မေလးရွာ ဗီဇာေၾကး တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈအစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္းရန္ မရွိ

မေလးရွာ ဗီဇာေၾကး တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈအစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္းရန္ မရွိ
December 14, 2016 Asian Fame

7:52 am
မေလးရွာ ဗီဇာေၾကး တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈအစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္းရန္ မရွိ

စိုင္းလမင္း၊ ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမား ပို႔ ေဆာင္ရာတြင္ ဗီဇာေၾကးေလွ်ာက္ထား မႈ ၆ ေဒၚလာမွ ၅၇ ေဒၚလာသို႔ တိုး ျမႇင့္ေကာက္ခံမႈ OSC အစီအစဥ္ကို  ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရပ္ ဆုိင္းသြားရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာသည္။

 မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ မည့္သူမ်ားသည္ ယခင္က ဗီဇာေၾကး အေမရိကန္ ၆ ေဒၚလာသာ ကုန္က်ရာ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ  ၁၈ ရက္ ေန႔မွစတင္၍  One Stop Centre(OSC) စနစ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ယခင္သံ႐ံုး၌ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၆ ေဒၚလာ သာ ကုန္ေသာ္လည္း ယခုဥွဃတြင္ေလွ်ာက္ ထားရာ ၅၇ ေဒၚလာ ကုန္က်မႈအေပၚ တြင္ မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမားပို႔ ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္အကိုင္ေအ ဂ်င္စီမ်ားက ေဝဖန္ေနလ်က္ရွိသည္။

 အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍  ဒုတိ ယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တတိ ယပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵ နယ္အမွတ္ ၁ မွ ဦးလွ ဆန္းက OSC  စနစ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေပးရန္(သို႔)ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ ေန႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ တင္က ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ သည္။

OSC  အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ေနသည့္   Diamond Palace ကုမၸ ဏီမွ ရရွိသည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ေ ရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သက္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနက စိစစ္ ေကာက္ခံသြားမည္ ဆိုပါက အလုပ္သမားမ်ားေပးသြင္းေသာ ရန္ပုံေငြသည္ ျမန္မာအစုိးရ ဘတ္ဂ်က္ ထံသို႔လည္း ေရာက္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ အခြန္အခမ်ားကိုလည္း မေလးရွားသံ႐ံုး၊ အစိုးရဆီမွ ရရွိျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းကိစၥသည္ မေလး ရွားျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေလး ရွားအစုိးရဘက္မွ  ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီးလုပ္လုိ႔မရပါေၾကာင္း၊  ထုိသုိ႔ ဗီဇာေၾကးတုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကုိ မေလး ရွားအစုိးရကသာ ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မေလး ရွားသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေနသည့္ေအဂ်င္ စီမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္   ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးၿပီး အစိုးရအ ေနျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ေတာင္း ဆိုခဲ့ဖူးသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*