စိန္ေခၚမႈ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၇

စိန္ေခၚမႈ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၇
December 30, 2016 Asian Fame

11:24 am
စိန္ေခၚမႈ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၇

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

မၾကာမီကာလအတြင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကုန္ဆံုး၍၂ဝ၁၇ ႏွစ္သစ္ကို ေရာက္ရွိလာ ေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာတို႔ သည္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ မေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုထားရစ္ၿပီး အေကာင္းမ်ားကိုသာႏွစ္သစ္သို႔ယူေဆာင္လိုၾက ကာ လူသစ္စိတ္ သစ္ျဖင့္ မဂၤလာရွိရွိျဖတ္သန္းလိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အျဖဴႏွင့္အမည္း၊ အလင္းႏွင့္အေမွာင္ စသည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားဒြန္တြဲေနေသာ သဘာဝႀကီးတြင္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုးကိုခြဲမရဘဲ အတူတကြယူေဆာင္သြားၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။

ႏႈတ္ဆက္ထားခဲ့ရေတာ့မည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အေရးပါ ေသာ ရက္စြဲမ်ားစြာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ အထူးျခား ဆံုးမွာ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔ျဖစ္ သည္။ ထိုေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာ အစိုးရ ပံုစံရပ္ဆိုင္း ၍ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ေသာ အရပ္သားစစ္စစ္အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာ ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ NLD   ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ သျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္မည္၊ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္မည္ဆိုလွ်င္ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းသာ တပ္မေတာ္ ကျပင္ေစလိုသည္ စသည္ျဖင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟူေသာ ရာထူးအသစ္ တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္မွာလည္း ၂ဝ၁၆ ၏ထူးျခားမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

NLD  အစိုးရတက္လာစအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ေသာတပ္မေတာ္ႏွင့္ အတိုက္အခံအင္အားစုအေနျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာရပ္တည္ခဲ့ေသာ NLD  အစိုးရတို႔အၾကား ျပႆနာမ်ားရွိလိမ့္မည္ဟု ေတြးထင္ယူ ဆထား ၾကေသာ္လည္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ပါးပါးနပ္နပ္ႏွင့္ပညာသားပါပါ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဟန္ခ်က္ညီညီျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႀကီးႏွစ္ခု အေပး အယူမွ်မွ် လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေနမႈသည္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထူးျခားမႈတစ္ခုျဖစ္ သည္။ ဤသို႔ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသလို စိန္ေခၚမႈ မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈသည္ ဟန္ခ်က္ညီညီရွိေနဖို႔လိုသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးမႈ အသားမက်ေသးမီတြင္ လြတ္လပ္မႈကိုဦးစားေပး မိသျဖင့္ လံုၿခံဳမႈအားနည္း ကာ ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ား၊ အႏိုင္အထက္ျပဳမႈမ်ား မ်ားျပားလာကာ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း လူစည္ကားရာအရပ္မ်ား တြင္ ေနထိုင္ရသည္ပင္မလံုမၿခံဳျဖစ္လာသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျပန္လည္တ င္းက်ပ္လာရ သည္မ်ားလည္း ဤႏွစ္အတြင္းတြင္ပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အလားတူပင္ အမုန္းစကားမ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳးအၾကား၊ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္အျခား တစ္ခုအၾကား၊ လူအစုအဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္အျခား တစ္ခုအၾကားတို႔တြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ က်င္းပကာ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္ေဒ သအခ်ိဳ႕တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားတစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားလာျခင္း၊ အေနာက္တံခါးျပႆနာ မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားကို သံတမန္နည္းျဖင့္ ခုခံေနရျခင္း၊ ေဒၚလာေငြေစ်း အဆမတန္ျမင့္တက္မႈ၊ အလုပ္အ ကိုင္ရွားပါးမႈ၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပို႔ကုန္နည္းပါးမႈ၊ ေစ်းကြက္ အစရွိေသာ စီးပြား ေရးဆိုင္ရာ ရင္ဆိုင္ ရမည့္ကိစၥမ်ား မ်ားျပားေနျခင္း၊ အေျခခိုင္ေနခဲ့ေသာ အက်င့္ ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေနရျခင္း စေသာ ဘက္ေပါင္းစံုမွလာေ သာ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း အမွန္ပင္ရွိေနသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ NLD  အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိလာသလို စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္ သာျဖစ္သည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ စည္းကမ္းတက် လိုက္ပါႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေပၚျပဴလာနယူးစ္က ယံုၾကည္ သည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*