ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ျပည္ပေရာက္မဲဆႏၵရွင္ ၃၅ဝ ေက်ာ္ေလွ်ာက္ထား

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ျပည္ပေရာက္မဲဆႏၵရွင္ ၃၅ဝ ေက်ာ္ေလွ်ာက္ထား
January 6, 2017 Asian Fame

4:51 pm
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ျပည္ပေရာက္မဲဆႏၵရွင္ ၃၅ဝ ေက်ာ္ေလွ်ာက္ထား

စိုင္းလမင္း
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ  ၃

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကို ျပည္ပမွေန၍  ႀကိဳတင္မဲေပးသြားၾကမည့္ အေရအတြက္သည္ လက္ရွိ၌  ၃၅၇ ဦးရွိေနသည္ဟု   ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ထိုသူတို႔သည္ ျပည္ပ အေျခစိုက္ျမန္မာသံ႐ံုးတို႔မွ တစ္ဆင့္ပုံစံ ၁၅ျဖင့္ ေလွ်ာက္ ထားၾကသူတို႔ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းထံမွသိရသည္။

၃၅၇ ဦးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ မ်ားက အမ်ားဆံုးပါဝင္ေနၿပီး၊ ယင္းေနာက္တြင္ မေလးရွား ေရာက္ ျမန္မာ၊ စင္ကာပူ ေရာက္ ျမန္မာ  စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ရွိေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္မွသိရသည္။

”ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာအခ်ိဳ႕ လည္း လာေလွ်ာက္ၾကတာ ရွိပါတယ္” ဟု  ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာ သည္။

ၾကားျဖတ္ မဲဆႏၵနယ္ အတြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ စာရင္းကို ေကာ္မရွင္က လက္ရွိတြင္ ေကာက္ယူ လ်က္ရွိေနၿပီး၊ ခန္႔မွန္းေျခ အားျဖင့္ မဲေပးႏုိင္မည့္ မဲ ဆႏၵရွင္ဦးေရ ၂ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ ဆိုေနမႈမ်ားကို ေတြ႕ေနရ သည္။

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၉ ေနရာ အတြက္တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေ လာင္း ေျခာက္ဦးအပါအဝင္ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၉ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သုံးေနရာအတြက္ တစ္သီး ပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းတစ္ဦး အပါ အဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၁၅ ဦး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္ ၇ ေနရာအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၁ ဦးတို႔က ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*