ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ ႀကိဳတင္ မဲေပးရန္ ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္ ၃၅ဝ ေက်ာ္ေလွ်ာက္ထား

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ ႀကိဳတင္ မဲေပးရန္ ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္ ၃၅ဝ ေက်ာ္ေလွ်ာက္ထား
January 4, 2017 Asian Fame

12:13 pm
ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ ႀကိဳတင္ မဲေပးရန္ ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္ ၃၅ဝ ေက်ာ္ေလွ်ာက္ထား

(ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ  ၃)

၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ ကို ျပည္ပမွေန၍  ႀကိဳတင္မဲ ေပးသြားၾကမည့္ အေရအတြက္ သည္ လက္ရွိ၌  ၃၅၇ ဦးရွိေနသည္ ဟု ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ထိုသူတို႔သည္ ျပည္ပ အေျခစိုက္ျမန္မာ သံ႐ံုးတို႔မွ တစ္ဆင့္ပုံစံ ၁၅ျဖင့္ ေလွ်ာက္ ထားၾက သူတို႔ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းထံမွသိရသည္။

၃၅၇ ဦးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ မ်ားက အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေနၿပီး၊ ယင္းေနာက္တြင္ မေလးရွား ေရာက္ ျမန္မာ၊ စင္ကာ ပူ ေရာက္ ျမန္မာ  စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ရွိေနသည္ဟု ေကာ္မရွင္ မွသိရသည္။

”ဥေရာပႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕မွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာအခ်ိဳ႕ လည္း လာေလွ်ာက္ၾကတာ ရွိပါတယ္” ဟု  ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မ ရွင္ အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာ သည္။

ၾကားျဖတ္ မဲဆႏၵနယ္ အတြင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ စာရင္းကို ေကာ္မရွင္က လက္ရွိတြင္ ေကာက္ယူ လ်က္ရွိေနၿပီး၊ ခန္႔မွန္းေျခ အားျဖင့္ မဲေပးႏုိင္ မည့္ မဲ ဆႏၵရွင္ဦးေရ ၂ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ ဆိုေနမႈမ်ားကို ေတြ႕ေနရ သည္။

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ၉ ေနရာ အတြက္ တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း ေျခာက္ဦး အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၉ ဦး၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ သုံးေနရာ အတြက္ တစ္သီး ပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းတစ္ဦး အပါ အဝင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၁၅ ဦး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္လစ္လပ္ မဲဆႏၵ နယ္ ၇ ေနရာအတြက္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၁ ဦးတို႔က ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။

စိုင္းလမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*