အျမင္မဆန္းေပမယ့္ ရင္ထဲ လန္းေစမယ့္ေမွာ္ေယာႀကီးဆင္စခန္း

အျမင္မဆန္းေပမယ့္ ရင္ထဲ လန္းေစမယ့္ေမွာ္ေယာႀကီးဆင္စခန္း
January 11, 2017 Asian Fame

11:47 am
အျမင္မဆန္းေပမယ့္ ရင္ထဲ လန္းေစမယ့္ေမွာ္ေယာႀကီးဆင္စခန္း

15934763_1400713699978928_1805121721_n-copy

 ပဲခူး႐ိုးမတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ မႈဆယ္ႏွစ္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီးေနာက္ ဆင္စခန္းအမ်ားစုသည္ သဘာဝ အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္   ေဆာင္ရာ ေနရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ သည္။ သစ္ဆြဲသည့္ဆင္မ်ား အလုပ္ လက္မဲ့မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ အစိုးရဘ႑ာေငြရ ရွိ ေစရန္ ဆင္စခန္းမ်ားကို ထုိသို႔အ သြင္ေျပာင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ ဆင္စခန္းမ်ားအနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ လြန္စြာမေဝးေသာ   ေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး တျဖည္းျဖည္း လူသိမ်ား လာေသာ ဆင္စခန္းမွာ ေက်ာက္ တံခါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမွာ္ေယာႀကီးဆင္စခန္းျဖစ္သည္။

ေမွာ္ေယာႀကီးဆင္စခန္း

ေမွာ္ေယာႀကီး ဆင္စခန္း သည္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ တြင္ တည္ရွိၿပီး အိုင္ဒုံႀကိဳးဝုိင္း ၁၃ ဟုလည္းေခၚၾကသည္။ ဆင္စခန္း ကုိ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ စခန္းရွိဆင္ မ်ားအားလုံးသည္ ဝန္တင္ဆင္မ်ား ျဖစ္သည္။ က်င့္ဆင္ (ဝန္တင္ဆင္) ၁၃ေကာင္၊ သက္ႀကီးဆင္ ၃ေကာင္၊ အသက္၅၅ႏွစ္အထက္ (အနား ေပးထားေသာဆင္) ၃ ေကာင္၊ ေျခေထာက္က်ိဳးထားသည့္ ဆင္ ၁ ေကာင္အပါအဝင္ ဆင္စုစုေပါင္း ၂၁ ေကာင္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

”ေမွာ္ေယာႀကီး ဆင္သမား ေက်းရြာ”ဟုလည္း ေခၚၿပီး ေနထုိင္ သူ ၁၇၂ ဦး ရွိသည္။ ဆင္ထိန္း မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ပင္စင္ စားမ်ားေနထိုင္ၾကၿပီး အိမ္ေျခ ၄၉ အိမ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဆင္ စခန္းတည္ရွိရာ ေနရာသည္ ပဲခူး ႐ိုးမသစ္စခန္းႏွင့္မုိင္ ၂ဝ မွ်ကြာ   ေဝးၿပီး ႐ိုးမတြင္သစ္ထုတ္သည့္ အခါ ဆင္ဦးစီးမ်ားအတြက္ လုိ အပ္ေသာ ကုန္စည္မ်ားကို ဆင္ စခန္းရွိ ဝန္တင္ဆင္မ်ားျဖင့္ ပို႔   ေဆာင္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆင္ စခန္းအနီးတြင္ ေမွာ္ေယာႀကီး ေခ်ာင္းႏွင့္ ေမွာ္ေယာေလးေခ်ာင္း ရွိၿပီး ေတာေတာင္စိမ့္စမ္းမ်ားျဖင့္ သာယာလွပသည္။ ႐ိုးမတြင္သစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္နားလုိက္သည့္အခါ ဆင္စခန္းကုိ သဘာဝအေျခခံခရီး သြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ ကူးရလာခဲ့သည္ဟု ဆင္စခန္း၏ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဦးတင္ ေက်ာ္မုိးက ေျပာသည္။

