ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း Interview Video

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း Interview Video
December 14, 2016 Asian Fame

10:56 am
ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း Interview Video

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*