ဂေယာက္ဂယက္ ေခ်ာက္အိပ္မက္မွ မႏိုးထခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ဂေယာက္ဂယက္ ေခ်ာက္အိပ္မက္မွ မႏိုးထခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆ ျမန္မာ့စီးပြားေရး
December 28, 2016 Asian Fame

11:04 am
ဂေယာက္ဂယက္ ေခ်ာက္အိပ္မက္မွ မႏိုးထခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

economy

မၾကာခင္ ရက္ပုိင္း ဆုိလွ်င္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကုန္ဆုံး၍ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္း သုိ႔ ခ်င္းနင္း ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေဟာင္း တစ္ႏွစ္ၿပီး ၍ ႏွစ္သစ္ တစ္ခု သုိ႔ ကူးေျပာင္းပါက အတိတ္ မ်ားကုိ ႏွစ္ေဟာင္းမွာ ထားလုိသူမ်ား ရွိေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္လုံးျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေန မ်ားကမူ အရိပ္ ကဲ့သုိ႔ လုိက္ပါ လာဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ ေဒၚလာေစ်း မၿငိမ္သက္မႈသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သာမက သာမန္ လူတန္းစားမ်ားပါ စိတ္ဝင္ စား လာရေလာက္ ေအာင္အထိ အတက္အက် အနိမ့္အျမင့္ၾကမ္းလွ သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ ႏွစ္စပုိင္းျဖစ္ေသာ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔ ဗဟုိဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္း ေငြလဲ လွယ္ႏႈန္းသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃ဝဝ က်ပ္ အထိ ျမင့္တက္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾကားလ မ်ားျဖစ္ေသာ NLD အစုိးရ တက္လာခါစ လမ်ားတြင္ ေဒၚလာေစ်းမ်ား ၁၁၆၈ က်ပ္အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး တရိပ္ရိပ္ ျပန္လည္ျမင့္ တက္လာေနရာမွ ေနာက္ဆုံး ၁၄ဝဝ က်ပ္ ဝန္းက်င္ ေပါက္ေစ်း ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဂယက္

အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ၏ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပထမ ေျခာက္လ ေႏွးေကြးရသည့္ အေၾကာင္း ရင္းမ်ားထဲ တြင္  ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခံခဲ့ရ ျခင္းက အဓိက အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ပါေန သည္ဟုဆုိသည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ NLD အစိုးရ တက္လာၿပီး ေနာက္ ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ အသစ္၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ကိုးထပ္ႏွင့္ အထက္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု စီမံ ကိန္းအားလံုးကို ရပ္နားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္း ကဲ့ သုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ ရပ္နားခဲ့ ရသည့္ အတြက္ ေငြေၾကးနစ္နာမႈ မ်ားရွိခဲ့ၿပီး ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ အေျခခံ အလုပ္သမား မ်ားအထိ နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳခဲ့ရ သည္ သာျဖစ္သည္။ မူဝါဒတစ္ခုအား ခ်မွတ္ၿပီး မၾကာ ခဏ အေျပာင္းအလဲ လုပ္တတ္ေသာ သေဘာကုိ ေတြ႕ရသည္။

