”ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ စားဝတ္ေနေရးလုံေလာက္မႈရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း သူ႔ရဲ႔အလုပ္ေတြကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းလုပ္ႏိုင္မွာပါ။ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုယ္စားေျပာရရင္ ဒါဟာ မဂၤလာရွိတဲ့ သတင္းပါ”

”ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ စားဝတ္ေနေရးလုံေလာက္မႈရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း သူ႔ရဲ႔အလုပ္ေတြကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းလုပ္ႏိုင္မွာပါ။ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုယ္စားေျပာရရင္ ဒါဟာ မဂၤလာရွိတဲ့ သတင္းပါ”
January 5, 2017 Asian Fame

12:11 pm
”ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ စားဝတ္ေနေရးလုံေလာက္မႈရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း သူ႔ရဲ႔အလုပ္ေတြကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းလုပ္ႏိုင္မွာပါ။ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုယ္စားေျပာရရင္ ဒါဟာ မဂၤလာရွိတဲ့ သတင္းပါ”

per

၂ဝ၁၇ ႏွစ္သစ္အတြက္ မဂၤလာသတင္းတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ရိကၡာေထာက္ပံ့ေငြတစ္ရက္လွ်င္ တစ္ေထာင္က်ပ္ႏႈန္းမွ ၁၈ဝဝ က်ပ္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ျပဳလိုက္သည္ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ယင္သို႔ တိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ ျပဳျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံးမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံတင္ျပခဲ့ရာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိျပီးျဖစ္သျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န ဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ခံစားခြင့္ရၾကေလၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မိသားစုမ်ားသည္လည္း ျပည္သူျပည္သားမ်ားပင္ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ မဂၤလာသတင္းကို ျပည္သူတိုင္းက မုဒိတာပြား ၾကပါေစသတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ မဂၤလာသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးရွိ ျပည္သူတို႔၏ အျမင္မ်ားကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ေဒၚသႏၲာ
(အဖဲြ႕ဝင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊
ႏုိင္ငံသားမူလအခြင့္အေရးေကာ္မတီ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဌာနခ်ဳပ္က သူ႔ရဲ႕ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေတြကို ခံစားခြင့္ ပိုမိုေပးအပ္လိုက္တဲ့အေပၚ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္စရာ မရိွပါဘူး။ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဟာ ၂၄ နာရီ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရတဲ့အတြက္ ေပးသင့္တယ္လို႔ပဲ ေျပာပါရေစ။ ႏုိင္ငံေတာ္က ေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ ညီတဲ့ ခံစားမႈေတြ ေပးအပ္လိုက္တဲ့အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ကလည္း ေက်းဇူးသိတတ္ၿပီး သူတုိ႔နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့အလုပ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။ ဒါမွလည္း တရားဥပေဒစိုးမုိး ေရးအပိုင္းက ထိေရာက္မႈရိွသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

ဦးခင္ခ်ဳိ
(အဖဲြ႕ဝင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊
ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ)

ရိကၡာအေနနဲ႔ တုိးေပးလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဝင္ေငြပမာဏဟာမ်ားတယ္လို႔ ဆုိလို႔မရပါဘူး။ ယေန႔ေခတ္အခါအရ ေျပာ ရမယ္ဆုိရင္ေပါ့ေလ။ ၁၈ဝဝ ဆုိတာ အျပင္ မွာ ထမင္းတစ္ခါစားပဲ ရိွပါတယ္။ ဒီ့ထက္ ေတာင္ပိုၿပီး တုိးေပးဖို႔ လိုတယ္။ ေနာက္ ေၾကာင္းရွင္းရွင္းနဲ႔ ရဲေတြ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ လုိတယ္။ ဒါမွလည္း အဂတိတရားေတြကင္းစင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ႀကိဳ ဆုိတယ္။ ဒီ့ထက္ေတာင္ ပိုတုိးေပးသင့္တယ္ လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံမွာ ရဲတပ္ဖဲြ႕က အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူေတြ လံုလံုၿခံဳၿခံဳနဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနႏုိင္ဖို႔ သူတုိ႔ေတြ ျပည့္ စံုဖို႔လိုတယ္။

ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ျမဝင္း
(အမွတ္ -၂၊ လံုၿခံဳေရး ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕
ကြပ္ကဲေရးမွဴး )

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားတုိးတက္ေရးအတြက္ တာဝန္ရိွသူ အဆင့္ဆင့္ဟာ ရရိွတဲ့ ဘ႑ာေငြေၾကးေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကတာ ရွိခဲ့ၾက ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္တုန္းက လည္း ဝတ္စံုေတြ၊ ႐ုံးသံုးစရိတ္ေတြ၊ တရားခံ ဖမ္းဆီးမႈအတြက္စရိတ္ေတြ၊ အေဆာက္ အအံုေတြ၊ ႐ုံးေတြနဲ႔ ကားေတြ ေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရပါမွာပါ။ ခုလည္းပဲ တာဝန္ရိွသူ အဆင့္ဆင့္က သက္ဆုိင္ရာကို တင္ျပၿပီး တုိးေပးလိုက္ပါၿပီ။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ဟာ စားဝတ္ေနေရး လံုေလာက္မႈရိွဖို႔ လိုပါ တယ္။ ဒါမွလည္း သူ႔ရဲ႕အလုပ္ေတြကို ေအး ေအးခ်မ္းခ်မ္း လုပ္ႏုိင္မွာပါ။ တပ္ဖဲြ႕ဝင္ေတြ ကုိယ္စားေျပာရရင္ ဒါဟာ မဂၤလာရိွတဲ့ သတင္းပါ။ အျခားအျခားေသာ ေထာက္ပံ့ မႈေတြ ဥပမာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္ ဦးထုပ္ စတာေတြကိုလည္း ဆက္ တုိက္ ရရိွသြားဖို႔ ရိွေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ဦးခင္ေမာင္လွ
(အၿငိမ္းစား ရဲအရာရိွ)

