ယူအက္စ္- တရုတ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရး -၄- (ျပန္လည္ ခ်င့္ခ်ိန္ ျပင္ဆင္မႈ ေနာက္ပါး၌ )

ယူအက္စ္- တရုတ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရး -၄- (ျပန္လည္ ခ်င့္ခ်ိန္ ျပင္ဆင္မႈ ေနာက္ပါး၌ )
January 3, 2017 Asian Fame

4:32 pm
ယူအက္စ္- တရုတ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရး -၄- (ျပန္လည္ ခ်င့္ခ်ိန္ ျပင္ဆင္မႈ ေနာက္ပါး၌ )

mintinအာရွ-ပစိဖိတ္-အေမရိကေဒသႀကီး (ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ၿခိမ္းလံုး) တြင္ တ႐ုတ္ အတြက္ေရာ၊ ယူအက္စ္အ တြက္ပါ အထူး သတိ ႀကီးႀကီးထား၍ ဦး ေဆာင္မႈႏွင့္ တာဝန္ ယူေပးၾကရမည့္ ေဒသခဲြ ၄ ခုရိွသည္။ စီးပြားေရးအဓိက အေနအထားကေန ယခု ဆယ္စုႏွစ္မတုိင္ ခင္ကစ၍ စစ္ေရးပါတဲြပါလာေသာ ‘ပါဝါ အမာ’ ကိစၥႀကီးျဖစ္လာေနသည္။ (၁) ကို ရီးယားကြၽန္းဆြယ္၊ (၂) ထိုင္ဝမ္၊ (၃) အ ေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္၊ (၄) ေတာင္တ႐ုတ္ပင္ လယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္ ေဆာင္းပါး၌ အဆံုးသတ္တြင္ ေဖာ္ျပထား ခဲ့ျဖစ္ ပါ၏။ ထုိအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ေျဖရွင္း၊ ခ်ိန္ညိႇျပင္ဆင္ေရး၌ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ ေက်းမႈ (Political Culture) တစ္ ရပ္ျမင့္ ျမင့္မားမား လိုအပ္ခ်ိန္ ဟုလည္း သံုးသပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ PC သည္ ဒီမုိကေရစီအရာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကိစၥ၊ ဤေနရာ၌ ေတာ့ ပိုေကာင္းေသာ ညိႇႏိႈင္း ရယူႏုိင္မႈဟု ယူၾကရပါမည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ PC လံုးဝ မရိွ၊ ယတိျပတ္ေျပာႏုိင္၏။ တ႐ုတ္တြင္ေတာ့ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံ ေရး PC မရိွဟု တစ္ထစ္ခ် မေျပာ႐ုံတမယ္သာရိွျငား ႏုိင္ငံတကာ အေရး၊ ေဒသတြင္း အာဏာျဖန္႔ ၾကက္ ထူေထာင္ေရး ထက္ သိကၡာရိွ ၾသဇာ တည္ေဆာက္ေရး တုိ႔၌ IPC ေခၚ စီးပြားေရးယွဥ္တဲြ သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံ ေရးဗ်ဴဟာသစ္ တစ္ရပ္ အ သြင္ေဆာင္ ‘ကမၻာ လႊမ္း ၿခံဳေရး ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕မႈ’ ရိွ ေနပါသည္။ လိမၼာပါးနပ္ မႈျဖင့္ ယွဥ္တဲြ၏။

