အလုပ္အကုိင္ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃ ခု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ထပ္မံခြင့္ျပဳ

အလုပ္အကုိင္ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃ ခု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ထပ္မံခြင့္ျပဳ
December 15, 2016 Asian Fame

4:58 am
အလုပ္အကုိင္ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃ ခု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ထပ္မံခြင့္ျပဳ

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃ ခုကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ မရွင္  (MIC)  ၏ အစည္းအေဝးမွ ထပ္မံခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ အဆုိပါ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၃ ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ၇၆ ဒသမ ၉၈ သန္းရွိကာ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ၂၂၁၇ ခု ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Linfra Limited  ကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ Power System Installation and Maintenance of Telecommunication Equipment Services လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

Kingsrich (Myanmar) Fashion Limited ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈႏွင္႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ CMP  စနစ္ျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး Crown Beverage Cans Myanmar Limited  ကို ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္တြင္ ဖက္စပ္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈျဖင့္ ေဖ်ာ္ရည္ဘူးခြံမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရန္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၂ ခု၊ က်ပ္ ၆၆၉၅၉၃ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအဝင္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏစုစုေပါင္း က်ပ္ ၇၃၇၆၈၃ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာေစရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနအရ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပမာဏ ျပည့္မီရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရ သည္။

လက္ရွိအစိုးရ စတင္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ၂ဝ၁၆/၂ဝ၁၇ ဘ႑ာ ႏွစ္အ တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမ်ားကုိ (၁၂/ ၂ဝ၁၆) မွ (၂၂/၂ဝ၁၆) အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*