”ဆင္ရွိရင္လူေတြရဲ႕အျမင္မွာသစ္ထုတ္တယ္၊ သစ္ခုိးတဲ့ဆင္ေတြ ပါတယ္ဆုိၿပီး သတင္းစာေတြမွာ ျမင္ေနရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီလုိအျမင္ကို ေျပာင္းခ်င္တယ္။ ပဲခူး႐ိုးမဆယ္ႏွစ္ နားလုိက္တာကို ပီျပင္ေအာင္ ပုိလို႔သ႐ုပ္ပါေအာင္ ဆင္ေတြဘက္ကုိ ခ်ိန္းရင္းနဲ႔ ဆင္ ေတြကို ျပသရင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အသြင္ေျပာင္းယူထားတာပါ” ဟု  ဆင္စခန္းကုိ ခရီးသြားေနရာတစ္ခု အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ၄င္းက ေျပာသည္။

၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ ”ကမၻာ့ဆင္မ်ားေန႔”တြင္ ေမွာ္ေယာ ႀကီးဆင္စခန္းရွိ ဆင္မ်ားအတြက္ အခမ္းအနား စတင္က်င္းပေပးခဲ့ ၿပီး ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကား ခ်က္ ေရာက္လာရာမွ သဘာဝအ ေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ ၾကည့္ရန္စိတ္ကူးရခဲ့သည္ဟု ၄င္း က ေျပာသည္။

ကမၻာ့ဆင္မ်ားေန႔အမီ ဝန္ တင္ဆင္မ်ားကို စတင္ေလ့က်င့္ေပး ခဲ့ၿပီး ေရပုံးဆြဲျခင္း၊ ေဘာလုံးကန္ ျခင္း ၊ဦးညႊတ္ျခင္း၊ ေျခေျမႇာက္ျခင္း၊ လွဲအိပ္ျပျခင္း စသည့္ျပကြက္မ်ားကိုဆင္ဦးစီးမ်ားက ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ ၾကသည္။

”ဆင္စခန္းကို လာတဲ့လူေတြ အနားနားကပ္လို႔ ရေအာင္ ႏွာ ေမာင္းနားကပ္လို႔ ရေအာင္က်င့္ ေပးထားရတာ။ သင္လို႔ရွိရင္ေတာ့ ဆင္က အကုန္လုံးအမွတ္အသားရွိ တယ္ေလ” ဟု ဆင္ဦးစီးတစ္ဦး ျဖစ္ သည့္ ဦးမင္းႏိုင္က ေျပာသည္။

img_6129-copy
ဆင္စခန္းကိုဘယ္လုိသြားမလဲ

ေမွာ္ေယာႀကီး ဆင္စခန္းသည္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္း ၁ဝ၅ မုိင္ ၄ ဖာလုံတြင္ တည္ရွိသည္။ ကုိယ္ပုိင္ကားျဖင့္ သြားမည္ဆုိပါ က ေမာင္းခ်ိန္ ၂ နာရီေက်ာ္မွ် ၾကာ ျမင့္ၿပီး ရန္ကုန္ -ေနျပည္ေတာ္ အ ေဝးေျပးကားမ်ားစီး၍လည္း သြား ေရာက္ႏိုင္သည္။ အေဝးေျပးကား စီးပါက ၁ဝ၅ မုိင္ ၄ ဖာလုံ ကား လမ္းမအထိ ဆင္စခန္းမွလာႀကိဳ ေပးသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ကားျဖင့္ လာႀကိဳၿပီး မုိးရာသီတြင္မူ ဆင္မ်ား ျဖင့္ ကားလမ္းမအထိ လာႀကိဳေပး သည္ဟု သိရသည္။ ခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္ မုိးရာသီတြင္ စိမ္းလန္း ေသာ ႐ႈခင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရင္း တစ္မုိင္ ခရီးကို ဆင္စီးရင္းေပ်ာ္ရႊင္ စြာ သြားေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆင္စခန္းရွိရာ ၁ဝ၅ မုိင္ ၄ ဖာလုံ တြင္ ခရီးသြား မ်ား ျမင္ သာေအာင္ ဆုိင္းဘုတ္အစိမ္းျဖင့္ လမ္းညႊန္ ေပးထားၿပီး ဆင္စခန္းသို႔ဝင္ရာ အတြင္းလမ္းတြင္လည္း ဆုိင္းဘုတ္ ေလးမ်ားျဖင့္ လမ္းျပသ ထားသည့္ အတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ဆင္စခန္းအထိ ေရာက္Express ကားႀကီးမ်ား ဝင္ ၍မရေသးေသာ္လည္း ကားေသး မ်ား၊ မီနီဘတ္စ္မ်ားသြား၍ ရေနၿပီ ျဖစ္ သည္။ ဆင္စခန္းသို႔ သြားရာ လမ္းေဘး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ေရကန္ႀကီးမ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ားရွိၿပီး ေခ်ာင္းငယ္ေလးတစ္ခုကုိ လည္း ျဖတ္ သန္းရမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ ပိုင္ကားျဖင့္ သြား၍ လမ္းမသိပါက ဆင္စခန္းသို႔ ဖုန္းဆက္လုိက္႐ုံျဖင့္ ေဖာ္ေရြေသာ ဆင္ဦးစီးမိသားစုဝင္ တစ္ဦးက လာေရာက္ႀကိဳဆုိ လမ္း ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဆင္စခန္းသို႔ လာေရာက္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးလွ်င္ ဝင္ ေၾကး က်ပ္တစ္ေထာင္သာ ေကာက္ ခံၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား ကုိမူ ဝင္ေၾကး က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ေကာက္ခံေၾကာင္း သိရသည္။