ယခု ဆယ္စုႏွစ္ပိုင္း အေနအထား မ်ားအရ (ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး မ်ားထဲမွာမွ လဲြ၍) ႐ုရွား အေနျဖင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယား အေရးအား အေလးသိပ္မမူေတာ့သည့္ပံု ရိွေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥသည္ တ႐ုတ္တာဝန္ဟု ဤေဒသႀကီး အတြင္း၌ သာမက ကမၻာ့ကြန္ျမဴ နတီ၊ အထူးသျဖင့္ ဏ-၅ ထဲမွ ယူအက္စ္၊ ျပင္သစ္၊ အဂၤလန္ကဲ့ သုိ႔ ဒီမုိကေရစီ ထိပ္တန္းဗီတိုအာဏာ ၃ ႏုိင္ငံ အျပင္ အလွည့္က် လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားကပါ ယူဆ႐ုံတင္မဟုတ္၊ အရိပ္ျပလာၾက၏။ ထုတ္ေျပာ လာၾက၏။ လတ္တေလာႏွစ္ မ်ား၌ ပုိေျပာလာေနခဲ့ၾက ၏။ တ႐ုတ္အတြက္ စီးပြားေရး တြက္ေျခ ကိုက္ၿပီး လက္တဲြျဖဳတ္ မရေသာ ေတာင္အ ေမရိကႏွင့္ အာဖရိ ကႏုိင္ငံေတြ လည္း ထို အထဲပါေနသည္။ ဂ်ပန္ကေတာ့ ကာယကံ ရွင္တစ္ဦးမုိ႔ ထားပါဦး၊ တုိက္႐ိုက္ သက္ ဆုိင္ေသာေၾကာင့္ ခဏဖယ္ ထားလိုက္ လွ်င္ေတာင္မွ ဘရာဇီး၊ ေတာင္အာဖရိက၊ အိႏိၵယတုိ႔လို အၿမဲတမ္းအဖဲြ႕ဝင္ ျဖစ္လာ ႏုိင္ေျခလည္း ရိွၿပီး တ႐ုတ္ ဦးေဆာင္ေန သည့္ BRICS အဖဲြ႕ဝင္ေတြကိုယ္တုိင္ထုတ္ ေျပာလာၾက၊ ဖိအားေပး လာၾကျခင္းကို ေတာ့ ရီွက်င္းဖ်င္ ေသခ်ာစဥ္းစား သံုးသပ္ ခဲ့ပါသည္။

 ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၂ဝ၁၆အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ ႏ်ဴထိပ္ဖူး ထုတ္မည္၊ ထုတ္ၿပီ၊ စမ္းသပ္သည္ စသ ျဖင့္ေတြ ေျပာခဲ့၊ လုပ္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္မေရြး ထေဖာက္ ခဲြပစ္ႏုိင္သည့္ စနက္တံ ရိွေသာ္ လည္း အျခားတစ္ဖက္က ၾကည့္လွ်င္ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ျဖစ္ လာမႈအ ခ်ဳိ႕က (ယခင္က လံုးဝမရိွခဲ့ဖူး၍) အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္သည္။ ေျခာက္ ပါတီ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ရပ္ေနခဲ့ရေသာ္လည္း တ႐ုတ္ အေနျဖင့္ ေျမာက္ ကိုရီးယားကုိ ပို၍ နားခ်လာႏုိင္သကဲ့သို႔ ရိွလာေနခဲ့ သည္။ ဤကြၽန္းဆြယ္မွာ တ႐ုတ္ေရာ၊ ယူ အက္စ္ပါ ဘံုအက်ဳိး စီးပြားေတြ ကိုယ္စီ ကုိယ္င ရိွေနၾက၍လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက နားလည္ၿပီး သားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ေရွ႕ တုိးႀကိဳးပမ္း လာ ၾကေသာ္ျငား တကယ့္စိန္ ေခၚမႈက ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ႏွစ္ျခမ္းေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းတုိ႔၏ တင္းမာမႈ အက်ပ္အတည္းေတြျဖစ္ေနျပန္ပါ၏။ ၂ဝဝ၆၊ ၂ဝဝ၉ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ မွာ ႏ်ဴစမ္းသပ္မႈ တစ္ႀကိမ္စီႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ထဲမွာ ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ထားခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ကုလ သမဂၢက ပိတ္ဆို႔ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ထားခဲ့တာ ၂ဝဝ၆ ကတည္း ကျဖစ္၏။ ေပက်င္းႏွင့္ ဝါရွင္တန္ တုိ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မည္ မဟုတ္ျငား ေျမာက္ ကိုရီးယားကိစၥအေပၚ ေပက်င္း၏ တု႔ံျပန္ လာခ်က္မ်ားက အျပဳ သေဘာေဆာင္လာ ေနပါ၏။ ၾကည့္ရမည့္ အေရးႀကီး အခ်က္က ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ တုိက္႐ုိက္စစ္ပဲြျဖစ္၊ မျဖစ္ ဘဲဟုျမင္ရသည္။ တ႐ုတ္ အတြင္းသို႔ ေျမာက္ပုိင္း ဒုကၡသည္ေတြ စိမ့္ဝင္ လာေနမႈ ကလည္း ဝန္ထုပ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေနခဲ့ၿပီ။

