ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္
December 21, 2016 Asian Fame

2:11 pm
ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္

ၿဖိဳးထက္ေအာင္
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေနသည့္ ဥေရာပ သမဂၢ  (EU) ႏွင့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ကိစၥ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းအၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး က႑ ၇ ခုထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ EU ႏွင့့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာ အကြယ္ေပးေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ား သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး ရန္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

”ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညီမႈရခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္ညိႇရမယ့္ကိစၥ ေလးေ တြက်န္ပါ   ေသးတယ္။ အားလံုး ကိုၿခံဳေျပာရရင္ တိုးတက္မႈမ်ားစြာ ရွိတယ္။ အၿပီးေတာ့ မသတ္ႏုိင္ေသးဘူး။ သူတုိ႔ဘက္ကလည္း ႏုိင္ငံ၂၈ ႏုိင္ ငံေတာင္ ပါတာဆိုေတာ့ ၂၈ ႏုိင္ငံစလံုးရဲ႕ သေဘာတူ ညီခ်က္ကို ျပန္ယူရမယ့္အေနအထားရွိေနတာမို႔လို႔ပါ” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ EU ႏွင့္ေဆြးေႏြး လ်က္ရွိသည့္ အဓိကက႑ ၇ ခု ပါဝင္ၿပီး ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အကာအကြယ္ေပး ေရးကိစၥရပ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရိွ ေဆာင္ ရြက္ရန္ကိစၥ၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္EU ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစေရးကိစၥ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျငင္းပြား မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါ က မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ မည္ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ား ႏွင့္ အေထြေထြကိစၥ မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း   ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

EU ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက လိုက္နာရမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္း မ်ဥ္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကင္းရွင္းေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏုိင္ငံအတြက္ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ေစမႈရွိမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း   ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ဆက္ေျပာသည္။

”EU  ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္လာတဲ့လုပ္ငန္းေတြလည္း အကာ အကြယ္လိုခ်င္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတုိ႔ ဘက္ကစၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ အဆိုျပဳခ့ဲတာပါ။ သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးၿပီးသြားရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ EU ႏိုင္ ငံေတြရဲ့ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြပိုၿပီး စီးဝင္လာဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒါက တုိက္႐ိုက္အက်ိဳးေက်းဇူးပါ”ဟု ၄င္းက ဆုိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျပည့္အဝ ကာကြယ္မႈရရွိေစေရးအတြကEU ဘက္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က တည္းက စတင္ကမ္းလွမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ စတုတၳအႀကိမ္ ေျမာက္အထိ ေဆြးေႏြးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ပၪၥမအႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြး မည့္ ေန႔ရက္ ကိုမူ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*