ေထာက္ပံ့မႈ ပိုမိုတိုးလိုက္တဲ့ ေနာက္ ဆက္တဲြကေတာ့ ရဲရဲ႕ပံုရိပ္ေတြ အခုထက္ ပိုၿပီးေကာင္းလာဖို႔ ရိွသြားပါလိမ့္မယ္။ ရဲ တပ္ဖဲြ႕ဟာ ၂၄ နာရီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရ တယ္။ ရဲတပ္ရင္းေတြကေတာ့ အထိုင္နဲ႔ လုပ္ရတာဆုိတဲ့အတြက္ စုေပါင္းစပ္ေပါင္း ခ်က္စားလို႔ရတယ္။ နယ္ေျမမွာ လႈပ္ရွားေန တဲ့ ရဲေတြကေတာ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရင္း ႀကံဳတဲ့ေနရာမွာပဲစားရတယ္။ အရင္တုန္းက ေထာက္ပံ့မႈနည္းတဲ့အတြက္ မျပည့္မစံုျဖစ္ တယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြရိွ တယ္။ ခုေတာ့ ဒါေတြဟာ ေလ်ာ့နည္းသြား မွာေပါ့။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီေငြဟာ လံု ေလာက္တဲ့ေငြေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ ၿခိဳးၿခိဳးၿခံၿခံ စားလို႔ေတာ့ရတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းေတြက လူကုန္ကူးခံရတဲ့သူေတြ ကို တစ္ေန႔ ေငြက်ပ္ ၂၅ဝဝ ထက္ မပိုတဲ့စား စရိတ္ေပးတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ နည္း ေနေသးတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ျပန္ၾကည့္ ရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝဝ၊ ၂ဝဝ၁ ေလာက္က ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ေယာက္အတြက္ ရိကၡာက တစ္ရက္ ၂ဝ က်ပ္ပဲရတယ္။ အဲဒီေငြနဲ႔ယွဥ္ လိုက္ရင္ အမ်ားႀကီးသာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရတယ္။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ ပံ့ပိုးသင့္ ပံ့ပိုး ထိုက္တဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့မႈ ေတြကို လုပ္ေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ေတြဟာ သူ႔အလုပ္ကို သူ ေကာင္းေကာင္း လုပ္လာၾကပါလိမ့္မယ္။

မခင္ျမတ္ႏိုး
(ဒုတိယဥကၠ႒၊ SUNDEW MYANMAR)

အခုလို တိုးေပးတာကေတာ့ ဝမ္းသာစရာပါ။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပူပန္ေနစရာမလိုဘူးဆိုရင္ ဘယ္ဝန္ထမ္းမဆို ကိုယ့္ရဲ႕တာဝန္ကို စိတ္ေအးလက္ေအးနဲ႔ ေက်ပြန္ ေအာင္ထမ္းေဆာင္လို႔ရတာေပါ႔။

ကိုေက်ာ္ကိုကို
ဗကသအဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္း

ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ေတြအတြက္ တစ္ေန႔တာ ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈေတြကို ၁ဝဝဝ ကေန ၁၈ဝဝ တုိးေပးလိုက္တယ္ ဆုိတဲ့သတင္းကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ တာဝန္ရိွသူေတြအေနနဲ႔ အခုလို တုိးေပးလုိက္တာဟာ ဘယ္လိုစံႏႈန္း ေတြနဲ႔ စိစစ္ၿပီး တုိးေပးလိုက္တာလဲ။ ဒါကို ေတာ့ မသိပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ေတြကို လက္ေတြ႕ က်က်သံုးသပ္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ လက္ရိွ ခံစား ေနရတဲ့လစာေတြ၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ရေနမႈေတြ ဟာ တကယ့္ကို လံုေလာက္မႈ ရိွေနၿပီလား။ မလံုေလာက္ဘူးလားဆုိတဲ့ ကိစၥပါ။ ၁ဝဝဝ ကေန ၁၈ဝဝ တုိးေပးလိုက္တာနဲ႔ ရဲဘဝေတြ ရဲ႕အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလိမ့္မယ္လို႔ မယူ ဆပါဘူး။ စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္မႈေတြ ေၾကာင့္ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြကို မႏွိမ္နင္းဘဲ အဲဒီ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြကေန ဆက္ေၾကးယူ၊ ေထာက္ ပံ့ေၾကး ယူေနတယ္ဆုိတဲ့သတင္းေတြဟာ လူထုၾကားထဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေန တာမေကာင္းပါဘူး။ ဒါေတြဟာ လစာမလံု ေလာက္မႈေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြေတြပါ။ ရဲတပ္ဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ေငြေရး ေၾကးေရးက အဓိကက်ေနလား၊ စိတ္ဓာတ္ ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္လား။ ဒါေတြ ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးပါလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေပၚျပဴလာနယူးစ္အဖြဲ႔

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*