ဤလို အခင္းအက်င္းမ်ဳိးမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ ေနာက္ဆံုးေန႔ေတြက သတင္း ျဖစ္ရပ္ တခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ေကာင္းဆုိး ထပ္မံ ေရာေထြး သြားေစျပန္သည္။ ေျမာက္ကိုရီး ယားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေသာ ယူ အက္စ္ဘက္က တစ္ခု၊ တ႐ုတ္ဘက္က တစ္ပုဒ္။ သြယ္ဝိုက္ ပတ္သက္ေနေသာ ယူ အက္စ္ဘက္မွ ကိစၥတစ္ရပ္။ တ႐ုတ္ဘက္ က နဂိုရွီက်င္းဖ်င္- အုိဘားမား စီမံထား ေသာ ပူးေပါင္းမႈျမႇင့္ တင္ေရး ေခါင္းစဥ္ ေအာက္ကပဲ သြားေနျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ေျမာက္ ကိုရီးယား အေပၚ ကုလသမဂၢက ႏွစ္စဥ္ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြ ေလးပံု တစ္ပံု ျဖတ္ေတာက္ ရန္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္တစ္ရပ္ ထပ္မံခ် မွတ္လိုက္တာ တစ္လေလာက္ပဲ ရိွေသး၏။ ၄င္း၏ ပို႔ကုန္ စုစုေပါင္း၏ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတင္ပို႔မႈကုိ အဓိကထား ျဖတ္ေတာက္ ပိတ္ဆုိ႔ေရးတြင္ ေၾကးနီ၊ နီကယ္၊ ေငြႏွင့္ သြပ္တုိ႔ကိုလည္း ပိတ္ဆို႔မႈစာရင္းထဲ ကုလသမဂၢက ထပ္မံ ထည့္သြင္းထား၏။ ဒါကိုလိုက္နာၾကဖို႔ သတိျပဳၾကဖို႔ တ႐ုတ္အစိုးရက စေနေန႔ မွာ ထုတ္ေျပာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ အမ်ား အျပားက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံ ကုန္သြယ္ေနၾကၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး က႑ မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားသည္။ က်န္တာ ေတြလည္း ဝယ္သည္။ ဆုိရွယ္လစ္ ႐ုပ္တု ႀကီးေတြကိုလည္း  ဝယ္ၿပီး ယူအက္စ္ႏွင့္ ဥေရာပသို႔ တစ္ဆင့္ ျပန္ေရာင္း သည္။ ရယ္စရာလား၊ ၿပံဳးရမည္လားမသိ။ ယခု တ႐ုတ္အစိုးရက တရားဝင္ လိုက္နာဖို႔ ေျပာၾကား