႐ုိင္း ေကာင္ေရ  ၂ဝဝဝ ခန္႔ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*