ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စြက္ဖက္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စြက္ဖက္ျခင္း
January 4, 2017 Asian Fame

2:22 pm
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စြက္ဖက္ျခင္း
သံတမန္ အသြင္ ယူထားၾကေသာ ႐ုရွား သူလွ်ဳိမ်ား ၇၂ နာရီ အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွ ထြက္ခြာရန္ ေၾကညာ ၿပီးေနာက္  ဆိုက္ေရာက္ လာေသာ ႐ုရွား အထူးေလယာဥ္ေပၚ သို႔ ႏွင္ထုတ္ခံရ သူတို႔၏ ပစၥည္း မ်ားကို တင္ေနၾက စဥ္။ (Photo -Getty Image)

သံတမန္ အသြင္ ယူထားၾကေသာ ႐ုရွား သူလွ်ဳိမ်ား ၇၂ နာရီ အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွ ထြက္ခြာရန္ ေၾကညာ ၿပီးေနာက္ဆိုက္ေရာက္ လာေသာ ႐ုရွား အထူးေလယာဥ္ေပၚ သို႔ ႏွင္ထုတ္ခံရ သူတို႔၏ ပစၥည္း မ်ားကို တင္ေနၾက စဥ္။ (Photo -Getty Image)

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ က ႐ုရွား သံတမန္ ၃၅ ဦးကို အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အတြင္းက ၇၂ နာရီအတြင္း ထြက္ခြာဖို႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္။ ႐ု ရွားသံ႐ံုး ပိုင္ ၿခံဝင္း ၂ ခုကိုလည္း ပိတ္သိမ္းလိုက္တယ္။ ဒီမိုကရက္ သမၼတေလာင္း ဟီလာရီကလင္တန္ ႐ႈံးနိမ့္သြားတဲ့ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႐ုရွား အစိုးရက ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္ ေဖာက္ထြင္း ၿပီး ၾကားဝင္စြက္ဖက္ ခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ရွိ ဒီမိုကရက္ သမၼတ အိုဘား မားက တုံ႔ျပန္ခဲ့တာလို႔ဆိုတယ္။

သမိုင္းမွာ ျပန္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ ျခင္းဟာ အေမရိကန္ အစိုးရ အတြက္ ရင္းႏွီးၿပီးသား လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ေန တယ္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္းက နာဇီဂ်ာမနီ သိမ္းပိုက္နယ္ေျမမ်ား ကို ဆိုဗီယက္ ေခါင္းေဆာင္ စတာ လင္နဲ႔ ၿဗိတိသွ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ာခ်ီတို႔ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ ခြဲျခမ္းခဲ့ရာမွာ အီတလီႏိုင္ငံက အေနာက္ အုပ္စုရဲ႕ ၾသဇာရပ္ဝန္း အတြင္းမွာ ေရာက္ သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၄၈ ခု ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက နာဇီ ဂ်ာမနီ ဆန္႔က်င္မႈမွာ ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အီတလီ ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီအႏိုင္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ လာတယ္။ အီတလီႏိုင္ငံ ဆိုဗီယက္ ၾသဇာခံ ဘဝမ်ိဳးေရာက္မယ့္ အျဖစ္ မ်ိဳးကို ေရွာင္ လႊဲဖို႔ အေမရိကန္သံ အမတ္ Dunn ဦးေဆာင္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲဖို႔ သမၼတ ထ ႐ူးမင္းက ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ တယ္။ သံအမတ္ Dunn က အေမ ရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အ လုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊ CIA ၾသဇာ ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းၿပီး ကူ ညီေထာက္ပံ့ခဲ့တာေၾကာင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ ေရး အင္အားစုျဖစ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ ဒီမိုကရက္ ပါတီနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ အ လုပ္သမား ပါတီတို႔ ေသာင္ၿပိဳကမ္း ၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့တယ္။