လိုက္ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ခက္တာက ထံုးစံအတုိင္း သမၼတ ျဖစ္ မလာခင္ကတည္းက ေမႊေနေသာ ေဒၚ နယ္ထရမ့္ ျဖစ္၏။ အေမရိကန္ ႏ်ဴစြမ္းရည္ ကုိ အဆင့္ ထပ္မံ ျမႇင့္တင္ တုိးခ်ဲ႕မည္ဟု ယင္းတစ္ေန႔တည္းမွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကား(တြစ္တာမွာေရးသား) လိုက္တာ ျဖစ္ ၏။ ေျမာက္ကိုရီးယား ဘယ္သို႔ သေဘာ ထားမည္လဲ ဆုိတာက ဤေနရာမွာ တုိက္ ႐ိုက္ သက္ဆုိင္သည္ဟုဆုိႏုိင္ျငား ဤေဒသ ႀကီးအျပင္ ကမၻာ တစ္ဝန္း ႏ်ဴ ပိုင္ဆုိင္ေသာ၊ မပိုင္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ဘယ္လိုျဖစ္ကုန္ သည္လဲ။ ကိစၥေတာ့ မရိွေသး။ ဒါက လႊတ္ ေတာ္ (ကြန္ဂရက္) အတည္ျပဳ မွ ျဖစ္မည့္ ကိစၥ။ ထရမ့္တစ္ေယာက္တည္း သေဘာ ႏွင့္မရ။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထရမ့္ က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိုးႏွက္ေသာ စကား မ်ားေျပာေနဆဲ။ အဓိက ကေတာ့ စီးပြား ေရးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒ၊ အာရွႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒရယ္ လို႔ ထရမ့္မွာ တိတိပပ မရိွ၊ သို႔မဟုတ္ မ ေျပာေသးေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ယူကအ္စ္ သမၼတထံမွာ ကြန္ဂ ရက္ကို ေက်ာ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တခ်ဳိ႕ရိွေနသည္။ စိုးရိမ္စရာ သက္ေရာက္မႈေတြ အတြက္ အသီးသီး ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္ျဖစ္၏။ သို႔ျငား ခရစ္စမတ္ေန႔ သတင္းေတြအရ တ႐ုတ္ ဘက္က အေမရိကန္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ ျမႇင့္တင္ မည္ဟု ေၾကညာလိုက္ေၾကာင္း သိ ရျပန္ရာ စဥ္းစားရက်ပ္ကုန္ၾကျပန္သည္။ တကယ္တမ္းက ဆုိခဲ့ပါအတုိင္း ရီက်င္း ဖ်င္- အုိဘားမား ပူးတဲြခင္းက်င္းထားေသာ လမ္းအတုိင္း တ႐ုတ္ဆက္ေလွ်ာက္ေန ျခင္းဟု ေယဘုယ် ေျပာႏုိင္ပါသည္။

