ရမ္းတုပ္ မွန္းတုပ္ ခုတုံးအလုပ္ မလုပ္သင့္ေပ တို႔မိတ္ေဆြ

ရမ္းတုပ္ မွန္းတုပ္ ခုတုံးအလုပ္ မလုပ္သင့္ေပ တို႔မိတ္ေဆြ
December 7, 2016 Asian Fame

4:32 am
ရမ္းတုပ္ မွန္းတုပ္ ခုတုံးအလုပ္ မလုပ္သင့္ေပ တို႔မိတ္ေဆြ

narjip

ယခု ရက္သတၱပတ္အတြင္းဝယ္ မည္သည့္စာမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ၾကည့္၊ မည္သည့္ လူမႈကြန္ရက္ကိုပဲ နားစြင့္စြင့္ ေဝဖန္သံတို႔ ဆူညံေနသည့္ အေၾကာင္းအရာကား ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔က မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲဝယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မိန္႔ခြန္းတက္ေရာက္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာနာဂ်စ္ရာဇတ္အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ျဖစ္ရပ္တြင္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္က မခိုင္လုံ မေသခ်ာသည့္ သတင္းအကိုးအကားမ်ား သက္ေသမျပႏုိင္သည့္အေၾကာင္း အရင္းမ်ားကိုအေျခခံကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ဘဂၤါလီမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာဆိုမႈအေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည့္ကာလ၌ မေလးရွားျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အသံုးခ်လိုက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုေနမႈမ်ား ရွိေသာ္ျငား မေလးရွားရင္းဂစ္ ၂ ဒသမ ၆၇ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆ဝဝခန္႔) ကိုယ္ပိုင္ေငြစာရင္းထဲသို႔ ေရာက္ ရိွေနမႈအတြက္ လတ္တေလာတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ခံယူေနရကာ လာဘ္စားမႈျဖင့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ခံေနရသည့္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာမူ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ဘဂၤါလီႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အသံုးခ်၍ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပရိသတ္ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ္ရ၏။

မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နည္းတူ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း၏ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ေသာ အာဆီယံပဋိညာဥ္ (ASEAN Charter) ကို ျမန္မာနည္းတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ယင္းပဋိညာဥ္တြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံအခ်င္း ခ်င္း ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးျခင္းမျပဳလုပ္ေရးႏွင့္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ၊ နယ္ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ရာ ယခု မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အာဆီယံပဋိညာဥ္ အပိုဒ္ (၂) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား အခန္းပါအခ်က္တို႔ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ ခ်ိဳးေဖာက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ တူေနသည္။ယင္းေၾကာင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ မေလးရွားအေနျဖင့္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိတုိ႔သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ ပဋိ ညာဥ္စာတမ္းပါအခ်က္တို႔ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ယခု စြပ္စြဲခ်က္မွာလည္း တိက်ေသခ်ာသည့္သက္ေသသာဓကမျပႏိုင္သည့္ အင္တာ
နက္သတင္းမ်ား အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္သာအေျခခံေနသည့္အတြက္ ယင္းမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံတြင္း တည္ေဆာက္ေနသည့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို မ်ားစြာထိခိုက္သြား ႏုိင္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ အစြန္းေရာက္အ ၾကမ္းဖက္မႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရာ ေရာက္ေနသလို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဥပေဒ ႏွင့္အညီ မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည့္ မိတ္ေဆြ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားကို လည္း အခက္ေတြ႔ေစပါသည္။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအေျခခံ ပဋိပကၡမ်ားကို ခုတုံးလုပ္ကာ ဆူပူလိုသူမ်ားကိုလည္း အားေပးသည့္ သေဘာေဆာင္ေနျပန္ပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ သေဘာမ်ားေဆာင္ေနသည့္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရာဇတ္ ၏ လုပ္ရပ္အေပၚတြင္ မေလးရွားဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာမုိဟာမက္ကလည္း ‘ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစရန္ သံတမန္နည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အာ ဏာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရာဇတ္ထံတြင္ ရွိ ေနပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈလုပ္ရပ္ကို လုပ္ခဲ့ပါသနည္း’ ဟု ေဝဖန္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါေသးသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ေျပာ ခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ”မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ေဆာင္ရြက္မႈ အာဆီယံပဋိ ညာဥ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း” ေျဖၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Channal News Asia သတင္းဌာနႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ေမးျမန္းခန္းတြင္ ဘဂၤါ လီအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ”ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ကြၽန္မတုိ႔အေပၚ ဒီထက္ပိုၿပီး နားလည္မႈေပးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးအ ေထာက္အကူျဖစ္မွာပါ။ ဒီကိစၥဟာ ဘယ္ေလာက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးမားတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ထိလြယ္ရွလြယ္တယ္ဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေတာ့ေပါ့။ ဘာလုိ႔လဲဆို ေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မြတ္ဆလင္ေတြခ်ည္းဘဲ ေၾကာက္လန္႔ စိတ္ပူေနရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ရခုိင္ေတြလည္း ပူပန္ေနၾကတာပါပဲ။ ရခိုင္လူဦးေရဟာ ရာခိုင္ႏႈန္း အားျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းက်ံဳ႕လာေနတဲ့ အခ်က္ကို ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက စိတ္ပူေနၾကပါတယ္။ (ရခိုင္နဲ႔ မြတ္ဆလင္) အသိုင္းအဝိုင္း ႏွစ္ခုဆက္ဆံေရး မေကာင္းခဲ့တဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလုိ႔ မရဘူးေပါ့ေလ။ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ဒီဆက္ဆံေရး ပိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ရဲစခန္းေတြတိုက္ခိုက္ခံထားရတာရွိေနရဲ႕သားနဲ႔ေတာင္မွ လူတုိင္းက (ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက) အေျခအ ေနရဲ႕မေကာင္းတဲ့ဘက္ကိုပဲ အာ႐ံုစိုက္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကူညီရာမေရာက္ပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ အေျခအေနကို ၿငိမ္သြားေအာင္ ထိန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာမွာ ကြၽန္မတုိ႔ကို ကူညီမယ္ဆိုရင္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီ(ရခုိင္နဲ႔ မြတ္ဆလင္) အသိုင္းအ ဝုိင္းႏွစ္ခုၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုေကာင္းလာေအာင္လုပ္ရာမွာ ကြၽန္မတုိ႔ကို ကူညီမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မသိပ္ကို ေက်းဇူးတင္မိမွာပါ။ မေက်နပ္မႈေတြ ထပ္ၿပီးႀကီးမားလာေအာင္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ အၿမဲတေစ ေတာင္းဆိုေနၾကမယ့္အစားေပါ့ေလ” ဟု သူမ၏ သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ ႏႈတ္ဆက္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးလာေရာက္သည့္ မေလးရွား တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ General Tan Sri Dato] Sri (Dr.) Haji Zulkifeli Bin Mohd Zain အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရွိ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌ ယင္းေဒသ ရွိ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိႏိုင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဥပ ေဒမဲ့လူသတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ မီး႐ႈိ႕မႈ စသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ ရွိပါကလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိလုံၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေန ျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ အင္အားသုံး ဖိအားေပးတုိက္ခိုက္မႈမရွိသည့္
အေျခအေနမွန္မ်ား၊ ယင္းေဒသတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားလည္း ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆုိ၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါေသး သည္။

ထို႔ျပင္ ယခုဆိုလွ်င္လည္း ရခိုင္ျပည္ နယ္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပးခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ မၾကာမီတြင္ပင္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ မွန္ကန္တိ က်မႈမရွိသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္ ခုတံုးလုပ္ခဲ့သည့္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ လက္ရွိ သက္ေရာက္မႈရွိသြားသည့္ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သံ႐ုံးမွ လံုၿခံဳေရးအတြက္ သတိေပးေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရသည့္ ကိစၥ၊ ျမန္မာ-မေလးရွား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ၊ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာ ဂ်စ္ရာဇတ္၏ ဆႏၵျပပြဲအေပၚတံု႔ျပန္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ၊ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ျပစ္တင္တိုက္ခိုက္ေဝ ဖန္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ကို အားလုံး အသိပင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း အာဆီယံအသိုက္အဝန္း၏ ပဋိ ညာဥ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ခုတံုးလုပ္ခဲ့သည့္ မေလး ရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္၏ လုပ္ရပ္ကား အျခားတစ္ဖက္တြင္ ႏုိင္ငံခ်င္း ရင္း ႏီွးခ်စ္ၾကည္မႈအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပံုရိပ္အေပၚမ်ားစြာထိခိုက္သည့္အတြက္ ဆက္လက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္နည္းလမ္းမ်ားအရသာ ေဆာင္ရြက္ သြားေစလို ေၾကာင္း ယခုတစ္ပတ္ Popular Choice က႑မွ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါေတာ့သည္။

ရဲလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*