“ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးဝင္းတြင္ ခရီးသည္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔ အသက္ကယ္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ တပ္ဆင္ ထားျခင္း ရွိ/ မရွိ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စစ္ေဆး”

“ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးဝင္းတြင္ ခရီးသည္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔ အသက္ကယ္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ တပ္ဆင္ ထားျခင္း ရွိ/ မရွိ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စစ္ေဆး”
January 6, 2017 Asian Fame

10:42 am
“ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးဝင္းတြင္ ခရီးသည္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတို႔ အသက္ကယ္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ တပ္ဆင္ ထားျခင္း ရွိ/ မရွိ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စစ္ေဆး”
ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပး ဝင္းမွ ထြက္ခြာမည့္ အေဝးေျပး ယာဥ္မ်ားတြင္ အသက္ကယ္ ထိုင္ခံု ခါးပတ္ တပ္ဆင္ ထားျခင္း ရွိ/မရွိ ကို ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက  စစ္ေဆးေနစဥ္။                   ဓာတ္ပံု- Yangon Traffic Police

ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပး ဝင္းမွ ထြက္ခြာမည့္ အေဝးေျပး ယာဥ္မ်ားတြင္ အသက္ကယ္ ထိုင္ခံု ခါးပတ္ တပ္ဆင္ ထားျခင္း ရွိ/မရွိ ကို ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက စစ္ေဆးေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု- Yangon Traffic Police

(ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးဝင္းမွ ထြက္ခြာမည့္ အေဝးေျပး ယာဥ္မ်ားတြင္ လိုက္ ပါမည့္ ခရီးသည္ ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း တို႔ အသက္ ကယ္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ တပ္ဆင္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ ယာဥ္ ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ကားေပၚတက္ ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အေဝးေျပး ယာဥ္ေမာင္းသူ ႏွင့္ ယာဥ္ေပၚ လိုက္ပါ သူမ်ားတြင္ အသက္ကယ္ ထိုင္ခံု ခါးပတ္ တပ္ ဆင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ကို အမွတ္ (၂) ယာဥ္ ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ (ရန္ကုန္) ရွိ ယာဥ္ထိန္းရဲ  တပ္ဖြဲ႕စုမ်ားက စစ္ ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုက္နာမႈ မရွိ ပါက ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ယာဥ္ေမာင္းသူႏွင့္ ယာဥ္ေပၚ လိုက္ပါ စီးနင္းေန သူမ်ား အားလံုး မိမိ အသက္ အႏၱရာယ္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈ ရွိေစရန္ အသက္ကယ္ ထိုင္ခံု ခါးပတ္မ်ား တပ္ဆင္ၿပီးမွ သာ ယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ လိုက္ပါ စီးနင္းျခင္း ျပဳေပးၾကပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံထားၿပီး မလိုက္နာပါက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

pp

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*