 ေတာင္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း မွာေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ ကာလတစ္ရပ္ ျဖတ္သန္းေန ဆဲျဖစ္ၿပီး အာရွ-ပစိဖိတ္ ဦး ေဆာင္ သူျဖစ္လာ ဖို႔မ်ားေနေသာ ဂ်ပန္က ေတာ့ ခပ္မဆိတ္ဘဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။

ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ား

ေမာ္စီတုန္းေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္ လွန္ေရးေၾကာင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ တ႐ုတ္ ေတြ ထုိင္ဝမ္ကြၽန္း ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ခဲ့သည္ ဟု ျမင္သူ၊ ယူဆ သူမ်ားျပားလွပါသည္။ သမုိင္း ကေတာ့ ရွည္လ်ား ႐ႈပ္ေထြးလွ၏။ ထားပါ ေတာ့။ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ တ႐ုတ္ (အိုဗာဆီး တ႐ုတ္) ေတြလည္း ဒီမုိကရက္ တစ္ မဟုတ္လွ်င္ေနမည္၊ ထိုဟာႀကီးကို  မႏွစ္ၿခိဳက္၍ စီးပြားပဲရွာၾကပါ၏။

၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြ ကတည္းက တ႐ုတ္အေနျဖင့္ ထိုင္ဝမ္ကုိ တရားဝင္အ ဆက္ျဖတ္ထားခဲ့၏။ ေဖာ္မိုဆာကိစၥ ကမၻာ ေက်ာ္ခဲ့ဖူး ပါသည္။ ယူအက္စ္ အေနျဖင့္ စစ္ေအးခတ္အဆံုးသတ္လုခ်ိန္၌ စစ္မ်က္ ႏွာမဖြင့္ခ်င္သည္ေရာ၊ လံုၿခံဳေရးကိစၥ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္ ရန္ပါ ရည္ရြယ္ ၍ ဂ်င္မီကာတာလက္ထက္ ၁၉၇၉ တြင္ တ႐ုတ္ တစ္ႏုိင္ငံတည္း မူဝါဒကို လက္ခံ သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ခဲ့သည္။ သို႔ျငား တ႐ုတ္က ထုိင္ဝမ္ကုိ စစ္ေရး အရေၾကညာ ထားပါက စစ္ေရးျဖင့္ ကာကြယ္ေပးမည္၊ တ႐ုတ္ကို တံု႔ျပန္၍ ထုိင္ဝမ္ ဘက္မွ ကာ ကြယ္ေပးမည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္သက္ ေရာက္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။

ဒါကို အုိဘားမားက ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၿပီး ၂ဝဝ၈ ကမၻာ့စီးပြား အက် ေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရး၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပိုျမႇင့္ တင္ၿပီး ကမၻာ လႊမ္းၿခံဳ အေနအထားေတြမွာ  တာဝန္ပိုခံယူဖို႔ ေနရာေပးလာခဲ့သည္။ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆကုိ စီးပြားေရး ဆက္ဆံ မႈျဖင့္ ေရွာင္လဲႊျခင္း ဟု ယူဆၾက သည္။ ခပ္ေသးေသး ျပႆနာေတြ အၿမဲ လုိလို ရိွေနေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေနာက္ဆံုးကာ လေတြမွာ တ႐ုတ္- ထုိင္ဝမ္ ဆက္ဆံေရးက ေတာ့ ေအးလိုက္၊ ပူလိုက္ တစ္လွည့္စီဟု ဆုိရေပမည္။ စစ္ေရးပိုင္းမွာ ထိပ္တုိက္တုိး မႈေရွာင္ရွားေရး အတြက္ ယူအက္စ္၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္ဝမ္ သံုးပြင့္ဆုိင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္ဟု ၿပီးခဲ့ေသာ ၁ဝ ႏွစ္ကို ၿခံဳငံုေတြ႕ျမင္သံုးသပ္ ႏုိင္ေသာ္လည္း ဒံုးက်ည္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာ ခ်ထားမႈ၊ Hot Line မွာ အႏၲရာယ္ မ်ားျပား လွသည့္ အတြက္ ဇုန္သတ္မွတ္ေရး ႀကိတ္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ႏွစ္ဖက္ (တ႐ုတ္- ထိုင္ဝမ္) ျပည္သူေတြၾကား အျမင္ပိုမေစာင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ေရွး႐ႈမႈတုိ႔ အတြက္ ၂ ပြင့္ ဆုိင္ ကိုယ္စီေရာ၊ သံုးပြင့္ ဆုိင္ေတြ ပါ ႀကိတ္ ေဆြးေႏြးၾက၊ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးၾကတာ ေတြ အေတာ္ မ်ားမ်ားရိွခဲ့၊ ရိွဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္သူမွ် မႏုိင္ႏုိင္ေသာ စစ္ေရး၌ အ႐ႈံး Zero-Sum သာထြက္မည္ကို သိထား၊ နား လည္ထားၾကသည္။ ထိုင္ဝမ္ အမ်ဳိးသား ေရး ဝါဒီေတြ လႊတ္ေတာ္မွာ အားေကာင္း ေသာ္လည္း ေခတ္အဆက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေတြက ထိန္းညိႇေပး ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာ၍ ရသည္။

