ၾကားျဖတ္မဲဆြယ္ ကာလ ႏွစ္ဖက္ေထာက္ခံ သူမ်ားၾကား ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားေစေရး အတြက္ ထိန္းေပးၾကရန္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေမတၱာရပ္ခံ

ၾကားျဖတ္မဲဆြယ္ ကာလ ႏွစ္ဖက္ေထာက္ခံ သူမ်ားၾကား ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားေစေရး အတြက္ ထိန္းေပးၾကရန္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေမတၱာရပ္ခံ
January 4, 2017 Asian Fame

2:15 pm
ၾကားျဖတ္မဲဆြယ္ ကာလ ႏွစ္ဖက္ေထာက္ခံ သူမ်ားၾကား ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားေစေရး အတြက္ ထိန္းေပးၾကရန္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေမတၱာရပ္ခံ

interval-election(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃)

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ ကာလအတြင္း ႏွစ္ဖက္ေထာက္ခံ သူမ်ား ၾကား ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားရန္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား မရွိေစရန္ အတြက္ အခ်င္းခ်င္း ထိန္းေပးၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အား ေမတၱာ  သိရသည္။

နီးကပ္လာေနသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲအတြင္း ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေစရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရး အတြက္ လည္း ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းေရး ဗဟုိ ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မတီ အဆင့္ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားကို အသိေပးသည္။

”အဓိက ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အၾကား မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး ကာလအတြင္းမွာ ထိပ္တုိက္မေတြ႕ဖုိ႔ အဲ့ဒီအတြက္ ဖြဲ႕စည္း တာပါ” ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ထပ္မံေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္႐ုံးတြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္ စုေရြး ေကာက္ ပြဲ   ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က အထက္ပါ အတိုင္းေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိေကာ္မတီကုိ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလ မတုိင္ခင္ ဖြဲ႕စည္း မည္ျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူ စိတ္ခ် ယုံၾကည္ရသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း မည္ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦး ဓားခုတ္ခံရျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဆိုင္းဘုတ္ မ်ား စုတ္ၿဖဲခံရျခင္း၊ မဲဆြယ္စဥ္ ေႏွာင့္ယွက္ ခံရျခင္း၊ ေထာက္ ခံသူမ်ားၾကား ျပႆနာျဖစ္ၾကျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္ တို႔ရွိခဲ့ သည္။

ယခု က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ ပြဲကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ ၿပီး လစ္လပ္ေနရာ သည္ ၁၉ေနရာရွိသည္။

ထိုေနရာတို႔ အတြက္ ေကာ္မရွင္က အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၉၅ ဦးက စာရင္းေပး တင္ျပထားသည့္ မဲဆႏၵ နယ္ တို႔တြင္ အသီးသီး ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ”လစ္လပ္ ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ နယ္ေျမ ၉ ခု အ တြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉ ဦး၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ နယ္ေျမ ၃ ခု အတြက္ ၁၅ ဦးနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ နယ္ေျမ ၇ခုအတြက္ ၃ဝ ဦးတို႔က ဝင္ေရာက္ အေရြးခံၾကမွာျဖစ္ ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားသည္ ဇန္ နဝါရီလ ၃ဝ ရက္ေန႔က စတင္၍ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔အထိ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

စိုင္းလမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*