သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားႏွင့္ သူၾကြယ္မ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားမည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ကက္ဘိနက္

သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားႏွင့္ သူၾကြယ္မ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားမည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ကက္ဘိနက္
December 28, 2016 Asian Fame

3:12 pm
သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားႏွင့္ သူၾကြယ္မ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားမည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ကက္ဘိနက္

myat-min

ယခုကာလသည္ ေရြးခ်ယ္ခံ အေမရိကန္သမၼတတစ္ဦးအေနျဖင့္ တရားဝင္အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈမျပဳမီကာလအတြင္း၌ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစရန္အလို႔ငွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအဖြဲ႕ (Transition Team) ကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ ေနရခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ကိုဦးေဆာင္ေနသူမွာ ဒုသမၼတေလာင္းအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ျခင္းခံထားရသူ မစၥတာ Mike Pence ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ယခင္က အင္ဒီယားနား ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ျဖစ္ခဲ့ကာ ယခုအခါထရမ့္အစိုးရ အတြင္း ရာထူးေနရာခန္႔ထားေရးကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိက အေရးပါသည့္ ေနရာ၌ ရွိေနေပသည္။ သူသည္ ေရွး႐ိုး စြဲသမားမ်ားအၾကား လူႀကိဳက္မ်ားသူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး သမၼတေဟာင္း ဂြၽန္အက္ဖ္က ေနဒီႏွင့္ မာတင္လူသာကင္းတုိ႔ကို ေလးစား အားက်သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကို အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္သူတစ္ဦးအျဖစ္ လူသိမ်ားလွၿပီး အင္ဒီယားနားျပည္နယ္၌ ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ ပါတီအတြင္းတြင္ တတိယအဆင့္အျမင့္ ဆုံးရာထူးျဖစ္သည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ Republican Conference ၏ ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

သေဘာထားတင္းမာေသာ မစၥတာ Tom Price သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးအျဖစ္လ်ာထား ျခင္းခံရသူျဖစ္ၿပီး ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ အ႐ိုးအထူးကု ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ကာ သမၼတအိုဘားမား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ားကို ေတာက္ေလ်ာက္ ေဝဖန္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။ (၆)ႀကိမ္ဆက္တိုက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူ အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ မစၥတာ Tom Price သည္ သမၼတအိုဘားမား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ Obamacare ကို ဖ်က္သိမ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိက ဇာတ္ေကာင္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

Elaine Chao သည္ မစၥတာထရမ့္၏ကက္ဘိနက္တြင္ အေရးပါေသာ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ လ်ာထားခံထားရေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ ထိုင္ဝမ္တြင္ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံး အာရွႏြယ္ဖြား အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာမည့္သူျဖစ္ေပသည္။ သမၼတ ဘုရွ္လက္ထက္ ၂ဝဝ၁ မွ ၂ဝဝ၉ အထိ Labour Department ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ လူမ်ားစု ေခါင္းေဆာင္ Mitch Mcconnell ၏ဇနီးျဖစ္ၿပီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

Jeff Sessions သည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံထားရသူျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေက်ာင္းသားမ်ားသာမက သူႏွင့္ဆုံဖူးသူတိုင္း၏ ေလးစားျခင္းကိုခံရသူျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာထရမ့္ကခ်ီးမြမ္းေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ မစၥတာထရမ့္၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ စည္းလုံးညီၫြတ္ေစေရး ႏွင့္ ဥပေဒေအာက္တြင္ တရားမွ်တမႈရွိေစေရးကို အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ အီရတ္က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ေထာက္ခံခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးေရး အစြဲႀကီးသူတစ္ဦးအ ျဖစ္ သူ၏လုပ္ငန္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စြပ္စြဲခံထားရသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။

Mike Pompeo သည္ CIA ေထာက္လွမ္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္လ်ာထားခံထားရသူျဖစ္ၿပီး သေဘာထား တင္းမာေသာ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ၅၂ ႏွစ္ အ ရြယ္ မစၥတာ Pompeo သည္ ျပည္နယ္ အႀကိဳေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မစၥတာထရမ့္ ၏ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ ဖေလာ္ရီဒါအမတ္ Marco Rubio ကို ေထာက္ခံခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတအိုဘားမား၏ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယားေစ့စပ္ ညိႇႏိႈင္းမႈကို ျပင္းထန္ စြာေဝဖန္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ဂြာတာနာမိုအက်ဥ္း စခန္းပိတ္သိမ္းေရးကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

General Micheal Flynn သည္ သေဘာထားတင္းမာသူျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးအႀကံေပးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ လ်ာထားျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ ၎သည္ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၾကယ္သုံးပြင့္အဆင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ၏ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ (Radical Islam) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ သေဘာ ထားအျမင္မ်ားေၾကာင့္ တာဝန္မွ ရပ္စဲျခင္းခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ”အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္မ်ားႏွင့္ ၎၏မဟာ မိတ္မ်ားအေပၚဆင္ႏႊဲေနေသာ ကမၻာလုံး ဆိုင္ရာစစ္ပြဲကို ကြၽႏု္ပ္တုိ႔မည္ကဲ့သုိ႔ အႏိုင္ယူမည္နည္း”(The Field of Fight- How we can win the global war against Radical Islam and Its allies) ဟူေသာ စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအား ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ေထာက္ခံခဲ့သူျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတေလာင္း ဟီလာရီကလင္တန္အား အက်ဥ္းခ်ထားသင့္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၎သည္ IS စစ္ေသြးၾ<ြကမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရာ၌ ႐ုရွား ႏုိင္ငံႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းလိုသူျဖစ္ၿပီး ၎အား ႐ုရွားႏုိင္ငံပုိင္ RT သတင္းဌာန၏ သတင္းေၾကညာမႈတြင္ မၾကာခဏျမင္ေတြ႕ေနရမႈအတြက္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသူလည္းျဖစ္သည္။

