၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း အထူးျခားဆံုး ျဖစ္ရပ္မ်ား

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း အထူးျခားဆံုး ျဖစ္ရပ္မ်ား
December 28, 2016 Asian Fame

12:39 pm
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း အထူးျခားဆံုး ျဖစ္ရပ္မ်ား

2016-events၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္သည္ ယခင့္ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ မတူ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ လြန္စြာထူး ျခားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ အတြက္ အႀကီးမားဆံုး အေျပာင္းအလဲ တစ္ ရပ္ကိုလည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းကား  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မွ ေမြးထုတ္ေပး လိုုက္ေသာ အရပ္သား အစိုးရသစ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္း အလဲသမိုင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္မွရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အရပ္သား အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ပထမဆံုးစတင္ တာဝန္ယူရေသာ ယင္းခုႏွစ္တြင္ ေခ်ာက္ခ်ားစရာ သတင္းမ်ား၊ စိတ္ မေကာင္း ျဖစ္ ဖြယ္ ရာ ျဖစ္ရပ္ဆိုးမ်ား၊ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသးသည္။

ယင္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ လည္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ပုဂံငလ်င္ျဖစ္သည္။

ထိုမွ်မကေသး သိသိသာသာ မ်ားျပားလာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား (အထူးသျဖင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား)၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေရေဘးနစ္ျမဳပ္မႈ၊ တစ္ေက်ာ့ျပန္ တိုက္ပြဲ၊ ထပ္မံအၾကမ္းဖက္ ခံလိုက္ရသည့္ ရခိုင္အေရး၊ မေလး ရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပါဝင္ဆႏၵျပသည့္ ဘဂၤါလီ အေရးစသည့္ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားပါ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေရးပါၿပီး မျဖစ္မေန သိေနၾကရမည့္ တုိင္းျပည္ အတြက္ အေရးပါေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ကို ေပၚျပဴလာနယူးစ္ မွ ေရြးခ်ယ္စုစည္း၍ ေဖာ္ျပလိုက္ ရပါသည္။

ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည့္  လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား

လႊတ္ေတာ္မ်ား ျပန္လည္ စတင္ က်င္းပသည့္ေန႔ မ်ား (၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃ ရက္ ေန႔) ကို ျပည္သူ အားလံုးလိုလို သတိျပဳ ေစာင့္ၾကည့္ ေနခဲ့ၾကသည္။ NLD မွကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ပါဝင္ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအ ေဝး ပထမဆံုးေန႔ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ကိုမူ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအစည္း အေဝးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ အ မ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကရင္ တိုင္းရင္း သား ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ ရခိုင္အမ်ိဳး သားပါတီမွ ဦးေအးသာေအာင္ တို႔ကို ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ေအာင္ပြဲ၊  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေအာင္ပြဲ ( သုိ႔မဟုတ္ ) ၉ ဦးေျမာက္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ( မတ္လ  ၁၅ )

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ (၉) ဦးေျမာက္ သမၼတ အျဖစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ကို မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ အခမ္းအနား တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။   ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၅၇ ဦးရွိသည့္ အနက္ ၄ ဦးခြင့္ယူထားေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသူ ၆၅၃ ရွိခဲ့ၿပီး  ၆၅၂ ဦးမွ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၃၆ဝ ျဖင့္ ဦးထင္ေက်ာ္က သမၼတျဖစ္လာ ခဲ့ၿပီး   ေထာက္ ခံမဲ ၇၉ မဲျဖင့္ ဒုသမၼတ ၂၊ ဦးျမင့္ေဆြက ေထာက္ခံမဲ ၂၁၃ မဲျဖင့္ ဒုသမၼတ ၁ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သမၼတ အျဖစ္  ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ”ျပည္သူေတြက ေပးတာ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေစတနာ ေမတၱာနဲ႔ျဖစ္တာပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေအာင္ပြဲ ပါ အစ္မ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ရဲ႕ေအာင္ပြဲ ပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာရာတြင္ ၄င္းစီးနင္း လာသည့္ ကား ေပၚမွေန၍ ဦးထင္ေက်ာ္ က မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္ေထာက္ခံသူမ်ား အၾကား ေဝဖန္မႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ မဘသဂယက္
( ဇူလိုင္  ၁၂ )

