အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားဆုိင္ရာ စစ္တမ္းကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ခ်ျပ ေဆြးေႏြးမည္

အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားဆုိင္ရာ စစ္တမ္းကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ခ်ျပ ေဆြးေႏြးမည္
December 14, 2016 Asian Fame

7:46 am
အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားဆုိင္ရာ စစ္တမ္းကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ ခ်ျပ ေဆြးေႏြးမည္

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ား၏အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းကုိ  အ ထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံသုိ႔ တင္ျပ၍ အလုပ္သမား မ်ား အခြင့္အေရးပိုမိုရရွိရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခြင့္ အေရးခ်ိဳး ေဖာက္ခံရမႈ အေျခအေနမ်ား ပါဝင္သည့္ ‘အနိမ့္ဆံုးကိုျမႇင့္တင္ေပး ျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအေျခအေန အစီရင္ ခံစာ’ကို ယခုလပထမအပတ္အတြင္းက ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ဒီဇင္ဘာတတိယပတ္အတြင္း အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈပြဲမ်ား ကို ျပဳလုပ္ရန္ရွိၿပီး အဆိုပါပြဲမ်ား တြင္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား စစ္တမ္းပါ အေျခအေနမ်ား ခ်ျပ တိုင္ပင္၍  ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းေ ကာက္ယူခဲ့သည့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း မ် ားထဲမွ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႕၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသူရိန္ေအာင္က ဆိုသည္။

ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္  အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လႈပ္ရွားမႈပြဲကို  ဒီဇင္ဘာ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစစ္တမ္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီသို႔ တင္ျပခဲ့ေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

”သူတို႔ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အလုပ္သမားေရး ရာေကာ္မတီ)ဘက္ကေတာ့ ျပန္ေျပာတယ္။ အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ုံေတြထဲမွာ  အရမ္း ဆိုးရြားတဲ့ စက္႐ံုေတြရွိေန တယ္ဆိုရင္ ေျပာျပေပးဖို႔၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးတာေတြလုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္။ ဒါေပ မယ့္ ေလာေလာဆယ္ အဲဒီေလာက္ႀကီး ဆိုးတာေတာ့ မရိွေသးပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အလုပ္သမားက႑ျမႇင့္တင္ ဖို႔ စစ္တမ္းေတြနဲ႔ ဆက္ လက္ျပီးကူညီေပးဖို႔ကိုလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးသူရိန္ေအာင္ကဆိုသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား အေျခအေနစစ္တမ္းကို ယခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစတင္ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အစီရင္ ခံစာတြင္ အစိုးရသစ္ တက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားကို တိက်ေသခ်ာသည့္ဥပေဒ မ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*