တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ MPT ဆင္းကတ္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ MPT ဆင္းကတ္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္
December 15, 2016 Asian Fame

5:19 am
တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ MPT ဆင္းကတ္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

PN -042
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ား အပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တကၠသုိလ္ မ်ားတြင္ MPT ဆင္းကတ္မ်ားမွတ္ ပုံတင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပး သြားမည္ဟု သိရသည္။

MPT သည္ အထူးေစ်းေရာင္း ပြဲေတာ္ႏွင့္ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တကၠ သိုလ္ေက်ာင္း  ၁၆ ခု၌ ယခုလအတြင္း လုပ္ ေဆာင္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား   ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းMPT မွ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ဤကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း မ်ား၌ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဆင္း ကတ္ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္MPT ၏ အမွတ္တံဆိပ္ အေရာင္းဆိုင္ မ်ား၊ အျခားမိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္မ်ား သို႔ တကူးတက သြားေရာက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ မိမိတို႔လက္တစ္ ကမ္းမွာပင္ ပိုမိုလြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ ရြက္လာ ႏိုင္ရန္ရည္ ရြယ္ ေၾကာင္း၊ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ရာ တြင္ မိမိတို႔၏ မွတ္ပံုတင္မူရင္း သို႔မဟုတ္ေက်ာင္းသားကတ္ျပသရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ဆင္းကတ္မ်ားမွတ္ပုံတင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္၊  ရန္ကုန္အေရွ႕ ပိုင္း  တကၠသိုလ္ တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္၊ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (ေမွာ္ဘီ)တြင္ ဒီဇင္ ဘာ ၂၃ ရက္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ ပိုင္းနည္းပညာ တကၠသုိလ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္၊ သန္လ်င္နည္း ပညာတကၠသုိလ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ စသည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပြဲ အတြင္း ေငြျဖည့္ကတ္ သို႔မဟုတ္MPT ဆင္းကတ္ တစ္ကတ္ဝယ္ယူေသာ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားကို အမွတ္တရ လက္ေ ဆာင္မ်ားအျဖစ္ တီရွပ္၊ MPT Cup ႏွင့္ ေငြျဖည့္ကတ္အပိုဆု စသည့္အပိုလက္ေဆာင္မ်ား ေပး အပ္သြားမည့္အျပင္ ထီး၊ မ်က္ႏွာ သုတ္ပုဝါႏွင့္ USB စတစ္ အစရွိ သည္တို႔ကိုလည္း ရယူႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား သည္ ၄င္းတို႔တကၠသိုလ္တြင္ ေပး အပ္သြားမည့္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္ မႈႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္
လြဲေခ်ာ္သြားပါက  MPT အမွတ္ တံဆိပ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ သတ္ မွတ္ထားေသာ CB ဘဏ္ႏွင့္KBZ  ဘဏ္ခြဲမ်ား၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မွတ္ ပံုတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု သိရ သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*