”မဘသအဖြဲ႕ မလုိအပ္ေတာ့ဘူး”ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျပည္သူမ်ား အၾကား ႏွစ္ဖက္ေဝ ဖန္ မႈ ျမင့္ တက္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း မဘသဂယက္သည္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္မဟာ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္စာျဖင့္ အဆံုး သတ္ခဲ့သည္။

6k3a8731သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္လ  ( ၾသဂုတ္လ )

ၾသဂုတ္လ တစ္လလံုး၏ သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ မ်ားထက္ဝယ္ ေနရာ ယူထားခဲ့ သည့္ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခုစလံုးက စိတ္မခ်မ္းေျမ့ ဖြယ္ရာ သတင္းမ်ားျဖစ္ သည္။

ယင္းအနက္ တစ္ခုမွာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ခဲ့မႈျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ အတြင္းကလည္း ျဖစ္ခဲ့သလို ယခုႏွစ္တြင္ လည္း ထပ္မံျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး မတူညီ သည္က ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ကေလာက္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား အလ်င္ အျမန္ မရ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

6k3a2281 ေနာက္ထပ္ သတင္းက ငလ်င္ သတင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အၿပီး  ႏွစ္ေပါင္း ၄၁ ႏွစ္ အၾကာမွ ပုဂံ တြင္ ျပန္လည္ လႈပ္ခတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ ဘက္ ၁၂ မိုင္ခန္႔ အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္ အား ၈ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိ အင္ အားျပင္း ငလ်င္တစ္ခု ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီခန္႔က လႈပ္ခတ္ခဲ့ သည္။ ငလ်င္ဒဏ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ယင္း ငလ်င္ေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ သာသနိက အေဆာက္အအံု ၂၆၄ ခု ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၂ဝ၆ ခုပ်က္စီး ခဲ့သည့္အျပင္ လူ ၃ ဦးပါ ေသဆံုးခဲ့သည္။

dsc_5819

၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ ( ၾသဂုတ္ ၃၁ – စက္တင္ဘာ ၃ )

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ပင္လံု အစည္းအေဝး က်င္းပ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ ၇ဝ ခန္႔ အၾကာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏သမီးျဖစ္သူ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ ကို ေအာင္ျမင္ စြာ က်င္းပခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ အထိ ေလးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ေသာ ညီလာခံသို႔ အစိုးရ၊ လႊတ္ ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ သင့္ ပါဝင္ထုိက္သူ မ်ား အစုအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ညီလာခံ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ မ်ားသည္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဟုဆို၍ ‘ဝ’ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွာ ညီလာခံ မွ ထြက္ခြာသြားခဲဲ့ သည္။

dsc08283အင္းဝ အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္အမႈ ( စက္တင္ဘာ  ၁၉ )

စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျဖစ္ခဲ့ ေသာ ထူးျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားအနက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အႏွံ႔သာမက ကမၻာ့မီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ား ထက္သို႔ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ ကိစၥမွာ အမ်ား သိၿပီးျဖစ္သည့္ အင္းဝ အပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္အ မႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းအမႈမွာ ယခုတုိင္ အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ တရား ႐ုံး၌ ႐ံုးထုတ္ စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဇာ္ဝင္း အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ ေကာ္ မရွင္မွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည္။

ေအာင္စိုးမိုးေက်ာ္ ေရယာဥ္ နစ္ျမဳပ္မႈ  ( ေအာက္တိုဘာ  ၁၄ )