Reince Priebus သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရမည့္သူျဖစ္သည္။ အသက္ ၄၄ ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ မစၥတာ Priebus သည္ အစိုးရအမႈထမ္း အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖူးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အိမ္ျဖဴေတာ္မူဝါဒဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးျခင္းလည္း မရွိေသးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေနေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ Paul Ryan ႏွင့္ အလြန္ရင္းႏွီးသူတစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္။Nikki Haley သည္ ကုလသမဂၢဆုိင္ ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္လ်ာထားခံထားရသူျဖစ္သည္။ မစၥတာထရမ့္ကို မေထာက္ခံမီ ပါတီတြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ဖေလာ္ရီဒါအမတ္ Marco Rubio ႏွင့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္အမတ္ Ted Cruz တုိ႔ကို ေထာက္ခံခဲ့သူျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ-အ ေမရိကန္ႏြယ္ဖြား အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ သူမသည္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားအစဥ္ျဖစ္ ေနေသာ ေတာင္ကာ႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္၏ ပထမဆုံးအမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ဇာတ္ခုံတြင္ အေမရိကန္တုိ႔ကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မစၥတာထရမ့္က ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

Besty Devos သည္ အသက္ ၅၈ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ လ်ာထားျခင္းခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ သူမက မစၥတာထရမ့္သည္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ပါတီကို ကိုယ္စားမျပဳေသာသူစိမ္းတစ္ဦးသာျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တြင္ အဆိုပါရာထူးအား လက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ ရီပတ္ဗလစ္ ကန္ပါတီအား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ ေနေသာ ဘီလ်ံနာသူၾ<ြကယ္တစ္ဦး ျဖစ္႐ုံမက မစ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ ဥကၠ႒တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ပါတီမွ ေထာက္ခံအားေပးေသာ ကိုယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း (Charter Schools) မ်ား၏ အဓိကအက်ိဳးေဆာင္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

Mitt Romney သည္ မက္ဆာခ်ဴး ဆက္ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အိုဘားမားအား ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သူ၊ ဘီလ်ံနာတစ္ ဦးအေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ရန္မကိုက္ညီပါဟု ထရမ့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ဖူးသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ေရြးခ်ယ္ ခံသမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏ထိပ္တန္း ကက္ ဘိနက္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာရန္ အလားအလာေကာင္းေနပါသည္။ ဒုသမၼတေလာင္း မစၥတာ Pence က မစၥတာ Romney သည္ အေမရိကန္ထိပ္တန္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထဲတြင္ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္တတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။

General James Mattis သည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ လ်ာထားျခင္းခံထားရသူျဖစ္ၿပီး အၿငိမ္းစားမရိန္းတပ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ၆၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး သူ႔အား ေခြး႐ူး (Mad Dog) ဟု နာမည္ေျပာင္အျဖစ္ ေခၚေဝၚၾကပါသည္။ မစၥတာထရမ့္က ၎အား တကယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဟု ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါသည္။ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ ၄၄ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားဆင္ႏႊဲခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရး ကြၽမ္းက်င္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Mattis သည္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ဖလူဂ်ာ တိုက္ပြဲတြင္ အဓိကဇာတ္ေကာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁ဝ မွ ၂ဝ၁၃ အထိ အေမရိကန္အလယ္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အာဖရိကမွ အာရွအလယ္ ပုိင္းအထိပါဝင္ၿပီး အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္စစ္ ဆင္ေရးအားလုံးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္မွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအား ကာကြယ္ေရးဝန္ ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့မည္ဆုိပါက စစ္သည္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ စစ္ဘက္မွအၿငိမ္းစားယူၿပီး ၇ ႏွစ္ၾကာမွသာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရမည္ဟူေသာ ဥပေဒကို စြန္႔လႊတ္ရေတာ့မည့္အေနအ ထား ရွိေနပါသည္။

Steven Mnuchin သည္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္လ်ာထားျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ သူၾ<ြကယ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းျဖင့္ အေပါင္ဆုံးေသာ အိမ္ရာမ်ားစြာကို သိမ္းယူျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာလာ ေသာသူဟုလည္း လူသိမ်ားလွပါသည္။

Rex Tillerson သည္ Exxon Mobile ေရနံကုမၸဏီႀကီး၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားျခင္းခံထားရသူျဖစ္သည္။ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မစၥတာ Tillerson သည္ အစိုးရအရာထမ္း အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ေနေသာ Exxon Mobile ေရနံကုမၸဏီႀကီးကို စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ ႏွင့္လည္း အလြန္အကြၽမ္းဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္ ပါသည္။ ၎အား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္စဥ္းစားမႈအေပၚ ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ရီပတ္ဗလစ္ကန္ ပါတီတြင္းမွပင္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း မစၥတာ ထရမ့္က ၎သည္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္႐ုံမကဘဲ တစ္ကမၻာလုံးႏွင့္ရင္းႏွီးဝင္ဆံ့သူ၊ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္သူ ကစားသမားေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ မၾကာေတာ့မည့္ကာလတြင္ သမၼတျဖစ္လာေတာ့မည့္ မစၥတာ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ႏွင့္ သူ၏ ထူးျခားေသာ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံကို ေျပာင္းလဲမႈတစ္စုံ တစ္ရာျဖစ္ေပၚလာေစမည္မွာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ျမတ္မင္း (စက္မႈ)

Trump election: The people around the president-elect
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37999969

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*