15909430_1400713236645641_1873302357_n-copy

ဆင္စခန္းကုိေရာက္ၿပီဆုိရင္

အျမန္လမ္းမွ တစ္မုိင္ခန္႔သြား ၿပီးပါက လမ္း၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္း တြင္ ေမွာ္ေယာႀကီးဆင္စခန္းမွ ဆင္ဦးစီးမိသားစုမ်ား၏ အိမ္မ်ား ကိုေရွးဦးစြာ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။ ဆင္စခန္းသို႔ လာေရာက္ ေသာ ဧည့္သည္မ်ား နားေနႏိုင္ရန္ ဝါး၊ သက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ေပးထားေသာ နားေနေဆာင္ တြင္ အနားယူရင္း ဆင္ခေလာက္၊ ဆင္ဆပ္ျပာစသည့္ ဆင္မ်ား၏ အ သုံးအေဆာင္ မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။ သိလုိသည္မ်ားကို ေမးျမန္းႏုိင္ၿပီး ဆင္စခန္းလက္ ေထာက္ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ဆင္ဦးစီး မ်ားက စိတ္ရွည္
လက္ရွည္ ရွင္းျပ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ဧည့္သည္မ်ား မနက္ ၈ နာရီ ခြဲ ၉ နာရီအမီ လာေရာက္ပါက ဆင္မ်ားေရခ်ိဳးသည္ကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္   ၿပီး ထုိ႔ေနာက္တြင္ ဆင္ေလးမ်ား၏ သ႐ုပ္ျပကြက္မ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈရမည္ ျဖစ္သည္။ စမ္းေခ်ာင္းမွ ေရခပ္ျပ ျခင္း၊ ေဘာလုံးကန္ျခင္း၊ တုံးေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းစသည့္ ဆင္လိ မၼာ ျပကြက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္ သည္။ ဆင္မ်ားကို အစာေကြၽးလုိ ပါကလည္း ေရႊဖ႐ုံသီး၊ ႀကံ၊ ဖရဲသီး စသည္ျဖင့္ အသီးမ်ိဳးစုံပါေသာ   ျခင္းတစ္ျခင္းလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္ေထာင္ ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ အစာေကြၽးႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။

”ဧည့္သည္ေတြ မလာဘူးဆုိ ရင္ေတာ့ ညဘက္ဆုိကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က ဆင္ေတြကို ေတာထဲလႊတ္လုိက္ တာပါပဲ။ေတာထဲမွာပဲ သူတုိ႔ ရွာ ေဖြစား ေသာက္ၾကတာ။ မနက္ဆုိ ရင္ ဆင္ဦးစီးက ဆင္လုိက္ေကာက္ ရတာေပါ့။ ဧည့္သည္ေတြလာရင္ ေတာ့ ဧည့္သည္ေတြေကြၽး တာက သူတုိ႔အတြက္မုန္႔ေပါ့။ ကေလးေတြ မုန္႔စားရသလုိေပါ့” ဟု ဦးတင္ ေက်ာ္မုိးက ေျပာသည္။

