လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပို႔ကုန္ေငြမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ အျပည့္အဝ ျပန္ေရာက္ မေရာက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက စိစစ္သြားမည္ဟုဆို

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပို႔ကုန္ေငြမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ အျပည့္အဝ ျပန္ေရာက္ မေရာက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက စိစစ္သြားမည္ဟုဆို
January 11, 2017 Asian Fame

3:38 pm
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပို႔ကုန္ေငြမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ အျပည့္အဝ ျပန္ေရာက္ မေရာက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက စိစစ္သြားမည္ဟုဆို

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁ဝ

ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ပို႔ကုန္ေငြ မ်ား ျပည္တြင္းသို႔ အျပည့္အဝ ျပန္ေရာက္ မေရာက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက စိစစ္ သြားမည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္  ဦးထြန္း ထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

ယင္းမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံ ျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ပုံမွန္ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးမွ ထြက္ေပၚလာသည့္   ေဆာင္ ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သူက ဆိုသည္။

”စစ္ေဆးမွာ မဟုတ္ဘူး။ စိစစ္မွာ”ဟု ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ဆက္ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္ စတင္တာဝန္ယူသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ျပည္ပသို႔တင္ပို႕သည့္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၈၃ဝဝ ေက်ာ္ရွိေနသည္။

ထိုထဲမွမည္သည့္ပမာဏက ျပည္တြင္း သို႔ေရာက္ၿပီး မည္သည့္ပမာဏက ျပည္ပ တြင္ဆက္ရွိေနသည္ကို ဝန္ႀကီးဌာနက သိရွိလို သည့္အတြက္ စိစစ္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ၄င္းကထပ္ေလာင္းဆိုသည္။

မၾကာေသးသည့္ကာလကလည္း ဗဟို ဘဏ္က ႏိုင္ငံျခားဘဏ္စာရင္းမ်ား တင္ျပ ၾကရန္ စာထုတ္ခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္တြင္း ေငြေပးေခ် မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ထပ္မံညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မိမိလက္ ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ ယူေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းေဖာ္ျပျခင္းကိစၥ ရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသုံးေငြျဖင့္ သတ္မွတ္ ျခင္း၊ ေတာင္းခံ/သုံးစြဲျခင္းမျပဳဘဲ ျပည္ တြင္းသုံးက်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြား ရန္လည္းဗဟိုဘဏ္ကညႊန္ၾကားထားေသး သည္။

PNews

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*