ဘုရင့္အႀကံေပးေကာင္စီတစ္ခုကို ထိုင္းဘုရင္သစ္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပး ခန္႔အပ္

ဘုရင့္အႀကံေပးေကာင္စီတစ္ခုကို ထိုင္းဘုရင္သစ္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပး ခန္႔အပ္
December 7, 2016 Asian Fame

4:46 am
ဘုရင့္အႀကံေပးေကာင္စီတစ္ခုကို ထိုင္းဘုရင္သစ္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပး ခန္႔အပ္

thai-king-copy

PN-002
ဘန္ေကာက္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ဦး ပါဝင္ေသာ ဘုရင့္အႀကံေပးေကာင္စီတစ္ခုကို ထိုင္းဘုရင္သစ္ မဟာဝဇီရေလာင္ ကြန္းက ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းကာ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္လိုက္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအႀကံေပးအဖြဲ႔သည္ သူ႔ ဖခင္ဘုရင္ႀကီးလက္ထက္က ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေသာ ဘုရင့္အႀကံေပးေကာင္စီ ဝင္ဦးေရထက္နည္းပါးၿပီး၊ လက္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားထဲမွ ႏွစ္ဦး၊ တပ္ မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အၿငိမ္းစားတစ္ဦး ႏွင့္ လက္ရွိစစ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး ပါဝင္သည္။
ထိုင္းဘုရင္သစ္ မဟာဝဇီရ ေလာင္ကြန္းသည္ ယခင္ဘုရင့္အႀကံ ေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ပရင္မ္ တင္ဆူလာႏြန္ဒါ အပါအဝင္ ပုဂၢိဳလ္ ၇ ဦးကိုမူ အႀကံေပးအဖြဲ႔ တြင္ ဆက္လက္ထားရွိသည္။

ယခု ေကာင္စီဝင္အသစ္ခန္႔အပ္လိုက္သူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအၿငိမ္းစား သီရာခ်ဳိင္း နက္ကဝါနစ္ခ်္၊ တရားေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပိုင္ဘြန္း ကြန္မ္ခ်ာရာ ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဒါပြန္ ရတနာဆူဝမ္တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးမွာ လက္ရွိစစ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္က နတ္ရြာစံခဲ့ေသာ ထိုင္း ဘုရင္ ဘူမိေဘာအဓူရာဒက္ဂ်္ လက္ထက္က ဘုရင့္အႀကံေပး  ေကာင္ စီမွာ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၆ ဦးရွိခဲ့ သည္။

ref: Thailand’s New King Appoints a Smaller Council of Advisers

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*