စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ စက္မႈဇုန္တစ္ခု တည္ေထာင္မည္

စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ စက္မႈဇုန္တစ္ခု တည္ေထာင္မည္
January 6, 2017 Asian Fame

11:05 am
စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္ စက္မႈဇုန္တစ္ခု တည္ေထာင္မည္

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂

စုိက္ပ်ိဳးေရးတန္ဖုိးျမင့္ ထုတ္ ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအ တြက္ လယ္ယာက႑အေျခခံစက္ မႈဇုန္တစ္ခုကုိ ဧရာဝတီတုိင္းအ တြင္း တည္ေဆာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ ယာစီးပြား အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရး ရွင္း (MAPCO) မွ သိရသည္။

အဆုိပါစက္မႈဇုန္ကုိ ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ထုတ္ ကုန္မ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္တင္ထုတ္ လုပ္ၿပီး လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ တိုင္းျပည္ဝင္ေငြတုိးတက္ရရွိ ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ တည္ေထာင္   ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တို႔အတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ ရြယ္ေၾကာင္း MAPCO တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ဆုိသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိ ထားေသာေျ မ ၃၃၄ ဧက အနက္ ၂၂၁ ဧကတြင္ အဆိုပါစက္မႈဇုန္ ကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး လတ္ တေလာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စပါးခြံေလာင္စာ သုံး လွ်ပ္စစ္စက္ ႐ုံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံမွ အဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးေန ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

”အဓိက ကေတာ့ ေဒသတြင္း မွာရွိတဲ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ေတြ ကုိ တန္ဖုိးျမႇင့္တင္ႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က ဖြဲႏုဆုိလည္း ဖြဲႏုအ တုိင္း ေရာင္းေနၾကတယ္။ ဖြဲႏုဆီ စက္လုိဟာမ်ိဳးေတြ လုပ္ၿပီး တန္ ဖုိးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္ေတြ လုပ္လုိ႔ရပါ တယ္။ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာ  ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကုိ တင္ထားပါတယ္။ ခြင့္ျပဳၿပီဆုိတာနဲ႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မွာပါ” ဟု ျမန္မာ့ လယ္ယာစီးပြားအမ်ား ပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ျဖစ္သူ ဦးေသာင္းဝင္း ကေျပာသည္။

လယ္ယာက႑ကို အေျခခံ ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသး စားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္ လိုအပ္ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈ ကို သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ စီ စဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထား   ေၾကာင္း၊ အဆုိပါစက္မႈဇုန္အတြင္း ေဒသ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ  သင္တန္းေက်ာင္း တစ္ခုလည္း ပါ ဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာ မႈနည္းပါးလ်က္ရွိၿပီး ယခု ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုံးဝ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ ေပ။ အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ မူဝါဒမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပး ႀကိဳဆိုမည္ဟု ပါဝင္ထားၿပီး လာ မည့္ ႏွစ္မ်ားအတြက္ လယ္ယာ က႑သို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား စီးဝင္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း မႈမ်ား ရွိေနသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*