ေဒၚလာေစ်း အတက္အက်ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး

ေဒၚလာေစ်း အတက္အက်ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး
December 21, 2016 Asian Fame

1:32 pm
ေဒၚလာေစ်း အတက္အက်ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈသည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္မႈေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္မွီေနသည္။ လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမွာ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ အတက္အက် လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္း အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ (၁၄၃၆)က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ျမင့္ တက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါအေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၁၃၅ဝက်ပ္ဝန္းက်င္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရျပန္သည္။

   ေဒၚလာေပါက္ေစ်း ဤမွ်အထိ ျမင့္မားေနျခင္း၊ အတက္အက်ျဖစ္ေနျခင္းကို ထိန္းညႇိရန္ ဗဟိုဘဏ္တြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္မွန္ေသာ္ လည္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ထံတြင္လည္း အထိုက္အေလ်ာက္တာ ဝန္ရွိၾကသည္။ ေဒၚလာေစ်းအတက္အက်သည္ အေၾကာင္း အရာမ်ားစြာေပၚတြင္ မူတည္ေနၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးေန ခ်ိန္တြင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ မလြယ္ကူႏိုင္သည္မွန္ေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ေ ဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကိုမူ ထိေရာက္ေသာ ဟန္႔တားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေဒၚလာေစ်းတက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္အတြင္းေဒၚလာ လိုအပ္ခ်က္ကို ထိန္းညႇိသည့္အေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲ ေကာင္တာမ်ားသို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဒၚလာမ်ားခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေစခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ မူ ေဒၚလာေစ်းတက္သည့္အခါတိုင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲ ေကာင္တာမ်ား အေရာင္းမရွိဘဲ အဝယ္မ်ားသာလက္ခံေနသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးကိုစိစစ္ထိန္းေက်ာင္းရန္လိုသည္။

ကမၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသည္ တျဖည္းျဖည္း ခိုင္မာ လ်က္ရွိၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ား အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ လဲ လွယ္ရာတြင္ တန္ဖိုးက်ဆင္းလ်က္ရွိရာ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈကို လက္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်က္ရွိရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားကိုမူ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

 ယခုအခါ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားတည္ၿငိမ္ေစေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္ကာ သြင္းကုန္အပိုင္းတြင္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈကို သုံး သပ္၍သာ စိစစ္ခြင့္ျပဳသြားရန္ကိစၥ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥ၊ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ျပည္ပသို႔ ေငြလႊဲေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေပၚ စိစစ္ရန္ကိစၥ၊ Export ရေငြႏွင့္Re-export ရေငြမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ၊ ပို႔ကုန္အေပၚ သင့္တင့္သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရးအတြက္ သုံးသပ္ရန္ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိမႈႏွင့္ သံုးစြဲမႈတို႔ကို စိစစ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေ ရး   ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ မူအားျဖင့္ ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အမွန္ တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အခါ ေခတ္အဆက္ဆက္က နည္းေဟာင္းႀကီး မ်ားကို မသံုးမိေစရန္သတိျပဳေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ေငြေၾကးမတည္မျငိမ္ျဖစ္မႈသည္ NLD  အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္အထူး စိတ္ဝင္တစားရွိေနမႈကို ေတြေဝသြားေစႏိုင္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားႏို င္ပါသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္ၿပီး ျပည္သူအမ်ား စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းမႈပိုလာႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားၿပီး အေထြေထြေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ေငြေၾကးတည္ျငိမ္မႈရွိလာေစေရး အထူး အေလးေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*