စိတ္ထားလွဖို႔ ျပည္သူ႕နီတိကို ေလ့လာစို႔

စိတ္ထားလွဖို႔ ျပည္သူ႕နီတိကို ေလ့လာစို႔
December 7, 2016 Asian Fame

7:47 am
စိတ္ထားလွဖို႔ ျပည္သူ႕နီတိကို ေလ့လာစို႔

hein

ရန္ကုန္လူထု စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ပို၍ ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းပိုရွိ လာေစရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦး ေဆာင္သည့္အဖြဲ႕က ျပည္သူ႕နီတိျဖင့္ေဖာ္ ေဆာင္သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းေတာ့မည္ဟု သိရ သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက အ ေျခခံပညာစာသင္သားတို႔မွ တစ္ဆင့္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာသည္။

ကနဦး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားအရြယ္ လူငယ္မ်ား၌ ျပည္ သူ႕နီတိအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစ ေရးအတြက္ ျပဳစုၿပီးစီးသြားသည့္ ျပည္သူ႕ နီတိသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ဖတ္ ႐ႈမွတ္သားေစျခင္း၊ မွတ္သားမႈကို ေျဖဆို ခိုင္းျခင္းအစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သူကဆို သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္ စိုးက ”ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿမိဳ႕ နယ္အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲေတြ လုပ္မယ္။ ၿပီးရင္ ဗဟိုအဆင့္ ဒီလိုလုပ္မယ္”ဟု ေျပာသည္။ သူက ကေလးငယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈက ပို၍ ထိေရာက္သည္ဟုဆို သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေျပာသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အ ဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္၊ ဗဟိုအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယပတ္ထဲတြင္ လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသည္ အေျခ ခံမူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ အားလံုးတို႔တြင္ ျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ရွင္းျပသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စာ ေပပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာႀကီးမင္းယု ေဝ၊ ဆရာႀကီး ဂုဏ္ထူး ဦးသိန္းႏိုင္၊ ဆရာ ေကာင္းသန္႔၊ ဆရာဟိန္းလတ္တို႔က သင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲေပးခဲ့သည္ဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ထံမွ သိရသည္။

ျပည္သူ႕နီတိ

ျပည္သူ႕နီတိဆိုသည္ကို ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ထုတ္ထားသည့္ ျမန္မာအဘိ ဓာန္တြင္ ျပည္သူမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရန္ က်င့္သံုးရန္ က်င့္ဝတ္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုသည္။ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကမူ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုးပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းဟု ဆိုၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျပည္သူ႕နီတိ သည္ လူ႕က်င့္ဝတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူ တိုင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္တို႔ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ျပည္သူ႕နီတိက မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တြင္ ျမင္ေတြ႕ ႀကံဳေနရသည့္ စည္းကမ္းမဲ့ မႈမ်ား၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ ေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးႏွိမ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အတၱ ႀကီးမႈမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးသူမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးသက္သက္ အေခ်ာင္ စီးပြားျဖစ္လိုသူမ်ား အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံႀကီး သားမ်ား၏ ဂုဏ္အဂၤါႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန သည့္ အခ်က္တို႔ကို ယင္းက ေျဖေဖ်ာက္ ေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းအားရွိသည္။ ယင္းအျပင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာျခင္း၊ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ ရြက္လိုျခင္း၊ စည္းကမ္းဥပေဒ လိုက္နာ ျခင္း၊ ႐ိုးသားရဲရင့္စြာ ျပဳမူေျပာဆိုတတ္ ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္တတ္ျခင္း တို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ တတ္ေစသည္။

ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံသည္သမိုင္း ေၾကာင္းအရ ယဥ္ေက်းမႈအရ ကမၻာတြင္ ေအာက္က်ေနာက္က် ႏိုင္ငံတစ္ခုမျဖစ္ခဲ့ေပ။ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္း မႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ မွားယြင္းသည့္ စနစ္ ဆိုးေၾကာင့္သာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မ်က္ႏွာ ငယ္ခဲ့ရသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ကဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ၊ ကမၻာ့အဆင့္မီ တကၠသိုလ္ရွိရာ ႏိုင္ငံ၊ စည္းကမ္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအမ်ားစု သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ စင္ကာ ပူႏိုင္ငံမ်ိဳးသည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာကို လာ ေရာက္ေလ့လာခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ေသာအ ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူ႕နီတိသည္ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ စာသင္ခန္းထဲက တစ္ဆင့္ျဖစ္သည္။ အဆင့္ တိုင္း သင္ ၾကရသည္။