ဆင္စာတစ္ျခင္း က်ပ္ ႏွစ္ ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ေကြၽးႏုိင္သလုိ ဆင္ ၂၁ ေကာင္လုံးအတြက္ ဆင္ ဘူေဖးလည္းေကြၽးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဆင္ ဘူေဖး ေကြၽးမည္ဆုိပါက က်ပ္ႏွစ္ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ စီစဥ္ေပးေၾကာင္း သိ ရသည္။ ဆင္ဘူေဖးေကြၽးလွ်င္ ဆင္စခန္းရွိ နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ ဆင္မ်ား၊ အနားယူထားေသာ ဆင္ မ်ားပါမက်န္ အားလုံးေခၚကာ ေကြၽးေမြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆင္စခန္း ဖြင့္သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မွစ၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆင္ဘူ ေဖး ဆယ္ႀကိမ္မွ် ေကြၽးၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

img_6066-copy

ဆင္စာ ၿပီးေတာ့ လူစာ

ဆင္စခန္းသို႔ လာေရာက္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ေန႔ခ်င္းျပန္ လာ ေရာက္ၾကမႈမ်ားၿပီး ညအိပ္လုိပါ ကလည္း ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ေပး   ေနၿပီျဖစ္ သည္။ ညအိပ္လိုသူမ်ား အတြက္ ေလးေယာက္တစ္ဖြဲ႕စာ  ဆင္ဦးစီးတဲတစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ ႏွစ္ ေသာင္းခြဲႏႈန္း (ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္၊ ေခါင္းအံုး မ်ားအပါအဝင္)ျဖင့္  ဝန္ ေဆာင္မႈေပးေနသည္ဟု သိရသည္။ ထုိသို႔လာေရာက္ၾကရာတြင္ နံနက္ စာ၊ ေန႔လယ္စာ၊ ညစာလုပ္ေဆာင္   ေပးရန္ ဆင္စခန္းသို႔ ဖုန္းႀကိဳဆက္ ထားပါက သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ ေတာဟင္းလ်ာမ်ားကို ျမည္းစမ္းခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

နံနက္စာအ တြက္ က်ပ္တစ္ေထာင္၊ ေန႔လယ္ စာအတြက္ က်ပ္ေလးေထာင္ က် သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေတာၾကက္ ေသာက္စမ္း၊ မွ်စ္သုပ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္ သီးငါးပိခ်က္၊ ပန္းပြင့္ေၾကာ္စသည့္ ေတာခ်က္ ဟင္းလ်ာမ်ားက ဧည့္ သည္မ်ား ထမင္းၿမိန္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိဟင္းလ်ာမ်ားကို ဆင္ဦး စီးမိသားစုဝင္မ်ားက အလွည့္က် တာဝန္ယူ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧည့္သည္မ်ားစြာ လာေရာက္ျခင္း ျဖင့္ ဆင္စခန္းမိသားစုဝင္ မ်ားအ တြက္လည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဝင္ေငြရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

    ”တစ္ခါတေလလည္း အ ေယာက္ ၂ဝ ေလာက္လာမယ္ဆုိ ၿပီး ႀကိဳမွာတာရွိတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ဒီက မိသားစုဝင္ေတြ အလွည့္က် ခ်က္ၾက တာေပါ့။ ဒီကေတာ့ ေတာ ထဲဆုိေတာ ့ေတာစာပဲ အဓိကခ်က္ တာပါ”ဟု ဆင္စခန္းမိသားစုဝင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေမွာ္ေယာႀကီးေခ်ာင္းသုိ႔

ေန႔လယ္စာ မစားခင္ေမွာ္ ေယာႀကီးေခ်ာင္းသို႔ ဆင္စီးကာ သြားေရာက္ႏိုင္ၿပီး ဆင္စခန္းသို႔ လာေရာက္ခ်ိန္ ေနာက္က်ပါက မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ဆင္စီးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆင္စီးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ သားတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္က် သင့္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းက်သင့္မည္ ျဖစ္ သည္ ။ ေခ်ာင္းသုိ႕အသြားအျပန္ တစ္နာရီမွ်ၾကာျမင့္ၿပီး ေမွာ္ေယာ ႀကီးေခ်ာင္းသို႔ သြားရာ လမ္းအစ တြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမိသားစု မ်ား၏ေနအိမ္မ်ား၊ ငွက္ေပ်ာေတာ မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ဆင္းေတာင္တက္ အ နိမ့္အျမင့္ အေကြ႕အေကာက္မ်ား ေသာ ေတာလမ္းအတုိင္း ဆင္စီး သြားရာတြင္ ေက်းငွက္ကေလးမ်ား ၏ အသံမ်ား၊ စမ္းေရစီးသံမ်ားကို နားဆင္ရင္း သိလုိသည္မ်ားကို လည္း ဆင္ဦးစီးမ်ားက ရွင္းျပေပး မည္ျဖစ္သည္။ နာရီဝက္မွ် သြား ၿပီးပါ က ေမွာ္ေယာႀကီးေခ်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ ေပၚမွ ေရတံခြန္သဖြယ္ အဆင့္ ဆင့္စီးဆင္းလာကာ ေခ်ာင္းတစ္ခု အျဖစ္ ျဖစ္တည္ေနျခင္းျဖစ္၍ ေရ တံခြန္အဆင့္ထိတက္၍ ေတာတြင္း အလွအပမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏုိင္ကာ အမွတ္တရဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူး   ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ႐ိုးသားေဖာ္ေရြ ေသာ ဆင္ဦးစီးမ်ားက စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ေစာင့္ဆုိင္းေပးျခင္း ေၾကာင့္ ေတာထဲတြင္ သန္႕ရွင္း   ေအးျမေသာ ေခ်ာင္းေရခ်ိဳးရင္း ပင္ပန္းခဲ့သမွ် စိတ္ႀကိဳက္ အပန္း ေျဖအနားယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

