ဟုမၼလင္းေရႊလုပ္ကြက္မ်ား ဇန္နဝါရီလအတြင္း ယာယီပိတ္သိမ္းကာ စိစစ္အေရးယူမည္

ဟုမၼလင္းေရႊလုပ္ကြက္မ်ား ဇန္နဝါရီလအတြင္း ယာယီပိတ္သိမ္းကာ စိစစ္အေရးယူမည္
December 21, 2016 Asian Fame

11:44 am
ဟုမၼလင္းေရႊလုပ္ကြက္မ်ား ဇန္နဝါရီလအတြင္း ယာယီပိတ္သိမ္းကာ စိစစ္အေရးယူမည္

လင္းဟိန္း
စစ္ကိုင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ဟုမၼ လင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမဝင္ေရႊ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ေထာင္ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ဇန္နဝါရီပထမပတ္အတြင္း ယာယီ ပိတ္သိမ္းထားကာ စိစစ္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းအစုိးရ အဖြဲ႕မွ သိရ သည္။

”ေရႊလုပ္ငန္းေတြ အားလံုးကုိ ေလာေလာဆယ္ ပိတ္သိမ္းလိုက္ မယ္။ ျပန္စိစစ္ၿပီးမွ ခြင့္ျပဳေပးမယ္။ စည္းကမ္းတက် အေရးယူေဆာင္ ရြက္သြားမယ္လို႔ အစိုးရကအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ပတ္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ဆိုရင္ ေရႊ လုပ္ငန္း အကုန္လံုးကုိ စပိတ္ေ တာ့ မယ္”ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ကမ္ဇာမံုက ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း အတြင္းတြင္ ေရႊကုမၸဏီႏွင့္ ေရႊေမ်ာစသည့္ ေရႊလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာ အိမ္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမပ်က္စီး ဆံုး႐ံႈး မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း မ်ားကုိလည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးအ ေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း က ေျပာသည္။

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရား ဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေရႊလုပ္ငန္း မ်ားမွာ ကုမၸဏီ ၆၂ ခုႏွင့္ လုပ္ ကြက္ေပါင္း ၈၄ ကြက္သာရွိ ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းအရ သိရ သည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း တရားမဝင္ လုပ္ ကိုင္ေနၾကသည့္ ေရႊလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံအာ ဏာပိုင္မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး ယင္း ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားကုိလည္း ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးကမ္ဇာမံုကေျပာသည္။

”ေရႊလုပ္ငန္းေတြမွာ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ေတြ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ေတာ့ပါေနတာပဲ။ အသိသာႀကီးပဲ ေလ။ အဲဒါေတြကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူသြားပါမယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကလည္း ညႊန္ၾကားထားပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕က ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဗန္းေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ တရားမဝင္ သတၲဳတူး ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက စစ္ေဆး အေရးယူခဲ႔သည္။ သတ္မွတ္အ က်ယ္အဝန္း ထက္ပိုၿပီး ေျမဧရိယာ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား၊ သတၱဳ တူးေဖာ္ရာတြင္ မိုင္းခြဲၿပီး တူးေဖာ္ ျခင္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ထားေသာ စက္ယႏၱရား အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုသံုးစြဲျခင္း စသည့္ ဥပေဒ ခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားျခင္း မရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစိုးရ အဖြဲ႕က အေရးယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း အစုိးရအဖြဲ႕မွ သိရ သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း အတြင္းရွိ တရားမဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္ကုုိင္းတိုင္းဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႕က စစ္ေဆးကာ ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာသည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စည္းကမ္း အလြဲသံုးစား ျပဳမႈတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သဘာဝ သယံဇာတ မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ားစြာရွိေနပံုႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က”႐ံႈး ေနတဲ႔ တိုက္ပြဲတစ္ခုကုိ ႏိုင္ေအာင္ တိုက္ယူရမယ္”ဟု ကမၻာ့သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ တြင္ေျပာခဲ႔ဖူးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကုိယ္ေရးအရာရွိက ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*