ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း လုပ္ခြင့္ယူ၍ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ ပစ္ထားသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာသို႔ တစ္လအတြင္း ျပန္အပ္ရမည္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း လုပ္ခြင့္ယူ၍ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ ပစ္ထားသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာသို႔ တစ္လအတြင္း ျပန္အပ္ရမည္
December 21, 2016 Asian Fame

11:24 am
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း လုပ္ခြင့္ယူ၍ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ ပစ္ထားသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာသို႔ တစ္လအတြင္း ျပန္အပ္ရမည္

PNews
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရယူ ထားၿပီး အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ ပစ္ထားသူမ်ား သည္  သက္ဆိုင္ရာသို႔ တစ္လအတြင္း ျပန္လာအပ္ရန္ ျပည္နယ္ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကား ထားသည္ဟုသိရ သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား မျပ႒ာန္းမီအခ်ိန္ကရွိခဲ့သည့္ ေျမ လြတ္၊ ေျမ လပ္ႏွင့္ေျမ ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုအဖြဲ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွ ေျမဧက ၆ သိန္းနီးပါး (၅၉ဝ၄၆ဝ ဒသမ ၈၃ ဧက)ကို ပုဂၢလိက /ကုမၸဏီ/အဖြဲ႕ အစည္း/  ဌာနဆိုင္ရာ အစရွိသည့္ ဦးေရ ၃ဝ၃ ဦးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထား ေပးခဲ့သည္။

ထိုထဲမွ မလုပ္ကိုင္သည့္ ေျမဧကကို လာအပ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ထိုသို႔ အပ္ခိုင္းရျခင္းမွာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ မလုပ္ကိုင္သည့္ ေျမဧကကို အစိုးရက ျပန္လည္သိမ္းယူခြင့္ရွိသည္ ဆိုေသာ   ေဖာ္ျပျပ႒ာန္း ခ်က္အရျဖစ္သည္ဟု စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

မလုပ္ကိုင္ဘဲ ပစ္ထားသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းပမာဏ ကို ျပည္နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕က လတ္တေလာတြင္ မထုတ္ျပန္ေ သးဘဲ စိစစ္ၿပီးမွ ထုတ္ျပန္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာလအတြင္းက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္းတြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး စိုက္ ပ်ိဳးမႈမရွိသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း အပါအဝင္ သစ္ေတာ ေျမဧက ၆ သိန္းေက်ာ္ကို တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ျပန္လည္သိမ္းယူ ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

ဆီအုန္း၊ ေရာ္ဘာတို႔စိုက္ရန္ ယင္းေျမဧကတို႔ကို ေတာင္းယူခဲ့ၿပီး ဟန္ျပသာလုပ္ကာ အခ်ိဳ႕ကိုမူလအတိုင္း ထားထားသည့္အတြက္ သိမ္း ယူရန္စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာ သည္။

အျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း ထိုအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနသလို၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း လုပ္ေဆာင္ေန သည္။

ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးက ႏိုင္ငံရွိ သူေဌးႀကီးအခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ရယူထားၿပီး ဘာမွမလုပ္သည့္ ေျမဧက မ်ားမွာ သိန္းခ်ီရွိေနသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*