ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ နားလည္မႈရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ နားလည္မႈရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ
December 7, 2016 Asian Fame

4:48 am
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ နားလည္မႈရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

daw-su-say-to-int

စိုင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ နားလည္မႈရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မစၥတာကိုဖီအာနန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အား ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္နံနက္က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဧရာဝတီခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ ေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၉-၁၁-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၅-၁၂-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကလည္း အႀကံေပးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈ မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ NV ကတ္ စိစစ္ထုတ္ေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ ေဒသအတြင္းတစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ လြတ္လပ္စြာကူးသန္းသြားလာ မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာ ျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ နားလည္မႈရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျဖင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ ဥကၠ႒မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*