သစ္ပင္လည္း စုိက္လုိ႔ရမယ္

သဘာဝ အေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ သစ္ေတာႏွင့္ သစ္ပင္ ခ်စ္တတ္သူမ်ားအတြက္ ဆင္စခန္းက အစီအစဥ္သစ္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ျပင္ဆင္ေန ၿပီျဖစ္သည္။ ဆင္စခန္းသို႔ လာ ေရာက္သူမ်ား သစ္ပင္စုိက္ႏိုင္ရန္ ပ်ိဳးပင္မ်ားကို စတင္ ျပဳစုေနၿပီး လာမည့္မုိးရာသီတြင္ လာေရာက္ သူမ်ား သစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

”ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ အဲဒီပ်ိဳးပင္ ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတန္းလုိက္ စိုက္မယ္။ ဧည့္သည္က စိတ္ဝင္ စားတယ္၊ သစ္ပင္စိုက္ခ်င္ပါတယ္ ဆုိရင္ လာစုိက္လုိ႕ရတယ္။ သစ္ ပင္စုိက္ရာသီဆုိေတာ့ ေျခာက္လ ပိုင္းကေန ဆယ္လပိုင္းေလာက္ အထိေပါ့။ အပင္ေတြကေတာ့ ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္းကတုိး၊ ယမေနတုိ႔ မေဟာ္ဂနီတုိ႔ေပါ့” ဟု ဦးတင္ ေက်ာ္မုိးကေျပာသည္။

ဆင္စခန္းအျဖစ္ စတင္လုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ပင္ မ ျပည့္ေသးေသာ္လည္း ေတာေတာင္ ေရေျမသာယာလွပမႈ၊ ဆင္စခန္း မိသားစုဝင္မ်ား၏ ႐ိုးသားေဖာ္ေရြ မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေမွာ္ေယာႀကီး ဆင္ စခန္းသို႔ ႐ုံးပိတ္ရက္၊ ေက်ာင္း ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လာေရာက္လည္ ပတ္ေလ့လာၾကသူမ်ား ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ၾကားရက္မ်ားတြင္မူ လာေရာက္သူ နည္းေနေသးသျဖင့္ ၁၁၅ မုိင္သုိ႕ သြားေရာက္ကာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွရင္း ခရီးသြားမ်ားပိုမုိ သိရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရ သည္။

 သစ္ေတာသစ္ပင္ ခ်စ္တတ္ သူမ်ား၊ ေတာဆင္စခန္းမ်ား၏သဘာဝကို ေလ့လာလုိသူမ်ား၊ ေတာတြင္း စြန္႔စားသြားလာရျခင္းကုိႀကိဳက္ သူမ်ားအတြက္ ေမွာ္ ေယာႀကီးဆင္စခန္းသည္ စိတ္ေက် နပ္မႈ အျပည့္အဝ ေပးႏိုင္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ ေန႔ ခ်င္းျပန္ သြားေရာက္ႏုိင္သည့္ အ တြက္ ရက္ရွည္အခ်ိန္မေပးႏုိင္သူ မ်ားအတြက္လည္း အဆင္ေျပႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို အားေပးျမႇင့္ တင္ရာ ေရာက္သည့္အျပင္ ဆင္ လိမၼာေလးမ်ားကို အစာေကြၽးရင္း ကုသုိလ္ယူႏုိင္သည့္အတြက္ တစ္ ခါတစ္ေ ခါက္ အလည္အပတ္ သြားေရာက္သင့္ေသာ ခရီးစဥ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ေမဇင္ဝင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*