အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ သစ္ခုိးထုတ္သူ တရားခံ ငါးေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခဲ့

အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ သစ္ခုိးထုတ္သူ တရားခံ ငါးေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခဲ့
January 4, 2017 Asian Fame

11:49 am
အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ သစ္ခုိးထုတ္သူ တရားခံ ငါးေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခဲ့

(ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃)

အစုိးရသစ္ လက္ထက္ ဧၿပီလ မွ ႏုိဝင္ဘာလ အထိ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ တရားမဝင္ သစ္ဖမ္းဆီးရမိမႈ တန္ခ်ိန္ သံုးေသာင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး တရားခံ ေပါင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

တရားမဝင္ သစ္ ဖမ္းဆီးရာ၌ တရားခံ စုစုေပါင္း ၅၁ဝဝ ဦးဖမ္းဆီး ရမိၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား တရားခံေပါင္း ၅ဝ၉၇ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ၃ ဦး ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ၿပီး စုစု ေပါင္း တန္ခ်ိန္ ပမာဏ ၃၄၃၈၆ ဒသမ ၅၉၅၂ တန္ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရမိမႈ မ်ားတြင္ မြန္ျပည္နယ္ တြင္ တရားခံ ၁၁ဝ၇ ဦးျဖင့္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း တြင္ ၇၄၄ ဦးႏွင့္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း မ်ားတြင္လည္း ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း၊ ၄င္း တုိ႔ႏွင့္အတူ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္ရာ တြင္ အသုံးျပဳသည့္ ယာဥ္ယႏၲရားေပါင္း ၁၆ဝဝ ဖမ္းဆီးမိၿပီး ကား ၁၁၆၂ စီး၊ ဆုိင္ ကယ္ ၂၁၅ စီး၊ ေမာ္ေတာ္စက္ေလွ ၁၂၆ စီး၊ ေထာ္လာဂ်ီ ၈ဝ စီးတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးရမိ ေၾကာင္း သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္႐ုံး စစ္ ေဆးေရးဌာနမွ စာရင္းမ်ား အရသိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ သစ္ခုိး ထုတ္ရာတြင္ အသုံး ျပဳသည္႔ လက္နက္မ်ားျဖစ္ေသာ သစ္စက္ အင္ဂ်င္ ၄၂၅ ခု၊ လႊဝုိင္း ၃၄၅ ခု၊ ခ်ိန္း ေဆာစက္လႊ ၂၆၂ ခုႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ ေသာ လွည္း၊ ကြၽဲ၊ ႏြား မ်ားကုိလည္း ဖမ္း ဆီးရမိေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွ သိရ သည္။

သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ တရား မဝင္သစ္မ်ား ခုိးယူ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ တားဆီးျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္း စသည့္ နည္းလမ္း (၂) ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္႐ုံး စစ္ေဆးေရး ဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးေက်ာ္ မ်ဳိးေထြးက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ တရားမဝင္ သစ္မ်ား ခုိးယူမႈ မ်ားမေပၚမီ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း ႏွင့္ ခုိးယူ ထုတ္လုပ္ သယ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား အား ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ျခင္းမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ တရားမဝင္ သစ္ခုိးထုတ္ရာ၌ တရားခံ ၃၁၂၄ ဦး တရားဝင္ေၾကညာထားၿပီး ယခု အစုိးရသစ္ လက္ထက္ တြင္ ၇လ အတြင္း တရားခံ ၅၁ဝဝ ဦး ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္ ၇ လအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ တရားမ ဝင္သစ္ စုစုေပါင္း တန္ခ်ိန္ ၃၄၃၈၆ ေက်ာ္ႏွင့္ တရားခံ ၅ဝ၉၇ ေက်ာ္ကို ခ်ိန္ ထိုးၾကည့္လွ်င္ သစ္အနည္းငယ္ႏွင့္ ဖမ္း ဆီးခံလိုက္ရသည့္ သစ္ခုိးထုတ္သူ ဦးေရ သည္ ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ တစ္ ရွိန္ထိုး တက္လာေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္မ်ားအား ၇ မိနစ္ လွ်င္ ၁ စီးႏႈန္း ႏွစ္ပတ္လည္ ပ်က္ရက္မရွိ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ သစ္ေမွာင္ခုိ တင္ပုိ႔ေနသည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာ ဆုိထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခိုးထုတ္ေနသည့္ တရားမဝင္သစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္ ျပည္နယ္ အတြင္း ၂ဝ၁၁ -၂ဝ၁၂ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အထိ တရားမဝင္သစ္ စုစုေပါင္း ၂၆၂၃၃ ဒသမ ၂၃၇၂ တန္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က သိမ္းဆည္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ တရား ခံ ႏုိင္ငံသား ၈၆၁ ဦး၊ ႏုိင္ငံ ျခားသား ၁၇၆ ဦးတို႔ကို ယာဥ္ယႏၲရား ၁၅၉၈စီးႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း၌ လည္း ထိုေဒသ၌ တရားမဝင္သစ္ စုစု ေပါင္း ၉၁၆ဝ ဒသမ ၉၄၆၂ တန္ကို တရားခံႏုိင္ငံသား ၁၃၃ ဦး၊ ယာဥ္ယႏၱရား ၁ဝ၈ စီးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္ စစ္ေဆးေရး ဌာနမွ သိရသည္။

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*