ၾကားျဖတ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၆ ဦးကို သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ စတင္စစ္ေဆးၿပီ

ၾကားျဖတ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၆ ဦးကို သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ စတင္စစ္ေဆးၿပီ
December 14, 2016 Asian Fame

7:53 am
ၾကားျဖတ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၆ ဦးကို သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ စတင္စစ္ေဆးၿပီ

election

PNews
ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ စာရင္းသြင္းခဲ့ေသာ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ၉၆ ဦးတို႔ကို သတ္မွတ္ထားသည့္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/ မရွိ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတို႔က စတင္ စစ္ေဆးေနၿပီဟု ေကာ္မရွင္ေျပာခြင့္ရၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။ စစ္ေဆးမႈကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားသည့္ေနရာ တို႔မွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတာဝန္ရွိသူတို႔ကသာ အခ်ိန္တစ္ပတ္ေက်ာ္ယူကာ စစ္ေဆးမည္ဟု သူက ေျပာသည္။အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္မွ စစ္ေဆးသည့္အ ဆင့္ထက္ ပို၍ျမင့္သည့္အဖြဲ႕က စစ္ေဆး မည္ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဆက္ေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၉ ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလ ၇ ဦးတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္ဟု စာရင္း ေပးထားသည္။ ၾကားျဖတ္က်င္းပမည့္ေနရာ အားလံုးတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတို႔က ဝင္ၿပိဳင္ရန္စာရင္း ေပးထားၿပီး၊ ရွမ္းပါတီ ၂ ခု၊ မြန္ပါတီ ၂ ခု၊ ခ်င္းပါတီ ၁ ခု၊ ကယားပါတီ ၁ ခု၊ ရခိုင္ပါတီ ၁ ခု၊ ‘ဝ’ ပါတီ ၁ ခု၊ ကရင္ပါတီ ၁ ခု၊ လား ဟူ၊ အင္းအမ်ိဳးသားႏွင့္ အာခါ တိုင္းရင္း သားပါတီ ၁၂ ခုကလည္း တိုင္းရင္းသားေဒ သေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပး ထားသည္။ အလားတူ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေက်ာင္း သားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီျမန္မာ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္ အားစုပါတီ၊ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအလုပ္ သမား၊ လယ္သမားအင္အားစုပါတီတို႔ကလည္း ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ထံမွ သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည့္ ေကာ့မွဴး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ NLD ပါတီအပါအဝင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီျမန္မာစသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၇ ခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈ ဦးတို႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေျမတို႔တြင္လည္း ေနရာတစ္ခုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄ ခုေက်ာ္က ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္စာရင္းေပးထားသည္။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမတို႔တြင္လည္း ပါတီ ၃၊ ၄ ခုတို႔က ဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ရာ ျပင္းထန္သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတစ္ခုဟု ႏိုင္ငံေရးသုေတသီတို႔က မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေျမက ၄၈ ေနရာ ရွိ၍ဝင္ၿပိဳင္သည့္ဦးေရက ယခုထက္ပိုမ်ား ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က ၄၃ ေနရာ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၁ ေနရာ၊ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ၁ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ က်န္သည့္ ၃ ေနရာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္စီစဥ္ၿပီးခါမွ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မက်င္းပခဲ့ရေပ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*