အီတလီ ေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕ အႀကံဳ ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ အေမ ရိကန္ အစိုးရဟာ ကမၻာတစ္ဝန္း က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ဆက္ လက္ၾကား ဝင္စြက္ဖက္ခဲ့တယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ၾကားဝင္စြက္ ဖက္မႈမ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာသူ Carnegie Mellon University  က ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္ Dov Levin ရဲ႕အဆိုအရ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ အၾကား  အျခားႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ အေမရိကန္ အစိုးရက (၈၁)ႀကိမ္ ဝင္ေရာက္ စြက္ ဖက္ခဲ့တယ္။

ဒီစာရင္းမွာ စစ္အာဏာသိမ္း ျခင္း နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရလာ တဲ့ အေမရိကန္ မလိုလားတဲ့အစိုးရ ကို ျပန္ျဖဳတ္ခ်ျခင္းတို႔ မပါဝင္ ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ ျခင္းလည္း မပါဝင္ဘူး။ ေရြးေကာက္ ပြဲ ၾကားဝင္ စြက္ဖက္ျခင္းမွာ ေရြး ေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ဖို႔ အတြက္ သတ္ မွတ္ထားတဲ့ ပါတီကို ရန္ပံုေငြေထာက္ ပံ့ျခင္း၊ သတင္းမွား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အင္အားစု အတြက္ သာ ေဒသခံ မ်ားကို မဲဆြယ္ျခင္းနဲ႔ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္း နည္းစနစ္မ်ား ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ေယာက္ ကိုေထာက္ခံဖို႔ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ ဖို႔ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရပ္စဲျခင္း သို႔မ ဟုတ္ ေပးအပ္ျခင္းတို႔ အက်ံဳးဝင္ တယ္လို႔ Levin က သတ္မွတ္တယ္။

ဒီလိုၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈရဲ႕ ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေမရိကန္အ စိုးရ လိုလားတဲ့ရလဒ္မ်ိဳး ေပၚထြက္လာ တာ ေတြ႕ရတယ္။

ၾကားဝင္စြက္ဖက္တဲ့ လုပ္ရပ္ မ်ိဳးကို အေမရိကန္ အစိုးရကသာ က်င့္သံုးခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ၁၉၄၆- ၂ဝဝဝ ကာလ အတြင္း ႐ုရွား(ယခင္ ဆိုဗီယက္) အစိုး ကလည္း အျခား ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ (၃၆) ႀကိမ္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ခဲ့ တယ္။

၂ဝ ရာစုအတြင္း က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ၉ ခုမွာ တစ္ခုဟာ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲၿပီး စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာလည္း ၾကားဝင္ စြက္ဖက္ျခင္းကို ဆက္ လက္က်င့္သံုးခဲ့တာ ေတြ႕ရတယ္။

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ နီကာရာဂြါ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မာက္စ္ဝါဒီ ဆန္ ဒီနစၥတာ အဖြဲ႕ရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ ျခ စားတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို CIA က ဂ်ာမန္သတင္းစာမ်ားမွာ ေပါက္ၾကားေစခဲ့တဲ့ အက်ိဳးဆက္အ ျဖစ္ ဆန္ဒီနစၥတာ သမၼတေလာင္း ေအာ္ေတဂါ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရတယ္။

