ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမိန္႔ခြန္း အျပည့္အစုံ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမိန္႔ခြန္း အျပည့္အစုံ
December 7, 2016 Asian Fame

7:10 am
ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမိန္႔ခြန္း အျပည့္အစုံ

kofi

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ စက္တင္ဘာလကစၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္က လူငယ္အုပ္စုေတြ၊ ရပ္ရြာလူႀကီးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးအစုအဖြဲ႕ေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားစတဲ့ လူ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာမွာ ရခိုင္ေဒသက အသိုက္အဝန္းအသီးသီးအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕စီးပြားေရး လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ နယ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈၾ<ြကယ္ဝလွတဲ့ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥရပ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သမၼတႀကီးနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယေန႔မနက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုံရာမွာလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ကို သတိမူႏိုင္ေစဖို႔ ထပ္မံသတိေပးေျပာျပလိုပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ က ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔၊ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းေတြ အားေကာင္းေစဖို႔၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတိုး တက္ရရွိေစဖို႔၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြေပးဖို႔ ဘယ္လိုအားေပး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ မယ္ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကိုၾကည့္ရင္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေတြ အေရးႀကီးပုံနဲ႔ အေဆာတလ်င္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း အထင္အရွားေတြ႕ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ မၾကာေသးခင္က အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ နယ္ေျမေဒသေတြနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မပ်က္ျပားခဲ့တဲ့ နယ္ေျမေဒသေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္ခဲ့တာကို သိရွိၾကၿပီးသား ျဖစ္မွာ ပါ။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားတယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတြ ထြက္ေပၚတာေၾကာင့္ အထူး စိုးရိမ္ ပူပန္မႈ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့တာေတြ အားလုံးမွာ လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ အရပ္သားေတြကို အၿမဲတေစ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕မ်ားကို လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အျပည့္အဝလိုက္နာၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုထံ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအကူအညီမ်ားကို အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစဖို႔ လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေရး လုပ္ငန္းအကူအညီမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးထား ေၾကာင္းလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အာမခံ ေျပာျပထားပါတယ္။ အကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့ အသိုက္အဝန္းမ်ားအားလုံး လိုအပ္တဲ့ အကူအညီကို ရရွိၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံရာမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ စိတ္အားတက္မိပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အသိုက္အဝန္းအားလုံး၊ အသက္အ႐ြယ္အားလုံးတို႔ရဲ႕လိုအပ္ ခ်က္ေတြ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို သိရွိႏိုင္ဖို႔၊ နားေထာင္ဖို႔နဲ႔ အားလုံးရဲ႕အသံကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွိေနပါတယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*