ထိုင္ဝမ္ သမၼတသစ္ အျဖစ္ မာယင္ ယီြး (ပထမဆံုး ထုိင္ဝမ္အမ်ဳိးသမီး သမၼတ) ျဖစ္လာမည့္ ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ တ႐ုတ္ ျပည္မႀကီး၏ တ႐ုတ္ တစ္ႏုိင္ငံတည္း မူဝါဒ၊ ထိုင္ဝမ္ကုိ တ႐ုတ္ ၏ျပည္နယ္ခဲြ တစ္ခုသ ဖြယ္႐ႈျမင္ထားမႈ၊ စီးပြားေရး၌ တ႐ုတ္ ေတာင္ပိုင္း စက္မႈဇုန္ မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္ခ်က္မ်ား (နဂိုကတည္းက ရိွေန ႏွင့္ ၿပီးသားကိစၥမ်ားသာ) တုိ႔အ ေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တင္း တင္းမာမာ ကန္႔ကြက္ခ်က္ ေတြ ထိုင္ဝမ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း မွာ ယခင္အခ်ိန္ မ်ားကထက္ ပို ျမင့္တက္လာသလို ကြန္ဆာေဗး တစ္ (အထုိင္မပ်က္လို သူမ်ား)  အုပ္စုပင္ ၿငိမ္သက္ေန သည္လား၊ ေရငံုျပေန သည္လား ေဝခဲြမ ရမႈတခ်ဳိ႕ ခြၽန္ျမ ထြက္လာေနခဲ့ သည္။ယူအက္စ္- ထုိင္ဝမ္ လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ပိုရိွလာသည္။ ပုဂၢ လိကလမ္းေၾကာင္း ေတြက သီးသန္႔စီးပြား ေရးကိစၥေတြလည္း ပို မ်ား လာသည္။ ရီွက်င္း ဖ်င္က အုိဘားမားကို (ယူအက္စ္ ေရြးေကာက္ ပဲြမတုိင္ခင္ ေျခာက္လခန္႔ က) ႀကိတ္သတိေပးခဲ့သည္ ဟု သတင္းေတြ ရိွခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုး က အတည္ မျပဳခဲ့ျပန္။ ေနာက္ပိုင္း ထိုင္ဝမ္သမၼတသစ္ တက္ၿပီး ေတာ့ ယူအက္စ္၏ ထိုင္ဝမ္မဟာဗ်ဴဟာက နည္းနည္း ပိုေဝေဝဝါးဝါး ျဖစ္လာေနခဲ့၏။

တ႐ုတ္၏ ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (PLA-People’s Liberation Army)  ႏွင့္ ယူအက္စ္၏ ကာကြယ္ေရး ဝန္ ႀကီးဌာန (DOD) တုိ႔ ပူးတဲြသံုးသပ္ရန္ ေခါင္းခ်င္း တိုက္႐ိုက္ဆုိင္ ဒူးတုိက္ နဖူး တုိက္ေဆြးေႏြးၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္အခ်ဳိ႕ ထြက္လာျငား ထိန္ခ်န္ ထားတာ မ်ားသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာက ျမင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အာဆီယံထဲမွ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား တုိ႔လည္း ပါဝင္ေန သည္။ ပါ ရွန္း ပင္လယ္ေကြ႕မွ (တကယ္တမ္းက အာဖရိကေရွ႕ျခမ္းမွ စတင္) ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ထိ ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း ပုလဲ သြယ္ မဟာဗ်ဴဟာ သီအုိရီကို ျပန္တူးဆြ သံုးသပ္လာၾကသည္။ ယူအက္စ္မွာ အ မ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ (NSC) ေဆြး ေႏြးပဲြ အာဂ်င္ဒါထဲ အထိ ျပန္ထည့္လာ၏။ တ႐ုတ္လည္း ပိုဂ႐ုစိုက္ေန၏။ ထိုအခ်ိန္ မွာ သမၼတျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာ သြားၿပီးေသာ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ထုိင္ဝမ္ သမၼတဆီ ဖုန္း ဆက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုင္ဝမ္ကိစၥက ပို႐ႈပ္ေထြး နက္နဲေသာ ေနာက္ခံေတြ အ တုိင္းျဖစ္ႏုိင္ေျခလား ရာမွာ တြက္ခ်က္ ခန္႔ မွန္းရ ပိုခက္လာၿပီး သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ခ်ဥ္း ကပ္ ခ်ိန္ညိႇရေတာ့မည့္ကာလ ျပန္ေရာက္ လာေနပံု ရိွပါသည္။

မင္းတင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*