”စာတမ္းဆိုတာ … ဘယ္ေနရာမွာပဲ ဖတ္ဖတ္၊ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာကို ပဲ ဖတ္ဖတ္ ေျခေျခ ျမစ္ျမစ္ ရွိဖို႔ လိုပါတယ္”

”စာတမ္းဆိုတာ … ဘယ္ေနရာမွာပဲ ဖတ္ဖတ္၊ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာကို ပဲ ဖတ္ဖတ္ ေျခေျခ ျမစ္ျမစ္ ရွိဖို႔ လိုပါတယ္”
January 6, 2017 Asian Fame

10:50 am
”စာတမ္းဆိုတာ … ဘယ္ေနရာမွာပဲ ဖတ္ဖတ္၊ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာကို ပဲ ဖတ္ဖတ္ ေျခေျခ ျမစ္ျမစ္ ရွိဖို႔ လိုပါတယ္”

eain-si

အိမ္စည္စိုးစံ ေ တြ႔ ဆုံ ေ မ း ျမ န္ း သည္

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ စာေပပြဲေတာ္မ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို က်င္းပလာသကဲ့သို႔ စာေပပြဲေတာ္ မ်ားႏွင့္အတူ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားကိုလည္း ပူးတြဲက်င္းပၾကသည္။ ထိုနည္းတူ အျခားက႑မ်ားတြင္ လည္း အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားကိုပါ ထည့္၍ က်င္းပလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္သည္ မည္သည့္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္၊ မည္သို႔ ေသာအက်ိဳး ဇူးမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္မ်ားကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အပါ အဝင္ စာေပနယ္အတြင္းမွ ပညာရွင္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမး ျမန္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။             ။

ဦးေဖျမင့္

(ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး)

စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြကေန အ သိဥာဏ္ၾကြယ္ဝေစတယ္။ စာတမ္း ဖတ္ပြဲေတြလုပ္ေတာ့ စာတမ္းဖတ္ ပြဲအတြက္ စာတမ္းေတြ ျပဳစုရမယ္။   ျပဳစုမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြသည္ စာေပ ပညာရွင္ေတြ၊ စာေရးဆရာေတြျဖစ္ တယ္။ သူတို႔ဟာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို အမ်ားေရွ႕မွာ ဖတ္ၾကား ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ ေသေသခ်ာ ခ်ာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ေလ့လာၿပီးေတာ့ မွ ေရးသားရတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ေျခ   ေျချမစ္ျမစ္ ေလ့လာ ထား ေရးသား ထားတဲ့စာေပေတြ ပိုၿပီးေတာ့ မ်ား ျပားလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာ စာေပဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အေထာက္အ ကူျဖစ္တယ္။ စာတမ္းေတြကို ဖတ္ တယ္။ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ လူမ်ား ေဆြးေႏြးညိႇႏိိႈင္းတဲ့ အျမင္ဖလွယ္တဲ့ အေလ့အထေတြ ရတယ္။ ဒါေတြက တိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္ေစတာေပါ့။ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ တိုးတက္မႈ ျဖစ္ေစတယ္။ အမ်ားက ဒီလိုလုပ္လာရင္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ မႈေတြ ျဖစ္ေစတယ္။

ဆရာထက္ျမက္(စာေရးဆရာ)

စာတမ္းေတြက လူငယ္ေတြကို ေရာ၊ စာေပသမားေတြေရာ၊ ျပည္ သူေတြေပါ့။ အဲ့ဒီအတြက္မ်က္စိဖြင့္ ေပးတယ္။ စာေပအရမ်က္စိ ဖြင့္ ေပးမယ့္ ဒီစာတမ္းေတြက ေခတ္ရဲ႕ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကို တင္ျပထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အလြန္လိုအပ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ စာေပသမားေတြမွာ ေရာ ျပည္သူလူထုမွာေရာ အက်ိဳး ျပဳသလို အခု ဒီမိုကေရစီေခတ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရလို႔လည္း ေျပာ လို႔ရမွာ ေပါ့။ အရင္တုန္းက ဒါမ်ိဳးေတြ မရွိ ခဲ့ဘူး။ အခုဒါေတြ ရွိလာတဲ့အတြက္ ဆရာတို႔က ဒါကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာနဲ႔ ႀကိဳဆိုရမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ စာတမ္းကေတာ့ စာတမ္းရဲ႕သတ္ မွတ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါက ေတာ့ အေသးစိတ္ ေျပာရတာခက္ တယ္။ စာတမ္း ဆိုတာက အနိမ့္ ဆံုးကေတာ့ ဘာနဲ႔တူမလဲဆိုရင္ ဘြဲ႔ယူစာတမ္းေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီဘြဲ႕ ယူစာတမ္းေတြရဲ႕ အေျခခံမ်ိဳးပါပဲ။ စာတမ္းဆို တာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ရွိဖို႔ လိုတာေပါ့။ ဘယ္ေနရာမွာပဲ ဖတ္ ဖတ္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာကိုပဲ ဖတ္ဖတ္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ရွိဖို႔ လိုပါ တယ္။