ခ်င္းတြင္းျမစ္ အတြင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ေန႔ နံနက္ပိုင္းက နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ ေအာင္စိုးမိုးေက်ာ္ ေရယာဥ္ နစ္ျမဳပ္မႈ မွာ ေအာက္တို ဘာလ အတြင္း ျဖစ္ ပ်က္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အနက္ ျပည္သူ လူထု စိတ္အထိခိုက္ ရဆံုး ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရယာဥ္ နစ္ျမဳပ္မႈ တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၃ဝ ဦး ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့သည္ က ျပည္သူတုိ႔ အၾကား တြင္ ပိုမို စိတ္ထိခိုက္စရာ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ( ေအာက္တိုဘာ  ၉ )

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ အေျခစိုက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ အပါအဝင္ နယ္ျခား ေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သံုးခုကို အၾကမ္း ဖက္ စီးနင္းသူမ်ားက ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ အေစာႀကီးတြင္ ဝင္ ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ ယင္းေန႔တြင္ပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦးေသဆံုးၿပီး တစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အ လြန္စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚထားဖူးေသာ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ ယင္းကိစၥရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာ တစ္ခု ၏ ေရး သားေဖာ္ျပ မႈမ်ားမွာလည္း ျဖစ္စဥ္အမွန္ ႏွင့္ ကင္းကြာေနသည္ဟုဆိုကာ အစိုးရပုိင္း တာဝန္ရွိ သူတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အၾကား ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ ခဲ့ၾကသည္။

ဒု-ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို တာဝန္မွ ရပ္စဲ

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ျပည္သူ အမ်ား စိတ္ဝင္စားခဲ့ သည့္ အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား လည္း ရွိေနပါေသးသည္။ ယင္းတို႔အနက္ တစ္ခုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္းဝင္းကို တာဝန္မွ ရပ္စဲလုိက္သည့္ သတင္း ျဖစ္ သည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရလက္ ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ပယ္ လုိက္ျခင္း ျဖစ္ သည္။ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ဆည္မ်ားတြင္ ငါးေမြး ရန္ကိစၥ၊ မိုးစပါး စိုက္ပ်ိဳးပါက ဆည္ေရေပးရန္ ကိစၥ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူႏွင့္ သေဘာ ထားျခင္း မတိုက္ဆိုင္၍ စကား အေခ်အတင္မ်ားခဲ့ေသးေၾကာင္း တာဝန္မွ ရပ္စဲခံရအ ၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေဒါက္တာ ထြန္းဝင္း က ေျပာၾကားခဲဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၆၆

အျခားေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း သိသာထင္ရွား လာသည့္ကိစၥမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရ လက္ထက္က တည္းက ထင္ရွားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ ဆက္ သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ အေရးယူ ခံရမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅ ေႏွာင္းပုိင္း အတြင္း က ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မျဖင့္ ဖမ္း ဆီး တရားစြဲဆုိျခင္းခံရေသာသူမ်ားအားလုံး နီးပါး အၿပီးသတ္ အျပစ္ဒဏ္ အသီးသီးခ်မွတ္ခံခဲ့ရ သည္။ ယခင္က အစိုးရပုိင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ မွ တာ ဝန္ရွိသူမ်ားကို ပုတ္ခတ္ ေစာ္ကားလွ်င္သာ ဖမ္းဆီးအ ေရးယူခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို အသံုးျပဳ၍ တရား႐ံုးတြင္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုထားေသာ အမႈေပါင္း ၄၅မႈ ရိွခဲ့ကာ ယင္း အထဲတြင္ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း တရားစြဲဆိုေသာ အမႈ မ်ားလည္း ပါဝင္လာခဲ့သည္။

img_7258ကိုဖီအာနန္ကို ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ခန္႔

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴးေဟာင္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိ ဘယ္ ဆုရွင္ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသ႔ို ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရာက္ရွိ လာခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည့္ သတင္း ကလည္း လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားခဲ့သည့္ သတင္း တစ္ ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းအႀကံေပး ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို အစိုးရထံ သို႔ တင္သြင္း သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ မစၥတာ ကိုဖီ အာနန္အား ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ျမန္္မာျပည္တြင္း ရွိ အမ်ိဳးသားေရး တက္ ၾကြ လႈပ္ရွားၾကသည့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈ မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

