အစိုးရသစ္ လက္ထက္ အေရးယူခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္း ဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္း အခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္

အစိုးရသစ္ လက္ထက္ အေရးယူခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္း ဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္း အခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္
December 21, 2016 Asian Fame

2:24 pm
အစိုးရသစ္ လက္ထက္ အေရးယူခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္း ဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္း အခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္

PNews
ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ၂ဝ

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၉ လ တာ ကာလအတြင္း အေရးယူခဲ့ရ သည့္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းထဲ၌  အက်ဥ္း ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕လည္းပါ ဝင္ေနသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း မူး ယစ္ေဆးေတြ႕ရွိမႈ၊ ၃ ေယာက္ႏွင့္ အထက္ ရဲဘက္ေျပး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားမႈ စသည့္ ကိစၥ ရပ္တို႔ႏွင့္ ျဖစ္သည္ဟု အက်ဥ္း ဦးစီးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ဦးမင္း ထြန္းစိုးက ေျပာသည္။

ထုတ္ပစ္ခဲ့သည့္၊ ထုတ္ပယ္ခဲ့ သည့္၊ အဆင့္ေလွ်ာ႔ခဲ့သည့္ ဝန္ ထမ္း စုစုေပါင္းမွာ ၁၂ဦးရွိၿပီး ထို ထဲတြင္ အရာရွိအဆင့္က ၄ ဦး ပါ သည္ဟု စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

”ထုတ္ပစ္ခဲ့တာက အျခား ေသာဌာနမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ မယ္ဆို လုပ္ခြင့္ရွိေပမယ့္ ထုတ္ ပယ္လိုက္တဲ့သူဟာ ဝန္ထမ္း လုပ္ ခြင့္မရွိေတာ့ပါဘူး” ဟု ဦးမင္းထြန္း စိုးက ေျပာသည္။

ထုတ္ပစ္ခဲ့သည့္ အရာထမ္း သည္ ၂ ဦး၊ အမႈထမ္းသည္ ၁ ဦး၊ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္ အရာထမ္းမွာ ၂ ဦး၊ အမႈထမ္းမွာ ၄ ဦးျဖစ္ကာ ရာ ထူး ေလွ်ာ႔ခဲ့ရသူတို႔ထဲတြင္ အရာ ထမ္းမပါဘဲ အမႈထမ္းသာပါၿပီး ၃ဦးျဖစ္သည္ဟု သူက ဆက္ေျပာ သည္။

ထုတ္ပစ္ခဲ့မႈသည္ ဇြန္လဆန္း ပိုင္းကျဖစ္ခဲ့ေသာ ေမာ္လၿမိဳင္အ က်ဥ္းေထာင္ကို ေရွာင္တခင္စစ္ ေဆးမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲေဆာင္ ရြက္ခ်က္ဟု သိရသည္။

ထိုစဥ္က အက်ဥ္းေထာင္အ တြင္း မူးယစ္ေဆးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေထာင္ ထဲမရွိသင့္သည့္ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို စစ္ ေဆးေရးအဖြဲ႕တို႔ က ေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။

အစိုးရသစ္၏ ၉ လတာကာ လအတြင္း ထိုကဲ့သို႔ဌာနအေနျဖင့္ အေရးယူလိုက္ရသည့္ စာရင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ပါ က နည္းသည္ဟုဆို၍ရေနေၾကာင္း ဌာနတြင္း စာရင္းအရ သိရသည္။

ကိန္းဂဏန္း အတိအက်ကို ဌာနက ထုတ္မေျပာေသာ္လည္း  အလားတူကာလကဆိုလွ်င္ ထို ထက္မ်ားသည္ဟု အက်ဥ္းဦးစီး ဌာနက   ေျပာသည္။

အက်ဥ္း ဦးစီးဌာန ဝန္ထမ္း အခ်ိဳ႕အေရးယူခံလိုက္ရသလို ယခု ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ လဆန္းပိုင္းမွ  ႏိုဝင္ ဘာလအထိ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိ ၁၁၄ ဦး အျခားအဆင့္ ၄၉ ဦး သည္လည္း ေလာင္းကစားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ သည့္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ား ေၾကာင့္ အေရးယူခံခဲ့ရေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရ သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*