အင္တာနက္ အသံုး ျပဳရာတြင္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳတတ္ေစေရး တယ္လီေနာ မွ ပညာေပးသြားမည္

အင္တာနက္ အသံုး ျပဳရာတြင္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳတတ္ေစေရး တယ္လီေနာ မွ ပညာေပးသြားမည္
January 11, 2017 Asian Fame

2:38 pm
အင္တာနက္ အသံုး ျပဳရာတြင္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳတတ္ေစေရး တယ္လီေနာ မွ ပညာေပးသြားမည္

telenor2(ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁ဝ)

အင္တာနက္ အသံုးျပဳရာတြင္ ရရွိမည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားႏွင့္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳတတ္ ေစေရး အတြက္ တယ္လီေနာမွ  ပညာေပးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာ လီမိတက္ (တယ္လီေနာ) အေနႏွင့္ အင္တာ နက္သုံးစြဲ သူမ်ား အတြက္  အင္တာ နက္ကုိ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရစြာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ အားျပည့္ဝစြာ အသံုးခ် ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အဆိုပါ အစီ အစဥ္ကို ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာ ေပးမႈမ်ား အတြက္ လူဦးေရေပါင္း ငါးေသာင္းခန္႔ကို ယခုႏွစ္ အတြင္း ပညာေပးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု တယ္လီေနာ၏ Head of Business Sustainability ျဖစ္သူ ကိုမင္း သူက ေျပာသည္။

”အင္တာနက္က ေန႔စဥ္လူေန ထုိင္မႈ ဘဝေတြကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြ မွာေတာ့ ဒီလုိ အေျပာင္းအလဲကုိ ဆယ္စု ႏွစ္ မ်ားစြာ ကတည္းက ေတြ႕ႀကံဳၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာ လူဦးေရရဲ႕အ မ်ားစုကေတာ့ အင္တာနက္ အသုံး ျပဳျခင္းက ရလာမယ့္ အက်ဳိး အျပစ္ ေတြကုိ သိရွိႏုိင္ဖုိ႔ အသစ္အဆန္း ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။  အင္တာနက္ က ရရွိႏုိင္မယ့္ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြား ေရး ဆုိင္ရာ အခြင့္ အလမ္းေတြကုိ အသုံးျပဳသူေတြ ၾကားမွာ ပုိမုိသိရွိ လာေစဖုိ႔၊ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အင္ တာနက္ အသုံးျပဳတာကေန အႏၲ ရာယ္ ရႏုိင္ေျခ မ်ားတဲ့ အသက္အ ရြယ္ အုပ္စုေတြကုိ ပညာေပးဖုိ႔ တယ္လီေနာက ေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တယ္လီေနာ အေနျဖင့္ ေဘး ကင္းသည့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ ႏွင့္ပက္သက္ေသာ လမ္းၫႊန္ စာအုပ္ ၁၅ဝဝ ေက်ာ္ကို လည္း ျဖန္႔ျဖဴးေပး ခဲ့သည့္ အျပင္ ေဘးကင္းသည့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပက္သက္ ေသာ လမ္းၫႊန္ စာအုပ္မ်ားအား http://bit.ly/TelenorSafeInternet မွတစ္ဆင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*