မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္မႈ ေခတၱရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ျပန္

မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္မႈ ေခတၱရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ျပန္
December 7, 2016 Asian Fame

4:38 am
မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္မႈ ေခတၱရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ျပန္

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

မေလးရွားနုိင္ငံတြင္လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မေလးရွားနုိင္ငံသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ေခတၱရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္ေ ရးေအဂ်င္စီမ်ား သို႔ အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ကို ယေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး နာဂ်စ္ရာဇတ္၏ ဘဂၤါလီအေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရး က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္ မတီ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးသည့္ အလုပ္ကမ္းလွမ္းလႊာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္ သမားမ်ားကေစလႊတ္လိုပါက ေစလႊတ္ လိုေသာအလုပ္ သမားမ်ား မေလး ရွားႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရွိၿပီး အလုပ္သမားေရးရာ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ်ား၏ က်ခံမႈျဖင့္ ျမန္ မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက လိုင္စင္ပိတ္သိမ္း သည္အထိ ေအဂ်င္စီမ်ားကို အ ေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၏ အေၾကာင္းၾကား စာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယင္းသတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ MOEAF သို႔ေပးပို႔ထားေၾကာင္း MOEAF ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါအေၾကာင္းၾကားစာကို အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇတ္၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမျပဳလုပ္မီ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ကလည္း  မေလးရွားႏုိင္ငံကြာလာလမ္ ပူၿမိဳ႕ ရွိ ျမန္မာ သံ႐ံုးက မေလးေရာက္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို အေနအထုိင္အသြားအလာ ဆင္ျခင္ၾကရန္ သတိေပးစာထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*