မူဝါဒဆုိင္ရာ ေဝဝါးမႈ

ယခု၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံး၏ စီးပြားေရး အေျခ အေနမ်ားကုိ သုံးသပ္မည္ ဆုိပါက ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၄င္း မတုိင္ခင္ အေျခအေနမွ စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး တုံ႔ေႏွးမႈ အစ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္လမ်ားမွ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ တြင္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ အထိုက္ အေလ်ာက္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာ သည္ႏွင့္ အမွ် အစုိးရသစ္ မည္သူ ျဖစ္ လာမည္ကုိ ေစာင့္ ၾကည့္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ နား ခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရသစ္ ၏ မူဝါဒကုိ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾက သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရသစ္သည္ ၄င္းတုိ႔၏ စီး ပြားေရးမူဝါဒ မ်ားကို ေလးလအၾကာ ဇူလုိင္လ ၂၉ရက္ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုကမူ အဆုိပါ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ပုိမုိ သိရွိ လုိ ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရ အကူးအေျပာင္းကာ လမ်ားတြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လည္း ဆက္လက္၍ ရပ္တန္႔ေနဆဲပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အစုိးရ၏ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ေလ့လာ ၾကည့္ပါက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ သယံ ဇာတမ်ား မွန္ကန္စြာ ခြဲေဝ သုံးစြဲခြင့္ စေသာ အခ်က္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေရးကုိ ပုိမုိအားေပးထား ေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ  လုပ္ ေဆာင္ျခင္းစေသာ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္က လုပ္ ကုိင္ခဲ့ေသာ မူဝါဒအတုိင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိ လည္း ျမင္ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ျပႆနာ မ်ားစြာ ရွိေနရာ တန္ဖုိးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား မထုတ္ လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း အေျခခံ အေဆာက္အအုံ အားနည္းျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သား ရွားပါးျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ခုိင္မာမႈ မရွိျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အားနည္းျခင္း၊ ေငြေၾကးမူ ဝါဒ ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ရွိေနျခင္းစေသာ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ တကြ အခက္အခဲ မ်ားစြာရွိေနသည္မွာ ျငင္းဆုိ ၍မရႏုိင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပဳေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျပႆနာမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ နည္းေနျခင္း အျပင္ ေငြ ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း၊ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖုိး (GDP) နည္းပါးျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ကုန္ သြယ္ေရး လုိေငြ မ်ား၊ ျပည္ပကုိ ဆပ္ရန္ က်န္ရွိေသာ ေၾကြးမ်ား၊ ယခင္ တပ္မေတာ္ အစုိးရ လက္ထက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ လက္ခံထားခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥ မ်ားသည္လည္း အစုိးရ အတြက္ ေျဖရွင္းရ ခက္ေန ပုံေပၚသည္။ ထူးျခား ေကာင္းမြန္သည့္အ ခ်က္မွာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ (Sanction) ႐ုပ္သိမ္းေသာ အမိန္႔ ေၾကညာစာကို ေအာက္္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ အတူ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမားအပါအဝင္ လက္ဝတ္ ရတနာမ်ား တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္း ဆိုင္ ရာ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ကိုပါ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

NLD ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပး မစၥတာ ေရွာင္တာနယ္လ္ကမူ အစုိးရ အေနျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိစၥအေတာ္ မ်ားမ်ား သည္ ေျဖရွင္းရခက္ေနၿပီး မည္သည့္ အေျခအေန ကစ၍ ေျဖရွင္းရမည္ ဆုိသည္ကုိ မေျပာႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ႐ႈပ္ေထြးေနသည္ ဟု ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ မက္ခ႐ို စီးပြားေရး အေျခအ ေနအရ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ) သည္ ခန္႔မွန္း ထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ၿပီး စီးပြား ေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း သည္လည္း ခန္႔မွန္းသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္၍ စုိးရိမ္ မိေၾကာင္း ႏုိင္ ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာဆို ေသးသည္။

ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘာေၾကာင့္နည္း

တစ္ဖန္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဘက္ကုိ ၾကည့္ပါက ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ဒီဇင္ ဘာလလယ္ အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ လုပ္ ကိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကာလ တူ ႏိႈင္းယွဥ္ ပါက ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ဒီဇင္ဘာလ လယ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ေပါင္းမွာ ၇၈ ခုရွိခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးျမႇင့္ျခင္း အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄၆ဝ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ ကာလတူအခ်ိန္က စီးဝင္ခဲ့ ေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏမွာ ယခုထက္ ပိုမိုမ်ား ျပားခဲ့ၿပီး ၄ ဒသမ ၉၆ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ ေလ်ာ့နည္းခဲ့့ ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ လက္ရွိ အစုိးရ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဖြင့္ေပးထားသည္ ဟုသာေျပာ ဆုိသည္။ ျပင္ပ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ကုိ တာဝန္ခံကာ ဖိတ္ေခၚျခင္းမ်ိဳး အား နည္းေနသည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အသုိင္းအ ဝုိင္းက ဆုိသည္။

ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြ

ကုန္သြယ္ေရး အေျခအေနကို ၾကည့္မည္ဆုိပါက လည္း ပုိ႔ကုန္လုိအပ္ခ်က္ မ်ားျပားေနသည့္ အျပင္ အဓိက နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းျဖစ္ေသာ မူဆယ္ရွိ ၁ဝ၅ မုိင္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက လက္နက္ကုိင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုက ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ကုန္သြယ္ေရး ရပ္ဆုိင္းလု နီးပါး ျဖစ္ခဲ့ရကာ ျပည္တြင္းပုိ႔ ကုန္မ်ား ေသာင္တင္မႈ မ်ား ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ျပည္ပ ပုိ႔ကုန္ ထက္ ျပည္ပမ ွတင္သြင္းေသာ သြင္းကုန္သည္ ပုိ၍ မ်ားျပား လာသည္ႏွင့္ အမွ် ကုန္သြယ္ေရး လုိေငြျပမႈ လည္း မ်ားျပား လာၿပီး ျပည္တြင္း ေဒၚလာ လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာသလုိ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိးသည္  လည္း ဆက္လက္ က်ဆင္းခဲ့ သည္။ အမွန္ တကယ္ တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိး က်ဆင္းမႈသည္ အ ေၾကာင္းအရင္းေပါင္းစုံ၍ ျဖစ္လာသည္ဟု ဆုိႏုိင္ ေသာ္လည္း အဓိက အေၾကာင္း အရင္းမွာ လုိေငြ မ်ားျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား အရန္ေငြ နည္းပါးျခင္းသာ လွ်င္ျဖစ္သည္။ ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ အစုိးရသည္ ထုိ သုိ႔ေသာ အေျခ အေနတြင္ တုိက္႐ိုက္ ထိန္း ေက်ာင္း၍ မရႏုိင္ေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ေျဖရွင္းရန္ ေနာက္က်မႈမ်ားေၾကာင့္ စီး ပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ေဝဖန္စရာ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

တစ္ႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ့ စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ အတက္အက် မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္ လည္း တစ္ႏွစ္လုံး အေနအထား ကို ျပန္လည္ ၿခံဳငုံ ၾကည့္မည္ ဆုိပါက အက်ဘက္တြင္ ရွိေနသည္ဟုသာ အားမနာတမ္း ေျပာရမည္ ျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား အေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသျဖင့္ မ်ားစြာ လုပ္ကုိင္ေန ရသည့္ အ ေနအထားကုိ ႏုိင္ငံသားတုိင္း နားလည္ၾကသည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည့္ဝမ္းကုိ ျပည့္ေစရန္ အတြက္  စီး ပြားေရး ဘက္ကုိ အားစုိက္ လုပ္ကုိင္ရန္လည္း လုိအပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ‘ျပည့္ဝမ္းကုိလည္း မေဖာက္ ရာ’ ဟူေသာ စကားကဲ့ သုိ႔ပင္ ျပည္ တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ရကုိင္ရ ခက္ခဲေစရန္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ  မၾကာခဏေျပာင္းလဲ ပစ္ျခင္း က လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ လက္တြန္႔ေစမည္ျဖစ္ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္  ယခု NLD အစုိးရလက္ထက္ ပထမ ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ မျဖစ္ ထြန္းခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္ ။ ျပည္သူ တင္ေျမႇာက္ ေသာ ျပည္သူ႔အစုိးရအေနျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း လက္ေတြ႕က်က် တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး တုိးတက္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစဟုသာ ဆႏၵျပဳလုိက္ရ ပါသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*