ထုိင္းေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လိုအပ္သည့္ အကူအညီႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားေပးမည့္ ေရႊအိပ္မက္ဖုန္း ေဆာ့ဖ္ဝဲ မိတ္ဆက္

ထုိင္းေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လိုအပ္သည့္ အကူအညီႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားေပးမည့္ ေရႊအိပ္မက္ဖုန္း ေဆာ့ဖ္ဝဲ မိတ္ဆက္
December 30, 2016 Asian Fame

3:31 pm
ထုိင္းေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လိုအပ္သည့္ အကူအညီႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားေပးမည့္ ေရႊအိပ္မက္ဖုန္း ေဆာ့ဖ္ဝဲ မိတ္ဆက္

(ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ )

ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားအ တြက္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီႏွင့္ သတင္း အခ်က္အ လက္ မ်ားေပးမည့္ ေရႊအိပ္မက္ ဖုန္းေဆာ့ဝဲကို အသံုး ျပဳႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ေရႊအိပ္မက္ ဟု အမည္ေပး ထားၿပီး အစ္ဆာရာ ျမန္မာ -Issara လူမႈ ကူညီေရးအဖြဲ႕ အစည္းမွ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ ထိုင္းသို႔ အလုပ္သြား ေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္သမား မ်ားႏွင့္  ထိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အလုပ္ သမားမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ ၍ အကူအညီ လိုသည့္အခါ ဆက္သြယ္ အကူအညီ ေတာင္းႏုိင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ တစ္ ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊအိပ္ မက္ေဆာ့ဖ္ဝဲ ကို ျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ Association for Labor and Development  အဖြဲ႕မွ  ေဒၚမာမာဦးက ဆိုသည္။

”အဲ့ဒီ ေဆာ့ဖ္ဝဲထဲမွာ ထုိင္းကို အလုပ္သြားလုပ္ မယ္ဆိုရင္ သိရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ အကူအညီ လိုရင္ ဆက္သြယ္လို႔ ရမယ့္ ဖုန္း နံပါတ္ေတြ အားလံုး ပါဝင္ပါတယ္” ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ ႏႈန္းထားထက္ ေငြေၾကး ပိုေပးရျခင္း၊ သတ္မွတ္ အ လုပ္အကိုင္ကို မလုပ္ရဘဲ အျခား အလုပ္ တစ္ခုကို  လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုေၾကးမ်ား အျပည့္အဝမရ ျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ (သို႔) ပြဲစားမ်ား၏ မတရားေခါင္းပံု ျဖတ္မႈမ်ားကို ခံရျခင္း စသည့္  အလုပ္သမား ျပႆနာ မ်ား အားလံုးကို အကူအညီ ေတာင္းခံႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊအိပ္မက္ေဆာ့ဖ္ဝဲပါ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ ေခၚဆိုအ ကူအညီ ေတာင္းရာတြင္လည္း ေခၚဆိုသူ အလုပ္သမား အေနျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုခ ကုန္က်မႈ မရွိေစရန္ ေဆာင္ ရြက္ထားေၾကာင္း ေဒၚမာမာဦးက ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါေဆာ့ဖ္ဝဲကို အသံုးျပဳရန္ အတြက္ ျပည္ ၊ ေအာင္လံ၊ မႏၲေလး၊ ေရးစသည့္ ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ လိုက္လံ ေဝငွ၊ အသံုးျပဳပံုျပဳ နည္းမ်ား အသိ ပညာေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အစ္ဆာရာသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာ ၊လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကုိ ကူညီ ေပးေသာ လူမႈ ကူညီေရး အဖြဲ႕ ျဖစ္ သည္။

ရဲလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*