တကၠသုိလ္တင္ခ (စာေရးဆရာ)

စာတမ္း ဖတ္ပြဲေတြကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတာတို႔ ျပန္လည္လက္ခံၿပီးေတာ့ ရွင္းျပတာ တို႔ဆိုတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ေခါင္းစဥ္ ေတာ့ လိုတာေပါ့ေနာ္။ အေၾကာင္း အရာကလည္း ႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္ သူအတြက္ အက်ိဳးရွိတာမ်ိဳး ဆိုရင္ ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ အရင္က ထက္စာရင္ စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြအ ေရအတြက္ကလည္း မ်ားလာတယ္။ ဒီလိုပဲ အရည္အခ်င္း လည္းရွိဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့။ စာတမ္းတစ္ေစာင္က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရမယ္။ အေၾကာင္း အရာကလည္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ စာဖတ္သူ အတြက္ တစ္စံုတ ရာအက်ိဳးရွိရင္ ေကာင္းပါတယ္။ စာတမ္းတစ္ေစာင္ဆိုတာက စာ တမ္းမဖတ္ခင္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြ ဗဟုသုတေတြ ကို ေသခ်ာရွာမီွးၿပီးေတာ့ ျပဳစုရတဲ့ အတြက္ေတာ့ စာဖတ္ျခင္းကျပည့္စံု တယ္၊ စာေရးျခင္းကေသခ်ာတယ္ ဆိုတဲ့စကား လည္း ရွိတယ္။ အဲ့ဒီ ေတာ့ စာေရးတာတို႔ စာဖတ္တာတို႔ က လူငယ္ေတြအတြက္ စာဖတ္ဖို႔၊ စာမွတ္ဖို႔၊ စာတက္ဖို႔ အက်ိဳးျပဳတယ္ လို႔ယူ ဆပါတယ္။ စာတမ္းေတြက လူငယ္ေတြအတြက္ မွတ္တမ္းမွတ္ ရာ အျဖစ္က်န္ခဲ့ဖို႔လို႔လည္း လိုပါ တယ္။ စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ စာတမ္း   ေတြ ျပဳစုပါ။ အက်ိဳးရွိေအာင္လည္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာေလးေတြနဲ႔ ျပဳစု ဖို႔၊ ထုတ္ျပန္ဖို႔လို႔ နည္းသည္မ်ားသည္ မဟုတ္ဘဲ ထုတ္ျပန္ေပး ဖို႔လည္းလို တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္း (သမိုင္း ပညာရွင္)

စာတမ္းဖတ္ပြဲေတြ လုပ္ၾကတဲ့ အခါ စာတမ္းရွင္က အခ်က္အလက္ ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ စုေဆာင္း ၿပီး ဖတ္ၾကားတာျဖစ္တဲ့ အတြက္   ေၾကာင့္ နားေထာင္တဲ့ ပရိသတ္အ တြက္ တစ္ထိုင္တည္းနဲ႔ အက်ိဳးရွိ သြားတယ္။ ဗဟုသုတရသြားတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ စာတမ္းေတြ မ်ားမ်ား ဖတ္ ေလ စာတမ္းရွင္ေတြ ပညာရွင္ေတြ ဆီကေန ျပည္သူေတြကို ဗဟုသုတ ေတြ မ်ားမ်ားေပးႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။  စာတမ္းဆိုတာမွာ သူမ်ားမသိေသး တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ေသခ်ာ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သိၿပီးသား ေတြကို ဟုိကကူး ဒီကကူးဆိုရင္ ေတာ့ စာတမ္း အဂၤါနဲ႔ မညီဘူးေပါ့။ သူမ်ား မသိေသးတဲ့အခ်က္အလက္ ေတြကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါရင္ ေတာ့ အဲ့ဒီစာတမ္းက စာတမ္း အဂၤါရပ္နဲ႔ ညီတာေပါ့။ စာတမ္းေတြ က ဒီထက္ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ ႀကိဳး စားေပးမယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းတာ ေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕စာတမ္းေတြက စာတမ္း ဖတ္ပြဲေတြမွာ ဝင္ၿပီးဖတ္ ေပမယ့္ စာတမ္းအဂၤါရပ္နဲ႔မညီတာ ေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး လည္း ႀကိဳးစားေပးေစခ်င္ပါတယ္။ အခုက ပြင့္လင္းလာၿပီဆိုေတာ့ စာ တမ္းဖတ္ပြဲေတြလည္းမ်ားလာတယ္။  စာအုပ္ျပပြဲေတြနဲ႔ စာအုပ္ေရာင္းပြဲ ေတာ္ေတြနဲ႔ တြဲတြဲၿပီးလုပ္ သြားေတာ့ ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိလာပါတယ္။

အိမ္စည္စုိးစံ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*