စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္မည္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္မည္
December 22, 2016 Asian Fame

1:47 pm
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္မည္

ေမဇင္ဝင္း
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခရီးသြား လုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ယခုလမွ စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္   ေၾကာင္း ျမန္ မာႏုိင္ငံ ဟိုတယ္ဆုိင္ရာလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (စစ္ကုိင္းဇုန္) ဥကၠ႒ ဦးေဌးေရႊကေျပာသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဟိုတယ္ခရီးဝန္ႀကီး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စစ္ကုိင္း တုိင္းရွိ အဓိက ခရီးသြားေနရာမ်ားသို႔ ယခုလအတြင္း သြားေရာက္ ေလ့လာကာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

”အခု သြားမယ့္ခရီးစဥ္က ဟန္လင္း၊ ဟန္လင္းကေနၿပီးရင္  ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ ေတာ၊ အဲဒီကေနၿပီးရင္ ကသာ ဇလုံ ေတာင္၊   ေနာက္ၿပီးရင္ ဖုိဝင္ေတာင္တို႔ အေလာင္းေတာ္ ကႆပတုိ႔ေပါ့ Tourist Attraction ရွိမယ့္ေနရာေတြေပါ့။ သြားရင္ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ ၾကာမလဲ၊ ေငြဘယ္ ေလာက္ကုန္မလဲ၊ ဘယ္လုိ ဝန္ေဆာင္မႈ ေတြေပးမလဲ၊ ဘယ္မွာတည္းမယ္ ဘယ္မွာ စား မယ္ေပါ့၊ အဲဒါေတြက Time Frame  တစ္ခုဆြဲရမွာေလ။ ဆြဲၿပီးေတာ့မွအဲဒီဟာ ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဂိုက္ဘယ္လုိထည့္ မလဲ၊  ကားက ဘယ္လုိကားငွားမလဲေပါ။့ အေသးစိတ္ ျပန္တြက္ၿပီးေတာ့မွ ဘယ္ဟာ ေတြ ခ်ဳ႕ံလုိ႕ ရဦးမလဲေပါ့၊ ဥပမာ ဆယ္ ေယာက္လာရင္ တစ္ေယာက္ေလွ်ာ့ေပး မယ္ေပါ့။ အဲဒါမွ လာၾကမွာေလ” ဟု ၄င္း က လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ ခရီးသြားမ်ား စိတ္ ဝင္စားႏုိင္မည့္ ေနရာမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို စစ္ကုိင္းတိုင္းတြင္ လူ ထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းထားၿပီး ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက သစ္ခုိးမႈမ်ား လည္း ေလ်ာ့သြားႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းသို႔ လာ ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္နည္းပါး ေနေသးၿပီး တစ္ႏွစ္လုံးေနမွ ေထာင္ဂဏန္း သာရွိေ ၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ခရီးသြား တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ တြင္ မုံရြာၿမိဳ႕၌ ျပဳလု ပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းသုိ႔ လာေရာက္ပါက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ ေဟာင္း၊ ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ေတာ၊ ဖုိဝင္ ေတာင္၊ အေလာ င္းေတာ္ကႆပ၊ ဇလုံ ေတာင္ စသည္တုိ႔သုိ႔ သြားေရာက္ႏုိင္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈကို ေလ့လာလုိသူမ်ားသာမက ေတာတြင္း ခရီးၾကမ္းသြားလုိ သူမ်ားပါ လာေရာက္ လည္ပတ္ႏုိင္ေသာ ခရီး သြားေဒသတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*