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ခ်က္ကိုဆလို ဗက္ကီးယား ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေတာ့ အေမရိကန္ အစိုးရက ဟာ ဗယ္ဦးေဆာင္တဲ့ ပါတီကို မဲဆြယ္ ပြဲရန္ပံုေငြ နဲ႔ ေလ့က်င့္ေရး အေထာက္ အပံ့မ်ားေပးခဲ့တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ တစ္ဖန္ျပန္လည္ အာဏာ မရႏိုင္ရန္ အတြက္လို႔ အေၾကာင္းျပခဲ့ တယ္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ကာလလြန္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ လည္း အေမရိကန္ အစိုးရ အေနနဲ႔ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ မ်ား ရွိခဲ့တယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ႐ုရွား စီးပြားေရး နဲ႔ ႐ုရွား သမၼတယ့ဲလ္ဆင္ရဲ႕ လူႀကိဳက္ မ်ားမႈ က်ဆင္းလာခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳလုပ္ ေရး အပါအဝင္ ႐ုရွားမွာ အရင္းရွင္ စီးပြားေရးစနစ္ ပိုမို ခိုင္ၿမဲသြားေစ မယ့္ စီမံခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထား တဲ့ IMF ေခ်းေငြ ၁ဝ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ေဒၚလာရေအာင္ အေမရိ ကန္သမၼတ ကလင္တန္က ေထာက္ ခံေပးခဲ့တယ္။ ယ့ဲလ္ဆင္ ကလည္း သူ တစ္ဦးတည္းသာ ဒီလိုေခ်းေငြ မ်ိဳးရႏိုင္ဖို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အ ရည္အခ်င္း ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း အ ေၾကာင္းျပၿပီး လူထု ေထာက္ခံမႈျပန္ လည္ျမင့္တက္ေရး အတြက္ စည္း ႐ံုးခဲ့တယ္။ ေခ်းေငြရဲ႕ အစိတ္အ ပိုင္း အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ယခင္က မေပး ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဝန္ထမ္း လစာနဲ႔ အၿငိမ္း စားလစာ မ်ား ေပးရာမွာ အသံုး ခ်ခဲ့တယ္လို႔ Nina Agrawal က Los Angeles Times  မွာေရးတယ္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ အစၥေရး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သမၼတ ကလင္တန္က Shimon Peres ဘက္မွာ ေျဗာင္ရပ္တည္ ခဲ့တယ္။ လူထုေထာက္ခံမႈ ရယူဖို႔ အီဂ်စ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေပးတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မလုပ္မီ တစ္လအလိုမွာ အိမ္ျဖဴ ေတာ္ ကို လာေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ တယ္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲ ကာလမွာလည္း သမၼတ ကလင္ တန္ရဲ႕ ထိပ္တန္း မဟာဗ်ဴဟာေရး ဆြဲသူမ်ားကို ေလဘာပါတီက Ehud Barak  ကို အႀကံေပးဖို႔ ေစ လႊတ္ခဲ့တယ္။

ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံမွာ ဆားဗီးယား အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီ ယူ ဂိုဆလပ္ဗ္ ေခါင္းေဆာင္ မီလို ဆီ ဗစ္ကို ဖယ္ရွားဖို႔ အေမရိကန္နဲ႔ NATO အဖြဲ႕ တို႔က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တယ္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ မွာ အေမရိကန္ အစိုးရက  မီလိုဆီ ဗစ္ဆန္႔က်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား နဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာမ်ားကို ေဒၚ လာသန္းေပါင္း မ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ခဲ့ တယ္။ အက်ိဳးဆက္ အျဖစ္ အတိုက္ အခံေခါင္းေဆာင္ Kostunica က ယူဂိုဆလ္ဗ္သမၼတ အျဖစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့တယ္။ ၾကား ဝင္စြက္ဖက္မႈသာ မရွိရင္  မီလိုဆီဗစ္ အႏိုင္ရဖို႔ မ်ားတယ္ လို႔ Levin က ေထာက္ျပထားတယ္။

ရီပတ္ဗလစ္ကန္ သမၼတဘုရွ္ လက္ထက္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီ ရတ္နဲ႔ ကုလသမဂၢမွာ အေမရိကန္ သံအမတ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ Zalmay Khalilzad  ရဲ႕ ကိုယ္တိုင္ ေရး အတၴဳပၸတၱိ The Envoy မွာ ၂၁ ရာစု စနစ္ ကူးေျပာင္းေရး ကာ လ ႏိုင္ငံမ်ား ရဲ႕ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ား မွာ အေမရိကန္ လိုလားတဲ့ အင္အား စုမ်ား အႏိုင္ရေရးအတြက္ အေမရိ ကန္အစိုးရက ေထာက္ပံ့ ကူညီဖို႔လို တဲ့အေၾကာင္း ေရး ထားတာကိုလည္း သတိျပဳ သင့္စရာ ေတြ႕ရတယ္။

ႏိုင္ဦးေဆြ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*