ဘယ္သူခြဲခြဲ တို႔မကြဲ အၿမဲ စည္းလုံးမည္

ဘယ္သူခြဲခြဲ တို႔မကြဲ အၿမဲ စည္းလုံးမည္
December 21, 2016 Asian Fame

11:22 am
ဘယ္သူခြဲခြဲ တို႔မကြဲ အၿမဲ စည္းလုံးမည္

pc-copy

Popular Choice  ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ားအနက္  အမ်ားျပည္ သူ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုး တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခု ကိုျဖစ္ေ စ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးဟု ယူဆသည့္အေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရာ စာဖတ္သူတို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္ လည္း ထိုကြဲလြဲမႈသည္ပင္  မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားသံုးသပ္ႏိုင္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။  အထူးသျဖင့္မူ ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔အတြက္ ရင္းႏွီးရ ေသာအခ်ိန္ႏွင့္   ေငြေၾကးအက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခားမႈတို႔ကို သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

cover-2-copy

ၿဖစ္လိုက္မွျဖင့္ အဆန္းေတြခ်ည္းပဲဟု ဆိုရမေလာက္ပင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေနသမွ်တို႔ကို ႏိုင္ငံ တကာက အထူးဂ႐ုစိုက္ ေစာင့္ ၾကည့္ေနျခင္းကပင္လွ်င္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ထူးေနေလ၏။ စစ္ ပြဲေတြျဖစ္လွ်င္လည္း ႏိုင္ငံတကာ က ဂ႐ုတစိုက္ေျပာဆို ေရးသားမႈ မ်ား ခဏခ်င္းပင္ေပၚေပါက္လာ သည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ တစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္လည္း ႏိုင္ငံတကာ မွ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈေတြ ေပၚလာ ျပန္ ၏။ ထို႔အတူပင္ ယခု ရခိုင္ျပည္ နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ႏိုင္ငံ တကာမွ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈမ်ားသာ
လွ်င္မက အာဆီယံႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ မစၥတာနာဂ်စ္ရာဇတ္ ကိုယ္ တိုင္ကပင္လွ်င္ ဆႏၵျပေျပာဆိုလာ သည္အထိ ျဖစ္လာေလေတာ့၏။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေန ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားဝယ္ အမ်ဳိး မ်ဳိး ပ်ံ႕လြင့္ေပၚထြက္ေနသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အ ေျခအေန ျပန္လည္တည္ၿငိမ္သြား ခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလ ၉ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာ ေဒသရွိ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ရဲ ကင္းတို႔ကို အၾကမ္းဖက္တို႔က ဝင္ ေရာက္တိုက္ခိုက္ကာ လက္နက္ မ်ားကို လုယူၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႔ကို ပါ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳလာခဲ့သည္ တြင္ ေဒသအေျခအေန မတည္ မ ၿငိမ္ျပန္ျဖစ္လာရကာ နားစြန္နားဖ်ား သတင္းမ်ားလည္း ပလူပ်ံေအာင္ ေပၚထြက္ လာေလေတာ့သည္။

အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္တို႔သည္ လက္နက္ဟူ၍ ေကာင္းေကာင္း ကန္းကန္းျပည့္စုံမႈ မရွိေသာ္လည္း ယင္းတို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို ေလ့ လာ ျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံစစ္ေရးကို နားလည္ကာ အခ်ိတ္အဆက္မိမိလႈပ္ရွားႏိုင္ေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွ စီစဥ္ညႊန္ၾကားေနသူတို႔ ရွိေန သည္ ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းစာ မ်ားႏွင့္ စစ္ေရးကြ်မ္းက်င္သူတို႔က ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ေသခ်ာ ခိုင္လုံေသာသတင္းမ်ားကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံး သတင္းျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီမွ လူမႈ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အ နည္းဆုံး အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာ သာျဖင့္ တင္ျပေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာ တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ေဒး လီးေမးလ(The Daily Mail) ကဲ့ သို႔ေသာ သတင္းဌာနမ်ဳိးကပင္လွ်င္ ကေမၻာဒီးယားကေလးငယ္ တစ္ဦး ကို ဒတ္ခ်္လူမ်ဳိးတစ္ဦးႏွင့္ ကေမၻာ ဒီးယားႏွစ္ဦးတို႔က ႏွိပ္စက္ေနသည့္ ဓာတ္ပုံကို ျမန္မာတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဘဂၤါလီကေလးငယ္တစ္ဦးအား ႏွိပ္စက္ေနျခင္းအျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး စင္ ကာပူအေျခစိုက္ အင္ဒီပင္းဒင့္(The Independent) သတင္းစာ ကလည္း လုပ္ႀကံဖန္တီးထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္း ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္႐ုံးမွ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

လူမႈကြန္ရက္ကိုအသုံးျပဳ၍ ဘဂၤါလီ ေထာက္ခံေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို သတင္းအတု၊ ဓာတ္ပုံအတု အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ေနၾကသည္ က ေတာ့မေရမတြက္ႏိုင္။ သူတို႔ဦးတည္ ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဝယ္ ဘဂၤါလီ တို႔ကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းဟူ၍ ပင္ ျဖစ္၏။

သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္ကမူ ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္တဲ့အခ်ိန္က ပဋိ ပကၡ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ မုဒိမ္းက်င့္တာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္ တာေတြ မေတြ႕ရွိခဲ့ပါဘူး။ ေဒသ မွာရွိတဲ့ အသိုက္အဝန္းႏွစ္ ခုက ေတာ့ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ တင္းမာ မႈေတြရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေဒသေတြကို လြတ္လပ္စြာ သြား လာႏိုင္ၾကရင္ေတာ့ အျပင္မွာေျပာ ေနၾကသလို ေကာလာဟလေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားမွာပါ။ ၿပီးေတာ့Genocide (လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ)ဆိုတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ေ ဝါဟာရမ်ဳိးေတြ ကိုေတာ့ လက္လြတ္စပယ္ မသံုး သင့္ပါဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြကလည္း အာဆီယံကို မတည္မၿငိမ္တဲ့ဘက္ ကို ေရာက္မ သြားေစဘူးလို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္”ဟု ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ ခိုက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေ ဆာင္ ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သည္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ ကာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရ သည့္ ေနရာမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး ျခင္း၊ ေဒသအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအား စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ဝယ္ ”ငါးခူရေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးႏွင့္ ¤င္းရြာတြင္ ေနထိုင္ၾက သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ၄င္းတို႔၏ ေန ေရး၊ ထိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေမး ျမန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားက ယခု ျဖစ္ပြားသည့္ကိစၥသည္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား၏ အၾကမ္း ဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ တို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ျဖစ္ပြား သည့္ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း”စသည္ ျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္ ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္The Guardian  သတင္းစာ၊South China Morning Post Website  တြင္ ၁၁-၁၂-၂ဝ၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ တင္ခဲ့သည့္ သတင္း တစ္ ရပ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာ သူ Noor Ayesha ဆိုသူ အမ်ဳိးသမီး က ၄င္းသည္ သမီးငယ္Dilnawaz Begumတို႔ႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ၄င္းသည္ ၾကက္႐ိုးျပင္ ရြာမွျဖစ္ေၾကာင္း၊ ¤င္းကို အဓမၼျပဳ က်င့္ခံရေၾကာင္း၊ ၄င္း၏ သမီးႏွစ္ ေယာက္ကို အဓမၼျပဳ က်င့္ၿပီးေနာက္ အသတ္ခံရေၾကာင္း၊ ¤င္းခင္ပြန္း လည္း အသတ္ခံရေၾကာင္း၊ ၾကက္ ႐ိုးျပင္ရြာသို႔ တပ္မေတာ္မွ ဝင္ ေရာက္စဥ္ အျခားအမ်ဳိး သမီးမ်ား လည္း အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေၾကာင္း၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားစြာလည္း ရွိ ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ ဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေ ဆး ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာ လ ၁၂ ရက္တြင္ ၾကက္႐ိုးျပင္ရြာ သို႔ သြားေရာက္၍ အသက္အရြယ္ ႀကီး၊ လတ္၊ ငယ္ အမ်ဳိးသား မ်ား၊ အ မ်ဳိးသမီးမ်ားကို အခ်ိန္ယူ၍ ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းခဲ့ျပန္ပါသည္။

ထိုအခါတြင္လည္းThe Guardian Website တြင္ပါရွိသည့္ Noor Ayesha  ၏ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအမ်ဳိး သမီးကိုလည္း ၄င္းတို႔ရြာ၌ မေတြ႕ ရွိဖူးပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဒသ ခံမ်ားက ေျပာၾကားၾကျခင္းကို စုံ စမ္းေရးေကာ္မရွင္က သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အျပည့္အစုံ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ဝယ္ အာဆီယံႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား၏ အလြတ္ သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ကို ျမန္ မာႏိုင္ငံမွပင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ ပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားအား အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မိသားစုအသြင္ျဖင့္ ရွင္း လင္း ေျပာၾကားႏိုင္ေစေရးအ တြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ေလ၏။ သို႔မွသာလွ်င္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားပိုမိုစည္းလုံးညီညြတ္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။

   အဆိုပါ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ဆန္းဝယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္တကြ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး ႏွင့္အတူ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကိုပါ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ခက္ခဲသိမ္ေမြ႔သည့္ ျပႆနာမ်ားကို မိမိတို႔အစိုးရ က ေျဖရွင္း ရန္ ေလးနက္စြာ သံႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အခ်ိန္အတိုင္းအ တာတစ္ခုေတာ့ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ပါ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈ မ်ားအတြက္ တက္ေရာက္လာေသာ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား က ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနအေပၚ အာဆီယံမိသားစုစိတ္ဓာတ္၊ အာ ဆီယံအသိုက္အဝန္း စိတ္ဓာတ္ မ်ားျဖင့္

ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကကာ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ လူ သားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအ ကူအညီ မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္လည္း အ သင့္ရွိေနၾကပါေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေကာလာဟလဟူသည္ ခိုင္ မာမႈ မရွိ။ မမွန္သတင္းဟူသည္ အေျခအျမစ္မရွိ။ အေျခအျမစ္ခိုင္ မာမႈရွိေသာ သတင္းမွန္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ သည့္အခါ ယင္းတို႔သည္ ေန လာႏွင္းေပ်ာက္ဆိုသည့္ႏွယ္ ကြယ္ ေပ်ာက္ကုန္ၾကရသည္ ခ်ည္းျဖစ္ သည္။ ဓမၼသည္ အဓမၼကို အႏိုင္ရ စၿမဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာ ၾကားခဲ့သလို အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုေတာ့ျဖင့္ လိုအပ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အာဆီယံ မိသားစုၾကား ေသြးထိုးမႈတို႔ေမွးမွိန္ ပေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ ဆုိျခင္းမွာမူ ယခု ရက္သတၱပတ္၏ အစျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္က်င္းပခဲ့ သည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးမ်ား၏ အလြတ္သေဘာ ေဆြး ေႏြးပြဲက သက္ေသထူလိုက္ၿပီျဖစ္ ပါေၾကာင္း Popular Choice က႑မွ ဂုဏ္ျပဳေရးသား လိုက္ရပါ သတည္း။

PNews