ျပည္သူေတြကေတာ့ ပူေနၾကပါသည္

ျပည္သူေတြကေတာ့ ပူေနၾကပါသည္
December 14, 2016 Asian Fame

5:05 am
ျပည္သူေတြကေတာ့ ပူေနၾကပါသည္

Popular Choice  ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ားအနက္  အမ်ားျပည္ သူ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုး တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခု ကိုျဖစ္ေစ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးဟု ယူဆသည့္အေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရာ စာဖတ္သူတို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္ လည္း ထိုကြဲလြဲမႈသည္ပင္  မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားသံုးသပ္ႏိုင္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။  အထူးသျဖင့္မူ ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔အတြက္ ရင္းႏွီးရ ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကး အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခားမႈတို႔ကို သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

pc-table-2-copy

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္ မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာ့ ေငြေၾကးသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အ ျမင့္ဆုံးသို႔ ေရာက္လာ လ်က္ရွိေန   ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာေငြ တန္ဖိုးမွာ လည္း အထူးက်ဆင္းသြားသကဲ့ သို႔ျဖစ္ေနကာ ျပည္တြင္း ကုန္ေစ်း ႏႈန္းမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာေ န ေၾကာင္းကို အထူးေျပာစရာလိုမည္ မထင္။

ယခင္က အျမင့္ဆုံးစံခ်ိန္တင္ ထားသည့္၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက လဲလွယ္ႏႈန္းထက္ ပို ျမင့္မားေသာ လဲလွယ္ႏႈန္း အျဖစ္ သို႔ ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္းမွာ ပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၈ဝ က်ပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔ ေစ်းေပါက္သြား သျဖင့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးသမိုင္းတစ္ ေလွ်ာက္ဝယ္ အျမင့္ဆုံးေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းျဖစ္သြားၿပီဟု ဆိုရျခင္းပင္။

”ေစ်းကြက္ကို ဗဟုိဘဏ္က ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လို႔မရဘူး”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္ က ေျပာေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားသတင္း ဌာနမွ သတင္းတစ္ပုဒ္ဝယ္ ေတြ႕ရ သည္။ ”ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး က႑ တည္ၿငိမ္မႈကို က်ပ္ေငြတန္ဖိုးေလ်ာ့ က်မႈက ႐ိုက္ခတ္မႈရွိပါတယ္။ တစ္ ျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေငြေၾကးေတြနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္ မာေငြက အက်ၾကမ္းေနပါတယ္” ဟုလည္း ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာပါ ေသးသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက တည္းကပင္လွ်င္ ျပည္တြင္း ကုန္ ေစ်းႏႈန္း တက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ယခု ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္ ႏွင့္ ဒုတိယပတ္အတြင္းတြင္ မုန္႔ ဟင္းခါး၊ လက္ဖက္ရည္စသည့္ သေရစာမ်ားပင္ ေစ်းတက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

ကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြလဲ လွယ္မႈႏႈန္းဝယ္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးေလ်ာ့က်မႈမွာလည္း ႏိုဝင္ဘာလမွ စ၍ နံနက္ပိုင္းႏွင့္ ညေနပိုင္းတြင္ ပင္ မတူေတာ့ေခ်။ အခ်ဳိ႕ရက္မ်ား ဝယ္ နံနက္ပိုင္း ျမန္မာေငြက်ဆင္း မႈမွာ ဝ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ညေနပိုင္းဝယ္ ဝ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားေၾကာင္းFinancial Times သတင္းစာ ႀကီးက ဆိုထားသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက ကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၃ဝဝ ေက်ာ္အထိ လဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့မႈသည္ တ ျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်လာခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ လဲလွယ္ႏႈန္း ၁၁ဝဝ က်ပ္ဝန္းက်င္သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၾသဂုတ္လ အကုန္ပိုင္းမွစ၍
ဆက္ တိုက္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို႔ အျမင့္ဆုံးႏႈန္းသို႔ေရာက္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ေငြ ေၾကး လဲလွယ္မႈႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈ ကို စိစစ္ရန္ အဖြဲ႕တစ္ခုကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က ေအာက္ တိုဘာလအတြင္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပန္ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ အေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္ မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈရည္ ၫႊန္းႏႈန္းထား သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္အ တြက္ ေန႔စဥ္ေလလံစနစ္ျဖင့္ေဆာင္ ရြက္ေနလ်က္ရွိရာ ယင္းေလလံပြဲမွ ေပၚထြက္လာသည့္ ေငြလဲႏႈန္းထား မ်ားသည္ ျပင္ပေစ်းကြက္ တြင္ျဖစ္ ေပၚလ်က္ရွိသည့္ ေပါက္ေစ်းအ  ေပၚ  အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈနည္းပါး သျဖင့္ အဆိုပါေလလံစနစ္ကို ျပင္ ဆင္သြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း ကို လည္း သိရျပန္သည္။