တစ္ေက်ာ့ျပန္ တိုက္ပြဲ

၂၁ ရာစု ပထမပင္လံု ညီလာခံ အၿပီးေနာက္ တစ္ ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္္နယ္ တုိ႔မွ တပ္မေတာ္ႏွင့့္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တုိက္ပြဲ သတင္းမ်ား ကလည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၏ ေႏွာင္းပိုင္း စာမ်က္ႏွာမ်ား ထက္ေနရာ ယူခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တံ့ေရး ႏွင့္ ပင္လံုညီလာခံကို ေထာက္ခံေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈမ်ားစြာလည္း ရန္ကုန္ အပါ အဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးအေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား၌ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံေသာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပြဲ မ်ားလည္း ျပဳ လုပ္ခဲ့ ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဦးဝင္းထိန္၏ စကားမ်ား

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟို အလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္ ၏ေျပာစကား မ်ားကိုလည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ျပည္ သူမ်ားအေပၚ လႈပ္ခတ္သြားေစသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ား အတြင္း ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။
မြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား စစ္ေဆးခံရ

တိုင္တန္းမႈ မ်ားအရ မြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲႏွစ္ဦး တို႔သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဖြဲ႕ စည္းေပး ေသာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးမႈကို ခံေနရသည့္ သတင္းသည္ လည္း ျပည္သူ မ်ားၾကား လူေျပာမ်ားခဲ့သည့္ သ တင္း ျဖစ္သည္။

မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုး ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္း ေနာက္ထပ္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္တစား ျဖစ္ခဲ့သည့္ သတင္းမွာ မေလးရွား ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ေျပာစကား မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီ မ်ားကို ညႇဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ေနသည္ဟုဆို၍ မေလး ရွားႏိုင္ငံ တြင္ ဘာသာ ေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆႏၵျပခဲ့ သည့္ သတင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဆႏၵျပ ပြဲ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလံကို မီး႐ိႈ႕ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ႐ုပ္ပံုကို ဖိနပ္မ်ားျဖင့္ နင္းေနသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ား အေပၚ ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ျဖင့္ တက္လာေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သက္ တမ္း ၉လတာကာလ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၉ လတာ ကာလအတြင္း ေကာင္းေသာ အျဖစ္မ်ားရွိခဲ့သကဲ့သုိ႔ ဆိုးေသာ အပ်က္မ်ားလည္း ရွိေပ သည္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး အတြက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီ လာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ ခဲ့ေသာ္ လည္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ တုိက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ အဆံုးအ႐ႈံး မ်ားလည္း ရွိေနခဲ့သည္။ အေမရိ ကန္ ျပည္ေထာင္စု မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္က  Sanction မ်ားကို ယခု အစိုးရ လက္ထက္ ဖြင့္ေပးလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။ မ်ားျပား လွေသာ မႈခင္းျဖစ္ရပ္ မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ၏ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈေရး အေပၚ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကို  ျပည္သူမ်ား ေမးခြန္းထုတ္ လ်က္ ရွိၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ၂ဝ၁၆ ကား စာမ်က္ႏွာ ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ သမိုင္းဝင္ အေျပာင္းအလဲႀကီး တစ္ရပ္ကို ယူေဆာင္လာခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆ သည္ ဆံုးခန္း တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ က်န္ရွိ ေနေသးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အေနျဖင့္  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ကို မည္သို႔ သမိုင္း သစ္ ေရးထိုးၾကမည္လဲဆိုသည္မွာ…။

ၿဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*