ထိုေခတ္ထိုကာလကို မီခဲ့ၾကသူမ်ား ထဲမွ ဆရာႀကီးေမာင္သင္းက ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ ”ဆရာႀကီးဦးအုန္းေမာင္ ေရး သားတဲ့ျပည္သူ႕နီတိကို မူလတန္းမွ အ လယ္တန္းအထိ သင္ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ နံနက္ ေက်ာင္းစတက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္ရ တာပါ။ မူလတန္းမွာ ”ျပည္သူ႔နီတိ” (Civics) သက္သက္နဲ႔ အလယ္တန္းမွာ ”ျပည္သူ႕နီတိႏွင့္ က်န္းမာျခင္း” (Civics and Hygiene) ဆိုၿပီး သင္ၾကားရပါတယ္။ ဆရာႀကီးေရးတဲ့ မူလတန္း ျပည္သူ႔ နီတိအထဲမွာ ေပါင္းသင္းေရးႏွင့္ ပညာ ေရး၊ စည္းကမ္းေသဝပ္ေရး၊ မေကာင္းမႈကို မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မွန္ျခင္း၊ လမ္း၌ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာ၊ ဝတၱရား ရွိသူ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မိဘစကားနာယူ အပ္ ျခင္း၊ တိရစၧာန္မ်ားကိုသနားျခင္း၊ ေက်ာင္း သမဝါယမ၊ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ၊ ငယ္စဥ္က ပညာသင္အပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတာဝန္ခြဲေဝ ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ ေက်းရြာတာဝန္ခဲြေဝ ထမ္းေဆာင္ေရး၊ ခႏၶာကိုယ္သန္႔ရွင္းေရး၊ အဝတ္သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ ရွင္းေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး” စ သည္ျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့ရပါတယ္” ဟု ေရး သားထားခဲ့ဖူးသည္ကို ဖတ္ခဲ့ရသည္။ ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႕ဖူးသူမ်ားထဲမွ ဆရာဦးဟိန္းလတ္က အလယ္တန္းအ ဆင့္တြင္
”အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္း”၊ ”က်န္းမာ ျခင္းပညာ” ဟူ၍ အပိုင္း ၂ ပိုင္း သင္ရ ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ”အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံႀကီးသား ျဖစ္ ေစဖို႔ပါပဲ”ဟု ဆရာက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္သည့္ ျပည္သူ႕ နီတိသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကစ၍ ယေန႔ထိ တိုင္ စာသင္ခန္းထဲသင္ၾကားေပးမႈေပ်ာက္ ကြယ္သြားသည္ဟု ဆရာႀကီးဂုဏ္ထူး ဦးသိန္းႏိုင္ႏွင့္ ဆရာဦးဟိန္းလတ္တို႔က ဆိုသည္။ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္ကို ျပန္လည္အ သက္သြင္းရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ ထက္က စာေပရပ္ဝန္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္အ ခ်ိဳ႕ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသးေသာ္လည္း အ ေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မျဖစ္ခဲ့။

ယေန႔ကာလႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိ

ျပည္သူ႔နီတိကို စာသင္ခန္းထဲ သင္ ေစခ်င္သူဆရာႀကီးေမာင္သင္းက ”ေက်ာင္း ကထြက္သြားတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို ေလ့က်င့္ေပးလိုက္တဲ့ အရာအားလံုးအနက္ ရင္ထဲ၊ ဦးေႏွာက္ထဲစြဲက်န္ရစ္မယ့္ အဓိက အရာကေတာ့ ျပည္သူ႕နီတိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဟာ ႏိုင္ငံႀကီးသား စိတ္ထား ၾ<ြကယ္ဝတဲ့ ျပည္သူျပည္သားေကာင္းေတြ နဲ႔မွ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င့္သံုးႏိုင္မွာ ပါ”ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆိုခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးအဆိုအရဆိုလွ်င္ ျပည္သူ ေတြ စိတ္ထားလွရန္ အထူးသျဖင့္ ေနာင္ တစ္ေခတ္၏ သားေကာင္းမ်ား စိတ္ထား လွရန္ ျပည္သူ႔နီတိက ယေန႔ေခတ္အတြက္ အေရးပါေနသည္။ ျပည္သူ႕နီတိလိုလားသူ စာဖတ္ပရိသတ္တစ္ဦးက ”ေခတ္အဆက္ ဆက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေပါင္းစံုဟာ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ရဲ႕ စာရိတၱနိမ့္ပါးမႈေၾကာင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ လူ႕က်င့္ဝတ္ လူ႕စည္းကမ္း၊ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ေလာကနီတိ တို႔ကိုျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔လိုေနပါၿပီ”ဟု ေျပာ သည္။ ထိုသို႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အဆိုတင္ျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္း နည္းလမ္း အစရွိသည္တို႔က ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ဆရာ ဦးဟိန္းလတ္က အႀကံျပဳ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္လုပ္မည့္ ျပည္သူ႕နီတိ

စာေပပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာ ႀကီးမင္းယုေဝ၊ ဆရာႀကီး ဂုဏ္ထူး ဦးသိန္း ႏိုင္၊ ဆရာေကာင္းသန္႔ႏွင့္ ဆရာဟိန္းလတ္ တို႔ျပဳစုထားသည့္ မူလတန္းအဆင့္၊ အ လယ္တန္းအဆင့္၊ အထက္တန္းအဆင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ရန္ကုန္ ၄၅ ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ မၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္း ျဖန္႔ေဝေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတြင္ျပဳစု ပံုႏွိပ္ခဲ့ၿပီးသည့္ ျပည္သူ႔နီတိသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းထဲက ေကာက္ ႏုတ္ထားျခင္း မဟုတ္သည့္ ယင္းသင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းတြင္ ယေန႔ေခတ္ကို ထင္ဟပ္ သည့္ ကဗ်ာ၊ ဝတၴဳစာစုႏွင့္ ပံုျပင္မ်ား ပါရွိ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မူလတန္းအဆင့္တြင္ မေနာက္ေျပာင္ မိေစရန္ ပညာေပးသည့္ဝတၴဳ၊ အမ်ားအ က်ိဳးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တြန္းအားေပးသည့္ ကဗ်ာ၊ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ခ်ိဳသာစြာ ေျပာဆိုတတ္ရန္၊ စည္းကမ္းရွိေစရန္၊ ရဲရင့္ ျခင္းႏွင့္ သတိၱရွိေစရန္၊ မာန္မာနမထားရန္ ပညာေပးလမ္းၫႊန္သည့္ ကဗ်ာ၊ ပံုျပင္ႏွင့္ ဝတၴဳမ်ား၊ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ ေလး နက္သည့္ စိတ္ထားမ်ားရွိေစရန္၊ အမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ သူတစ္ပါးပစၥည္း အေခ်ာင္မယူတတ္ေစရန္၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္ နာခံမႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးစသည့္အေၾကာင္း အရာတို႔ကို အသားေပးထားသည္။ သင္႐ိုးျပဳစုသူထဲပါဝင္သည့္ ဆရာဦးဟိန္းလတ္က ”ေမးခြန္း ေမးတဲ့အခါ ျပင္ပကအရာေတြ ပို မ်ားမယ္။ သင္႐ိုးက နမူနာေလး ေတြျပတာ” ဟု ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ယေန႔ရန္ကုန္ကို စည္းကမ္းရွိေသာ ဥပေဒေလးစား လိုက္နာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ရန္ကုန္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ခ်င္သည္ဟု ေျပာ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယခု အစီအစဥ္ကိုလုပ္ရသည္ဟု ေျပာ သည္။

ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္သာ ေရွ႕ဆက္ပါ

အတၱစိတ္ထားႀကီးသူ၊ စာနာ စိတ္မဲ့သူ၊ စည္းကမ္းမေလးစားသူ၊ တာဝန္မသိတတ္သူတို႔ႏွင့္ တိုင္း ျပည္ကို ေဖာ္ေဆာင္လွ်င္ တိုင္း ျပည္က ထိုအတိုင္းျဖစ္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကို ထိုသူမ်ား မဟုတ္သည့္ သူမ်ားႏွင့္သာ ထူ ေထာင္ရမည္။ လိုက္ပါရမည့္ ျပည္ သူတို႔သည္လည္း အေျခခံလုိက္နာ ရမည့္ လူ႕က်င့္ဝတ္တို႔အား လိုက္ နာဖို႔လည္းလိုလိမ့္မည္။ ထိုလူ႕ က်င့္ဝတ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ အရာက ျပည္သူ႕နီတိမွလြဲ၍ တျခား မရွိ။ အမိႈက္ကို ေနရာမေရွာင္ စြန္႔ပစ္တတ္သူ၊ ကြမ္းတံေတြးကို ေတြ႕ရာေနရာ ေထြးေသာသူ၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီး တတ္သူ၊ သနားညႇာတာစိတ္ ကင္း ေသာသူ စသည့္ အေျခခံလူ႕က်င့္ဝတ္ မွမရွိသူတို႔ႏွင့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝ သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သည္က ေသခ်ာသည္။ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံသြားခ်င္ သည့္ လမ္းေၾကာင္းက ေရာက္ ေတာ့မည္မဟုတ္။ ထုိသူတို႔ လုပ္ ေနသည္ကို ရွင္းေနရရင္းျဖင့္ ပတ္ ခ်ာလည္ အခ်ိန္ကုန္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေပၚျပဴလာနယူးစ္သတင္းအဖြဲ႔

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*