ထိုသို႔ ျပင္ဆင္သည့္တိုင္ေအာင္ ရည္ၫႊန္းႏႈန္းထားသည္ ျပင္ပေစ်း ကြက္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္လာေစရန္ ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေငြေၾကးကြၽမ္းက်င္သူအ ခ်ဳိ႕က ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခ အေနအရ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ကမ်ားေနျပီး ျပည္ပပို႔ကုန္က နည္းေနေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ မႈလိုေငြျပေနဆဲျဖစ္ျပန္သည္။ မည္ သို႔ပင္ျဖစ္ေနေစကာမူ ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားဝယ္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ ၾကမ္းျခင္း ေၾကာင့္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအတြက္ ထိခိုက္ရသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ လ ဒုတိယပတ္အစပိုင္းဝယ္ ေငြလဲ လွယ္ႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္  ၉ ႏွစ္ အတြင္းအျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္ ၁၃၅၄ က်ပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ ဘာလကုန္ဝယ္ ၁၃၅၃ က်ပ္ သို႔ ျပန္က်သြားကာ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ ၁၃၅ဝ က်ပ္အထိ က်သြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာ ရာ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၃၈ဝ က်ပ္ပင္ ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ ကမၻာ့ေငြေၾကး ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေငြတန္ဖိုး ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရျပန္၏။ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚလာေငြတန္ဖိုးသည္ ၉၉ ဒသမ ၉၆ သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေန႔မြန္း လြဲပိုင္းတြင္ပင္ ၁ဝဝ ဒသမ  ၅၅သို႔ ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ ရွိ မက္ကြာရီတကၠသိုလ္ စီးပြားေရး ပညာဌာနမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡတစ္ ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အထူးအႀကံ ေပး ပုဂၢိဳလ္လည္းျဖစ္သူ မစၥတာ ေရွာင္တာနယ္ကမူ သူ၏ လူမႈကြန္ ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေအာက္ပါ အ  တိုင္း ဆိုထားပါသည္။

”ေဒၚလာနဲ႔ ျမန္မာေငြလဲလွယ္ ႏႈန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခုတေလာ မွာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစြာ ေျပာဆိုေန ၾကပါတယ္။ အဲဒီစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက မႈေတြဟာ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမႈမရွိ ဘဲ ျမန္မာ့ေငြေၾကးသမိုင္းမွာ ျဖစ္ ေနက်လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ခုတေလာမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ နဲ႔ယွဥ္တဲ့ က်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အ ေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာ ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒၚနယ္ထရမ့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရက တည္းက (အဲဒီမတိုင္ခင္ကတည္း ကေတာင္) ကန္ေဒၚလာနဲ႔ တျခား   ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းေတြမွာ ေဒၚ လာေငြတန္ဖိုး တက္လာတာဟာ ေစ်းကြက္ေတြမွာ ပိုသိသာလာေန ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကို ၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာေငြလဲလွယ္ ႏႈန္း ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းလာတာ ဟာ အဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ အခ်ိန္အခါ အေလ်ာက္ ျဖစ္ ေလ့ရွိတာပါ။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ ဒီလို အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ျမန္မာ က်ပ္ေငြဟာ အၿမဲတန္ဖိုးက်ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီ ေတာ့ကာ သူ႔ပုံမွန္   ျဖစ္ေနက် ယႏၱရား လည္ပတ္မႈကို အရမ္းႀကီး ေကာက္ခ်က္မခ်ၾကဖို႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ဗဟုိျပဳတဲ့စနစ္ တစ္ခုမွာ ေငြတန္ ဖိုး အတက္အက် ျဖစ္တတ္တာ ဟာ သဘာဝပါပဲ။  ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ရွိၾကရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔   ေဇာေခြၽးျပန္ေလာက္တဲ့ အထိေတာ့ မလိုပါဘူး” စသည္ျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

”လစာကို ေဒၚလာနဲ႔ရတဲ့သူ ကေတာ့ သိပ္မေထာင္းတာလွဘူး ေပါ့ဗ်ာ။ အျပင္ကေစ်းေတြလည္း တက္ သူရတဲ့လစာက လည္း ျမန္ မာ ေငြနဲ႔ဆို လိုက္တက္သလိုျဖစ္ေန တာကိုး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ျမန္မာ ေငြနဲ႔လစာရတဲ့သူေတြကေတာ့ ရတဲ့ လစာရဲ႕တန္ဖိုးကလည္းက်၊ အျပင္ က ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြလည္း တက္ ေနျပန္ဆိုေတာ့ မိေအးႏွစ္ခါနာဆို သလို ျဖစ္ေနၿပီ”ဟု လခစား ဝန္ ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ကို တင္ေမာင္ က ေျပာပါသည္။

”မေန႔ညေနက ေငြလဲႏႈန္းဟာ ၁၃၆၃က်ပ္ရွိတယ္။ ဒီေန႔မနက္မွာ ၁၃၆၈ က်ပ္ျဖစ္လာတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔လက္ထဲ က ျမန္မာေငြဟာ   ေနရင္းထိုင္ရင္း တန္ဖိုးက်လာေန တာ”ဟုလည္း ကိုတင္ေမာင္က ေျပာပါေသးသည္။

မည္သူေတြက မည္သို႔ပင္ဆို ေနၾကေစကာမူ ျပည္သူေတြကေတာ့ ကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြလဲလွယ္ မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းအေပၚ ပူ ပန္မႈေတြ တရိပ္ရိပ္တက္ေနၾကပါ ေၾကာင္း Popular Choice က႑မွ တင္ျပလိုက္ရပါေတာ့သည္။

P-News သတင္းအဖြဲ႕

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*