ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကုန္သြယ္မႈထက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၄ဝ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေန

ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကုန္သြယ္မႈထက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၄ဝ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေန
January 5, 2017 Asian Fame

6:00 pm
ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ယခင္ႏွစ္ကုန္သြယ္မႈထက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၄ဝ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေန

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိ ျမန္မာ့ ကုန္ သြယ္မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ကို ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၿပီ   ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ ျပန္သည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ ပို႔ကုန္ အပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ျမင့္ တက္ေသာ္လည္း သြင္းကုန္အ ပိုင္းတြင္ က်ဆင္းလ်က္ ရွိေသာ ေၾကာင့္  ၿပီးခဲ့ သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ ကုန္သြယ္မႈထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၄ဝ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပို႔ကုန္တြင္ လယ္ယာထြက္ ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈၉၄ သန္း၊ ေရထြက္ ႏွင့္ တိရစၧာန္ထြက္ ပစၥည္း တင္ ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၆၅ သန္း၊ သတၱဳ တြင္းထြက္ ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၈၁ သန္း၊ သစ္ေတာ ထြက္ ပစၥည္းတင္ပို႔မႈမွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁၆၆ သန္း၊ စက္မႈ ကုန္ေခ်ာတင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၄ဝ၉ သန္းႏွင့္ အ ျခား ပို႔ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမ်ားမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁၉၉ သန္း အထိ ရရွိထားသည္။

သြင္းကုန္ အပိုင္းတြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္း မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၄၅ သန္း၊ လုပ္ငန္းသံုး ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းတင္ သြင္းမႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ဝ၁၂ သန္းႏွင့္ လူသံုး ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းမႈမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၃၄ သန္း အသီးသီး ကုန္သြယ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္၏ သြင္း ကုန္၊ ပို႔ကုန္ကြာျခားခ်က္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၆၉ သန္းအထိ ရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူ ကုန္သြယ္ ေရးလိုေငြ ကန္ေဒၚလာ ၄၃၁၅ သန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အေမရိ ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ေနသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*